Föreningen Brinn för barnens logotyp

AKTIVA BARNFALL

Brinn för barnen består av flera arbetsgrupper, bland andra advokatpoolen och socionompoolen. Till dessa grupper inkommer ständigt nya fall rörande barn i olika situationer som behöver hjälp. Ibland är det vårdnadshavare, familjehem med flera som behöver stöd och rådgivning. Vi i Brinn för barnen får in nya barnfall i princip varje vecka.Nedan är några exempel på fall som vi har varit- eller är aktiva i. Ni kan ta del av fallen och vad vi som organisation har gjort för att hjälpa barnen i utsatthet.