Välkommen till Brinn för Barnen!

Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till en trygg barndom.
Tillsammans arbetar vi för en bättre socialtjänst!

Brinn för barnen kämpar för alla barns rätt till en trygg barndom i enlighet med barnkonventionen. Ingen kan förändra sådant de inte vet något om och därför sprider Brinn för barnen kunskap om barnens situation i Sverige idag. Vi driver en levande debatt och en stark opinion om det som pågår med våra barn för att driva igenom viktiga förändringar – för att förändra det som idag brister. Myndigheter och politiker ska veta att vi inte accepterar att barn far illa. Tillsammans ska vi förändra utbildningar, myndigheter och lagar! Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi trygga barnen.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Följ Brinn för Barnen på Facebook och Instagram.