Föreningen Brinn för barnens logotyp

BARN OCH MISSHANDEL

Det kan vara tufft men du kan vara med och göra skillnad för dessa utsatta barn.


Din insats kan rädda liv.

Anonymt barn på golvet med ett leksaksflygplan


Efter fallet med den treåriga flickan som misshandlades av sin mamma i Ronneby visade privatpersoner ett enormt engagemang genom att anmäla händelsen. Alla som anmälde hade inte varit närvarande när våldet ägde rum men reagerat när de sett filmer på sociala medier och därför valt att ändå anmäla. Upp till var sjunde barn i samhället är utsatt för misshandel idag, och de yngre barnen är oftast mest utsatta. Sällan är det så uppenbart som i fallet med den treåriga flickan i Ronneby. Anhöriga är ofta dem som i första hand kan göra skillnad för misshandlade barn. Andra viktiga personer är personer i barns omgivning exempelvis en kompis förälder eller granne. Personer kontaktar oss i Brinn för barnen för att få tips och råd att stötta barn som de misstänker far illa på något sätt.


Socialstyrelsen beskriver att det i lagen står att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Detta gäller alla människor i samhället, det är alltså inget tvång men något du bör göra. Som privatperson kan du också göra en anonym anmälan, då är det viktigt att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.


Vissa personer är via sin profession anmälningsskyldiga och ska anmäla till socialnämnden direkt. Det rör personer som jobbar inom exempelvis skola, hälso-och sjukvård, tandvård, förskola och kriminalvård. Men det finns även tecken som allmänheten kan vara uppmärksam på.


Tecken på att ett barn far illa kan vara ett förändrat beteende eller att barnet plötsligt börjar dra sig undan och har tillitsproblem. Barnet kan också bli provocerande för sin omgivning. Om barnet har ett utåtagerande beteende som skadar barnet själv eller andra i dess omgivning bör det tas på allvar.


Fysiska tecken är också viktig att vara uppmärksam på. Det kan handla om blåmärken på lite ”udda” ställen på kroppen. Särskilt platser där det inte är vanligt att barn får skador. Det kan även röra sig om att barnet ser smutsigt och misskött ut eller har fel kläder för säsongen exempelvis för tunn jacka om det är kallt. Ihållande trötthet eller tecken på att barnet alltid är hungrigt är också bra att vara uppmärksam på.


I vissa fall är det dock inte direkt uppenbart. Men om du som privatperson misstänker att ett barn far illa är det viktig att du finns där för barnet. Finns där och lyssna aktivt, det vill säga ställ frågor men ta inte över samtalet. Tro också på barnet! Barnet vill inte bli bemött med misstro. Det är också viktigt att låta känsliga samtal ta tid, barn kan ibland behöva berätta i etapper. I de flesta fall är det bra att lyfta oro för ett barn med dess vårdnadshavare, men det finns givetvis gånger då det inte är lämpligt. Främst om det verkar som att ett barn är utsatt i sitt hem.


Polisen säger att vi som vuxna alltid måste agera om vi är oroliga för ett barn och dess välmående. Om du hör något som pågår i stunden kan du ringa på dörren själv eller tillsammans med någon annan. Du bör också ringa polisen om du är orolig. Din handling kan rädda liv! Varje barn som far illa har behov av att vi vuxna ser hen och vågar agera. Det är viktigt att våga fråga och lyssna till vad barnet har att berätta. Det kan vara tufft men du kan vara med och göra skillnad för dessa utsatta barn.


Din insats kan även rädda liv!


Louise Hartvig och Mikaela Lindroth Mattsson - Brinn för barnen team


Vill du komma i kontakt med Brinn för barnen?