Föreningen Brinn för barnens logotyp

BRINN FÖR BARNEN

På barnens sida, ALLTID!

Var 5:e

barn i Sverige växer upp med en förälder som missbrukar eller har missbrukat alkohol.

60%

av de barn som växer upp i våldsamma relationer har själva blivit utsatta för våld.

Varje år

mister statistiskt 5 barn i Sverige sitt liv till följd av dödligt våld från en närstående.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt


Som sig bör kan man tycka men det är inte alltid ett barn får en trygg och bekymmersfri uppväxt. Brinn för Barnen är en barnrättsförening som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, barnet i fokus, alltid.

Brinn för barnen


- är en barnrättsförening som utgår från FN:s barnkonvention


- är en politiskt och religiöst oberoende grupp utan vinstintresse.


- arbetar för barns rätt till stöd och trygghet utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.


- verkar i sin samtid och utvecklas med den. Detta betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att på bästa sätt uppnå vårt syfte.

Vi bedriver


oppositions- och påverkansarbete med fokus på barnens rätt där vi vill påverka beslutsfattare och myndigheter.


Vi arbetar för att nå ut till samhället med vårt budskap och vår information för att lyfta samhällets kunskap om barns rättigheter till sin helhet.

BARNRÄTTSPODDEN


Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och advokat Ulrika Wangle möter flera fantastiska gäster och lyfter olika ämnesområden när det gäller barn i utsatthet.


Podden kommer bland annat gästas av Maria Lundberg som utsattes för sexuella övergrepp som barn. Björn Tingberg, sjuksköterska och psykoterapeut som skrivit boken "När små barn far illa - fysiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse." och Tomas Kaya, vuxet maskrosbarn, föreläsare och uppskattad förskolepedagog som öppet talar om barns utsatthet i samhället och många fler!


LÄS MER OCH LYSSNA PÅ PODDEN HÄR 

BRINN FÖR BARNENS ADVOKATPOOL


I Brinn för barnens advokatpool ingår sex fantastiska advokater som i sitt dagliga arbete kämpar för barns rättigheter: Ulrika Wangle, Denise Lagercrantz, Anna Ekvall, Rebecca Lagh, AnnaKarin Jannisa och Annica Boudin. De kommer att möjliggöra att vi tillsammans kan stötta och hjälpa ännu fler barn i utsatthet.


Till er med behov av hjälp: vänd er till vår advokatpool när det gäller frågor kring barns rättigheter utifrån vår lagstiftning. Här erbjuds också stöd och hjälp gällande dialog eller skrivelser till myndigheter. Här kan man rådfråga om ett fall går att driva rent juridiskt.LÄS MER ELLER KONTAKTA ADVOKATPOOLEN

RÄTTEN TILL EN TRYGG BARNDOM


Brinn för barnen kommer dagligen i kontakt med utsatta barns verklighet. Vi ser därför de utmaningar vi står inför utifrån ett helhetsperspektiv. Det hade varit enkelt om det endast var lagar som behövde förändras. Det är dock enbart en del av de insatser som krävs för att få till en verklig förändring för utsatta barns rättigheter och deras vardag här och nu. Vi kommer i denna skrivelse delge våra observationer och sammanfatta våra förslag på vad vi anser behöver förändras inom flera områden.

LÄS HELA SKRIVELSEN HÄR

ARBETSGRUPPER


Brinn för barnens arbete sker på flera fronter.


I vårt arbete arbetar vi brett över ämnena rörande barn och barnrättssäkerhet enligt Barnkonventionen. Flera av våra arbetsgrupper är öppna för de som vill arbeta med Brinn för barnen.LÄS MER OM ARBETSGRUPPERNA

S17
S16
S15
S13
S12
S10
S09
S08
S07-1
S06-2
S05
S04-2
S03

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!


Brinn för barnen är en helt ideell förening som arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom.

Vi är därför beroende av de stöd och gåvor som kommer in till föreningen för att vårt arbete ska kunna fortsätta.

123 380 92 58


Brinn för barnen kommer till Almedalen 2024


Tillsammans med @advokatlagh,@tryggavuxna och @ikkr_kvinnojouren_nina tar vi upp några av de viktigaste ämnena som rör barnen i vårt samhälle och deras rätt till en trygg uppväxt!


Brinn för barnen kommer till Almedalen 2024


Tillsammans med @advokatlagh,@tryggavuxna och @ikkr_kvinnojouren_nina tar vi upp några av de viktigaste ämnena som rör barnen i vårt samhälle och deras rätt till en trygg uppväxt!MER INFORMATION OM ALMEDALEN HÄR


Insändare från anonym familjehemsmamma

Jag ska sitta tyst i båten.


Jag ska sitta tyst i båten. Inte säga för mycket, inte säga för högt hur fel de tänker eller hur fel de gör. Jag ska inte skapa vågor på vattnet.

Insändare från anonym familjehemsmamma


Jag ska sitta tyst i båten.


Jag ska sitta tyst i båten. Inte säga för mycket, inte säga för högt hur fel de tänker eller hur fel de gör. Jag ska inte skapa vågor på vattnet.


LÄS HELA INSÄNDAREN HÄR

unsplash