Föreningen Brinn för barnens logotyp

ADVOKATPOOLEN

Stora som små är välkomna att kontakta advokatpoolen.


Här kommer du i kontakt med erfarna advokater, socionomer och Brinn för barnens egna barnfallsgrupp.

I Brinn för barnens advokatpool ingår nio fantastiska advokater som i sitt dagliga arbete kämpar för barns rättigheter. De möjliggör att vi tillsammans kan stötta och hjälpa ännu fler barn i utsatthet.


Till er med behov av hjälp: ni kan vända er till vår advokatpool när det gäller frågor kring barns rättigheter utifrån vår lagstiftning. Här erbjuds också stöd och hjälp gällande dialog eller skrivelser till myndigheter. Här kan man rådfråga om ett fall går att driva rent juridiskt.


Beroende på ämne och omfattning i de fall ni söker till oss matchar vi ihop er med någon av våra advokater i advokatpoolen för vidare konsultation. När ni skickar er fråga kommer ni först att ha kontakt med någon av styrelsemedlemmarna i Brinn för barnen. Detta arbete och samarbete driver vi helt ideellt.

MÖT ADVOKATTEAMET:

Rebecca Lagh
Advokatbyrå Rebecca Lagh AB

Advokat. Särskilt inriktad på brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relation.

Företräder brottsoffer i domstol som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ställföreträdare för barn i LVU mål.

Samt ombud i svåra vårdnad-, boende- och umgängestvister.

E-mail: info@advokatlagh.se
Telefon: 08-400 267 70

Denise Lagercrantz
Advokatfirman Zettergren och Lagercrantz

Rättsområden som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål, med stor erfarenhet av sexualbrottmål.

Denise åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister samt offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT.

E-mail: denise@advokatzz.se
Telefon: 073 - 966 22 30

Jessica Engman Lodén
KRIM Advokater

Advokat. Arbetar huvudsakligen med brottmål som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentlig försvarare och juridiskt biträde för barn som misstänks för brott. Samt åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister och biträder barn i ärenden gällande tvångsvård.

Särskild inriktning mot våld i nära relation och sexualbrott mot barn och unga brottsoffer med flerårig erfarenhet av arbete på kvinnojour och förtroendeuppdrag på riksnivå.

E-mail: info@krimadvokater.se
Telefon: 08-545 530 30

Maria Birkhammar
Birkhammar Advokatbyrå

Rättsområden är brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrättsmål såsom LVU, LVM, LPT, LRV.

Maria arbetar även som offentlig försvarare.

E-mail: Maria@birkhammar.se
Telefon: 010-30 30 450

Anna Ekvall
Barnadvokaten

Advokat & ägare av Advokat Ekvall AB. Ledamot i Advokatsamfundets Fullmäktige och barnrättsorganisationen Majblommans Representantskap.

Rättsområden är bland andra som ombud i familjerätten, förvaltningsrätten, migrationsdomstolar och socialtjänsten. Hon erbjuder det mesta inom barnjuridik. En av Annas hjärtefrågor är barns rätt till eget ombud i vårdnadstvister.

E-mail: hej@advokatekvall.se
Telefon: 08- 522 258 67

Ulrika Wangle
Advokatbyrå Ulrika Wangle

Advokat. Rättsområden är brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrättsmål såsom LVU, LVM, LPT, LRV, Samt offentlig försvarare.

Ulrika Wangle har arbetat vid Åklagarmyndigheten, Polisen och vid Rikspolisstyrelsen och har omfattande erfarenhet av arbete med brott i nära relation och familjevåld.

E-mail: ulrika@advokatwangle.se
Telefon: 072 - 242 03 35

AnnaKarin Jannisa
Jannisa Advokatbyrå AB

Advokat. Huvudsaklig inriktning och erfarenhet av brottmål och uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vidare har hon särskild kompetens inom migrationsrätt och har biträtt många klienter som erhållit uppehållstillstånd.

E-mail: info@advokatjannisa.se
Telefon: 070 - 745 00 84

Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Brottsbyrån

Advokat med mångårig processvana efter sina år som specialiståklagare. Hon är därför väl insatt i hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor fördel för dig som klient. Anlitas ofta som föreläsare samt som juridisk expert i TV och radio.

Främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, övergrepp mot barn samt andra grova brott. Silvia är ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse.

E-mail: silvia@brattsbyran.se
Telefon: 070-731 15 25

Annica Boudin
Järfälla Advokatbyrå AB

Annica är advokat inom familjerätt och brottmål, där hon företräder den som har utsatts för brott.
Annica är specialiserad inom barnrätt, dvs. företräder barn som särskild företrädare och ställföreträdare. Hon agerar som ombud i tvister avseende vårdnad m.m. om barn samt LVU.

Driver sedan 2014 Järfälla Advokatbyrå AB.

E-mail: annica@jarfallaadvokatbyra.se
Telefon: 08 - 586 312 12

Jennica Paulette
Atlas Advokater

Advokat. Arbetar med brottmål, LVU och familjerätt.
Specialiserad inom barnrätt och företräder barn i egenskap av särskild företrädare och ställföreträdare. Jennica företräder även föräldrar som utsatts för brott. Samt agerar vidare ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge.

Sedan 2017 driver hon Atlas Advokater.

E-mail: jennica@atlasadvokater.com
Telefon: 072-022 39 02

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKTA ADVOKATPOOLEN

ALLA  är välkomna att kontakta advokatpoolen.

Fyll i uppgifterna till höger för att komma i kontakt med erfarna advokater, socionomer och Brinn för barnens egna barnfallsgrupp.