Tänd ett Ljus

Varje barn som offrats av vuxna av en eller annan orsak vill vi i Brinn för barnen hedra och minnas. Varje liten individ finns med oss och skiner vägen inför framtiden. Genom våra sociala kanaler utlyser vi emellanåt ljuständning för något av dessa barn. Första ljuständningen var för lilla Esmeralda under Brinn för barnens första manifestation. Då tände vi ljus runt om i hela landet vid manifestationen som hölls på flera orter – för henne, och alla barns öden som gått förlorade. Våra medlemmar tände ljus i sina hem, tog bilder och postade online för att delta. Detta har vi i Brinn för barnen fortsatt med för flera av de barn som i landet dött i brist på hjälp de hade behövt. Vi kommer att fortsätta tills den dag då det inte längre behöver krävas att små liv slösas bort i händerna på ansvarslösa vuxna. 


Bild: Alexandra Toth – Brinn för barnen

Två små barn har mist sina liv när deras mor valde att ta sitt eget och samtidigt mörda sina barn. Spekulationerna och åsikterna på sociala medier är många.
Vi på Brinn för barnen avvaktar en färdig utredning om vad som skett men vi kan konstatera att oavsett vad utredningen kommer fram till har en vuxen valt att ta barnens liv.
Det kan aldrig någonsin vara rätt väg att gå! Ingen har rätt att skada eller ta livet av sina barn, det får aldrig rättfärdigas.
Våra skyddsnät måste klara av att fånga upp vuxna människor med skadliga beteende, i pressade situationer eller med psykisk ohälsa långt innan de kan skada sina barn.
Vi hoppas att alla kan avvakta med spekulationer om vad som skett och varför det skett tills utredningen är färdig.
Idag tänder vi två ljus för de små barnen som miste sina liv framför tåget . Vi tänder ljus för alla barn som tvingas leva med våld och psykisk ohälsa idag.
TILLÄGG I VÅR TEXT!!
Vi har valt att ta bort termen utökat självmord efter att vi blivit kontaktade av en rättsläkare med god kunskap.
Terminologin utökat självmord tillhör medierapportering på samma sätt som ”familjetragedi” och liknande, som i det närmaste är en försköning.
Den korrekta juridiska benämningen här är mord. Oavsett vad gärningspersonen har för motivering.
Dessa barn har på intet sätt begått självmord. Tyvärr benämns ofta mord på annat sätt än just mord när det gäller barn som dödas medvetet av sina föräldrar. Det förtar allvaret i det mycket grova brott barnen blivit utsatta för och att de är offer i just denna gärning, och det aktat att mamman kan vara ett offer i en annan situation.
#barnensverigesvek


29 juni – 2021
TÄND ETT LJUS FÖR 4-ÅRIGA MICHAEL IDAG
Brinn för barnen lyfter och minns de barn som mist sina liv när socialtjänsten inte haft kompetens eller förstånd att rädda dem. Brinn för barnen vill att alla vuxna ska minnas de barn som försakats på ett grymt och skoningslöst sätt för att politiker och myndigheter inte tar sitt ansvar.

Ett av de största och mest omskrivna fallen i Sverige där barn mist sitt liv är 4-årige Michaels och hans öde. Idag för trettioett år sedan, 29/6 1990, sparkades 4 åriga Michael ihjäl av sin styvfar efter ett liv fyllt av våld. Historien om Michael är så bestialisk och grym att hans öde inte lämnat mitt hjärta en sekund sedan jag första gången läste om honom. Michael hade ingen. Ingen i hela världen. Sättet Michael behandlades under sitt korta liv kan inte beskrivas som annat än tortyr.
Sin sista natt i livet stod 4-åriga Michael bunden vid ett träd en hel natt utan möjlighet att värja sig mot varken myggor eller kyla. På morgonen sparkades han till döds av sin styvfar för att han inte åt upp det okokta riset han fått som frukost.
Socialtjänsten hade mottagit flera allvarliga anmälningar om att Michael och hans nyfödda bror kunde vara utsatta för misshandel och allvarlig fara. BVC vädjade flera gånger till socialtjänsten att agera snabbt men inget skedde, inte ens ett hembesök. 1990 lät ursäkterna likadant som de gör idag. Resursbrister, ny personal och dålig organisation.
Michaels död ledde till lagändringar precis som Lilla hjärtat gjort men vi vet alla att barn har fortsatt dö och fara illa därför att våra makthavare inte förändrat socialtjänstens utbildning, resurser och arbetssätt. De som ska skydda barn i utsatthet förblir som de alltid har varit.
Brinn för barnen uppmanar DIG att tända ett ljus för Michael idag, posta det i den här i tråden eller på sociala medier med ditt budskap. Märk ditt inlägg med: #brinnförbarnen #uppropsocialtjänsten #barnensomsverigesvek

Våra ljus ska brinna för att de här barnens öde aldrig ska falla i glömska.
I höst kommer du att kunna läsa hela Michaels historia här på Brinn för barnen.
#barnensverigesvek

Bilder från våra medlemmar

4/10-2020
TÄND ETT LJUSMANIFESTATION BRINN FÖR ESMERALDA
Manifestation Brinn för Esmeralda är Brinn för Barnens första manifestation som hålls på flera orter runt om i Sverige. Man tänder tusentals ljus både lokalt och digitalt. Det hålls det tal, sjungs vackra sånger, man släpper ballonger, tänder ljus och lämnar blommor och nallar för att hedra Esmeralda och alla andra barn som farit illa.
#barnensverigesvek


7/2-2021
TÄND ETT LJUSMANIFESTATION UPPROP SOCIALTJÄNSTEN
”Vi är många som undrar — hur kan det få fortsätta se ut såhär – år efter år, rapport efter rapport. Barnliv efter barnliv.”
Den 7 februari höll Brinn för barnen en manifestation för att uppmärksamma bristerna inom socialtjänst och socionomutbildning, hur urholkat systemet blivit kring barns säkerhet och hur underbudgeterade institutionerna är som ska säkra upp barns rätt till en trygg uppväxt. Tusentals ljus tändes över landet vid lokala socialkontor och online deltog våra medlemmar i egna ljuständningar i hemmet, ljuständningar de tog bilder av och postade online.
#barnensverigesvek