Välkommen till Brinn för Barnen!
Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till en trygg barndom.

Vi tänker kämpa för alla barns rätt till en trygg barndom. Ingen kan förändra sådant en inte vet något om, därför vill vi öppna så många ögon som möjligt och sprida kunskap om barnens situation i Sverige idag. Om vi driver en levande debatt och en stark opinion om det som pågår med våra barn i Sverige idag så kan vi driva igenom alla viktiga förändringar. Många barn far illa idag men som kloka vuxna ska vi stå starka och enade i kampen för alla barns bästa – då kan vi förändra det som idag brister. Myndigheter och politiker ska veta att vi inte accepterar att barn far illa i Sverige idag. Vi kan bättre än såhär. Vi kommer inte släppa den här kampen! Tillsammans ska vi förändra utbildningar, myndigheter och lagar! Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi trygga barnen.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Bli medlem i Brinn för Barnen på Facebook eller följ oss på Instagram