BRINN FÖR BARNEN

Alla barn har rätt till en trygg barndom!

var 5e

barn i Sverige växer upp med en förälder som missbrukareller har missbrukat alkohol

Statistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådet

60%

av de barn som växer upp i våldsamma realtioner har själva blivit utsatta för våld.

2021

Miste 6 barn i Sverige sitt liv till följd av dödligt våld.

Föreningen Brinn för barnen

Brinn för Barnen är en barnrättsförening som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, barnet i fokus, alltid.


Alla barn har rätt till en trygg uppväxt! Som sig bör kan man tycka men det är inte alltid ett barn får en trygg och bekymmersfri uppväxt. Brinn för Barnen är en barnrättsförening som brinner för barnens rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, barnet i fokus, alltid.

Brinn för Barnen
- är en barnrättsförening som utgår från FN:s barnkonvention
- är en politiskt och religiöst oberoende grupp utan vinstintresse
- arbetar för barns rätt till stöd och trygghet utan negativa konsekvenser av sin uppväxt
- verkar i sin samtid och utvecklas med den. Detta betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att på bästa sätt uppnå vårt syfte

Brinn för Barnen bedriver oppositions- och påverkansarbete med fokus på barnens rätt där vi vill påverka beslutsfattare och myndigheter. Vi arbetar för att nå ut till samhället med vårt budskap och vår information för att lyftasamhällets kunskap om barns rättigheter till sin helhet.


Vi vill stärka barns rättigheter på samhällets alla arenor.

BARNRÄTTSPODDEN


I den möter Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och Nicolina Holk flera fantastsika gäster och lyfter olika ämnesområden när det gäller barn i utsatthet.


Podden kommer bland annat gästas av Maria Lundberg som utsattes för sexuella övergrepp som barn. Björn Tingberg, sjuksköterska och psykoterapeut som skrivit boken "När små barn far illa - fysiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse." och Tomas Kaya, vuxet maskorbarn, föreläsare och uppskattad förskolepedagog som öppet talar om barns utsatthet i samhället och många fler!


Läs mer och lyssna på podden här!

BRINN FÖR BARNENS ADVOKATPOOL


I Brinn för barnens advokatpool ingår sex fantastiska advokater som i sitt dagliga arbete kämpar för barns rättigheter. De är Ulrika Wangle, Denise Lagercrantz, Anna Ekvall, Rebecca Lagh, AnnaKarin Jannisa och Annica Boudin. De kommer att möjliggöra att vi tillsammans kan stötta och hjälpa ännu fler barn i utsatthet.


Till er med behov av hjälp, ni kan vända er till vår advokatpool när det gäller frågor kring barns rättigheter utifrån vår lagstiftning. Här erbjuds också stöd och hjälp gällande dialog eller skrivelser till myndigheter. Här kan man rådfråga om ett fall går att driva rent juridiskt.


Läs mer eller kontakta advokatpoolen

RÄTTEN TILL EN TRYGG BARNDOM


Vi i Brinn för barnen kommer dagligen i kontakt med utsatta barns verklighet. Vi ser därför de utmaningar vi står inför utifrån ett helhetsperspektiv. Det hade varit enkelt om det bara var lagar som behövde förändras, det är dock bara en del av de insatser som krävs för att få till en verklig förändring för utsatta barns rättigheter, och deras vardag här och nu. Vi kommer i denna skrivelse delge våra observationer och även sammanfatta våra förslag på vad vi anser behöver förändras inom flera områden.Läs hela skrivelsen här

BRINN FÖR BARNENS ARBETSGRUPPER


Brinn för barnens arbete sker på flera fronter.


I vårt arbete arbetar vi brett över ämnena rörande barn och barnrättssäkerhet enligt Barnkonventionen. Flera av våra arbetsgrupper är öppna för de som vill arbeta med Brinn för barnen


Läs mer 

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD!

Brinn för barnen är en helt ideell förening som arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom.


Vi är därför beroende av de stöd och gåvor som kommer in till föreningen för att vårt arbete ska kunna fortsätta.


Stöd föreningens arbete via SWISH 123 380 92 58

Vi som arbetar ideellt inom föreningen

Brinn för barnen är indelade i arbetsgrupper där även en eller flera styrelsemedlemmar ingår. 

Vill du läsa mer om föreningens uppbyggnad? Läs mer här

SENASTE ARTIKLARNA

Jessica Björnberg
Brinn för barnen möter


Ofta kommer föreningen i kontakt med olika personer som på ett eller annat sätt arbetar med eller för barnets bästa.Jessica Björnberg
Brinn för barnen möter


Ofta kommer föreningen i kontakt med olika personer som på ett eller annat sätt arbetar med eller för barnets bästa.


Se samtliga artiklar här

Insändare  #stoppatvångsumgängenu
"Mamma, det kommer gå bra"


Monstret tar en kudde och trycker mot ditt ansikte

Det blir svårt att andas, det går inte. 

Insändare #stoppatvångsumgängenu
"Mamma, det kommer gå bra"


Monstret tar en kudde och trycker mot ditt ansikte

Det blir svårt att andas, det går inte.


Läs hela insändaren här