Välkommen till 

BRINN FÖR BARNEN

Facebookgruppen Brinn för Barnens paroll har sedan gruppens början – sommaren 2020 varit – att gå från ord till handling, något som nu även kommit till Brinns faktiska utforming: vi har gått från aktiv barnrättsgrupp till aktiv barnrättsgruppsförening.

Vuxna maskrosbarn

Nytt avsnitt den 2 Oktober 2022

Hösten 2021 släpte Brinn för barnen den första säsongen av ljudserien vuxna maskrosbarn. Hösten 2022 kommer säsong två!


I denna serie får vi ta del av berättelser ur deras uppväxt. Ett barns verklighet. En verklighet som präglats av misshandel, missbruk, sexuellt utnyttjande och psykiskt ohälsa. Barn som tvingats växa upp i allt annat än trygghet och kärlek.

8  JUNI 2022

BARNRÄTTSDAGEN

Den 8 juni 2022 anordnades Barnrättsdagen i stockholm - Tillsammans stog vi upp för barns rättigheter.


Denna kväll samlade Brinn för barnen och Trygga Vuxna politiker från socialutskottet, sakkunniga samt barn som levt eller fortfarande lever i utsatthet. Vi tillät dem att mötas för att samtala kring utsatta barns rättigheter och hur de kan stärkas.

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!

Brinn för barnen är en helt ideell förening som arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom.


Vi är därför beroende av de stöd och gåvor som kommer in till föreningen för att vårt arbete ska kunna fortsätta.

Stöd föreningens arbete via SWISH

123 380 92 58