Aktioner

Brinn för Barnens huvudsakliga arbete ligger i opoisitionsdrivande verksamhet om dagens läge för barnrättssäkerhet. Vi arbetar för att nå ut till samhället, beslutshavare och myndigheter med vårt budskap. Vill vill stärka barnsrättigheter på alla samhällets arenor. I detta arbete driver vi som princip inte individuella fall men det förekommer stundtals undantag.

Under tiden för vårt arbete har vårt arbete kommit att röra individuella fall där barn har behövt akut hjälp från andra än de instanser samhället står för då dessa svikit i sina uppdrag att hjälpa barnen. Brinn för Barnen har valt att kalla dessa individuella barnfall för aktioner.

Ett av dessa fall har varit och är fortfarande Mio, 1 år gammal. Lille Mio kom till Sverige redan när han bars i sin mammas mage. Hans föräldrar är från Belarus och nu riskerar Mio att bli utvisad dit med dem. Mio har sedan 4 månaders ålder bott i familjehem i Sverige och sina föräldrar känner han inte. Läs mer här.

Brinn för Barnen har också valt att uppmärksamma fallet Sofie, 13 år som mot sin vilja blivit inlåst på HVB-hem och berövats all kontakt med omvärlden. En flicka som fick en tuff start i livet med föräldrar socialtjänst- och nämnd dömde okapabla att ta hand om sitt barn och sattes i familjehem, ett familjehem som blev den familj Sofie älskar och ser som sin egen. Ett hem socialtjänsten ryckte henne ur en dag i februari när hon var 12 år på tvivelaktiga grunder. Läs mer här.

Mellerudsbarnen är även en aktion för Brinn för Barnen. Barn som rycktes upp från sina familjehem i samband med att de biologiska föräldrarna gjorde en hemtagningsbegäran. Barnens handläggare flyttade barnen från sina trygga familjehem till ett jourhem och sedan vidare till ett HVB-hem då ansökan kom in och därefter slussades barnen runt mellan olika HVB-hem och jourhem. Idag är barnen tillbaka i sina familjehem. Läs mer här.