Föreningen Brinn för barnens logotyp

VEM SKYDDAR ALICE NU?

Alice slutar snart förskoleklass.

I hela sitt liv har hon bott med sin mamma.

Under de första 2.5 åren av Alice liv bodde även hennes pappa med dem. Eftersom att han haft en missbruksproblematik, liksom psykisk ohälsa sedan länge och dessutom varit hotfull och våldsam så valde Alice mamma att lämna hennes pappa för att skydda sin lilla dotter och sig själv. Alice pappa har därefter fått lov att träffa henne under övervakning, vilket skett sporadiskt. Socialtjänsten har bedömt att Alice pappa förringat sitt missbruk och saknat insikt om det.


Alice mamma har gjort allt hon kunnat för att skydda sin dotter och de utredningar som har gjorts runt Alice genom åren har visat på att det är tryggast och bäst för Alice att få bo enbart med sin mamma. Alice pappa har inte ansetts kunna ta hand om henne och situationen omkring honom har ansetts riskfylld och otrygg. Alice har varit skyddad i nästan 5 år av sin mamma som kämpat för att inte Alice ska behöva växa upp och uppleva våld och missbruk i sin närmsta familj.


I början av året gick Alice mamma hastigt bort.

Hennes morföräldrar tog hand om Alice strax före hennes mammas bortgång och hon har sedan länge en nära relation till dem. Bara ett par dagar efter att Alice mamma dog så lät socialtjänsten meddela att nu skulle inte längre det beslut som varit kring övervakade umgängen längre gälla.


Socialtjänsten sa att Alice pappa numera är hennes enda vårdnadshavare, det är med honom hon ska bo. De talade om att pappan varit ren ett par veckor och därför inte längre ansågs ha ett aktivt missbruk. Det bestämdes att Alice successivt skulle börja vara mer hos sin pappa, vänja sig vid att bo med honom och flytta dit. Morföräldrarna blev chockade av beslutet, eftersom att det går helt emot den nyaste bedömningen som gjordes så sent som förra året. De har försökt agera som skydd åt Alice, likväl som de försökt hålla en god dialog med Alice pappa och vädja till att han ska se henne i det här. Än så länge har det varit fruktlöst.


Några veckor efter Alice mammas död så hämtade Alice pappa henne efter skolan för umgänge,

med löfte till både henne och morföräldrarna om att Alice skulle få komma åter till dem innan kvällen. Så blev det inte. Helt abrupt beslutade Alice pappa i stället att Alice skulle flytta till honom, där hon aldrig innan bott.


Sedan dess har orosanmälningar strömmat in från bl.a skolan där Alice numera har hög frånvaro. Alice själv säger att hon vill bo hos sin mormor och morfar, att hon är rädd för att sova och vara hos sin pappa. Hon har fått lov att träffa sina morföräldrar med någorlunda kontinuitet, tills för ett par veckor sedan då familjerätten beslöt sig för att Alice pappa ensamt skulle få besluta kring hur Alice kontakt med morföräldrarna ska se ut. Ingen talan väcktes i tingsrätt för att besluta om umgänge, trots att morföräldrarna är dem Alice har kvar efter sin mamma.


Hela Alice trygga värld har raserats på kort tid, allt det skydd som hennes mamma stod för är nu borta. Hennes morföräldrar har försökt hålla vid det, men blir inte lyssnade på. Socialtjänsten hävdar att att situationen runt Alice och hennes pappa inte är tillräckligt riskfylld och akut för att räcka till ett LVU. De ser heller inget behov av att Alice skulle behöva en psykologkontakt trots de trauman hon de senaste månaderna genomlidit.
Vi i Brinn för barnen undrar hur alla de risker som finns kring Alice nuvarande situation kan förbises? Under hela Alice liv så har hennes mamma skyddat henne från att utsättas för det hot och våld som hennes pappa stått för, likväl som sett till att Alice inte behövt uppleva hans missbruk på nära håll.Vem skyddar Alice nu?


unsplash