Vi står på barnens sida

Brinn för barnen – vi står på barnens sida! Alltid.

Efter några diskussioner i våra inlägg vill vi i teamet kring Brinn för barnen återigen förtydliga vårt ställningstagande för alla barns rätt till en trygg barndom. ⤵️

Vuxna vill många gånger dela in världen i fack och i det sammanhanget pratas det ofta om biologiska föräldrar versus familjhem, mammor versus pappor och så vidare. Vi favoriserar inga grupper av vuxna, vi anser att det är vuxna som ska ge barnet trygghet, omsorg, kärlek och möjlighet att på sina villkor ha kvar sina viktiga relationer i livet.
Det kan innebära vilken av ovanstående grupper som helst, det kan ibland t.o.m. vara så att ett HVB-hem eller annan vårdinstans bäst tillgodoser ett barns behov. Det är helt beroende på vad barnet behöver och vilka förutsättningar vuxna i barnets närhet har.

Med detta hoppas vi klargöra att vi varken är för eller emot omhändertagande av barn. Vi är inte heller förespråkare för att barn alltid har förmågan att bestämma vad som är bäst för dem, men vi anser att alla barn ska bli lyssnade på och vara delaktiga i beslut kring deras liv.

Brinn för barnen är för det som bäst kan hjälpa det enskilda barnet och det kan innebära väldigt olika för olika barn. I den bästa av alla världar kan vi vuxna lägga våra egon åt sidan, sluta strida mot varandra och istället samarbeta för bästa möjliga framtid för våra barn.

Känner ni att ni vill och kan göra skillnad?
Gör det!
Tillsammans med oss och andra som kämpar för BARNENS RÄTT.

Följ föreningen Brinn för barnens
arbete för utsatta barns rättigheter:
💟 Instagram: @brinnforbarnen
🆕 Instagram(nyheter): @brinnforbarnen_nyheter
ℹ️ Facebooksida: Brinn för barnen – Infosida
🔄 Facebookgrupp: Brinn för barnen!
▶️ YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCvLDYG15Dg0M5KNrw_ZlWNQ
❇️ Stöd genom swish: 0767 074 171
➡️ www.brinnforbarnen.se

#barnkonventionen #barnensrättisamhället #barnsrättigheter #barnsomupplevervåld #våldinärarelationer #barndomutanbaksmälla #barnensrättisamhället #brinnförbarnen