BRINN FÖR BARNEN 

Podden är ett samarbete mellan Jessica Ivarsson, vuxet maskrosbarn och ordförande i Brinn för barnen och Advokat Ulrika Wangle.


I Barnrättspodden möter Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och Nicolina Holk flera fantastiska gäster och lyfter olika ämnesområden när det gäller barn i utsatthet.


Syftet med podden är att bidra med informationsspridning, kunskap och förståelse när det kommer till hur utsatta barns situation ser ut i Sverige idag och vad som krävs för att förändringar ska ske!


Debatten och strålkastarljuset gällande utsatta barns situation och deras omedelbara behov till förändring får aldrig ta slut! Barnen är vår framtid.


I första säsongen hör du Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och det vuxna maskrosbarnet Nicolina Holk. Podden gästas av Maria Lundberg som utsattes för sexuella övergrepp som barn. Björn Tingberg, sjuksköterska och psykoterapeut som skrivit boken "När små barn far illa - fysiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse.” Och Tomas Kaya, vuxet maskorbarn, föreläsare och uppskattad förskolepedagog som öppet talar om barns utsatthet i samhället.


Tack för att ni lyssnar!