Stoppa Tims utvisning till Nigeria

Hjälp Tim 3 år att få stanna i Sverige! SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN!

Nu sker det igen och vi behöver ER hjälp. Det är bråttom! Tim som bott hela sitt treåriga liv i Sverige med sitt familjehem, placerad bara några veckor gammal, ska ut ur SITT land. Tim har hela sitt liv här, men nu anser Migrationsverket att han ska ut ur sitt land och bort från sin familj. Till ett land han aldrig varit i. Till ett barnhem eller till människor han aldrig träffat och som talar ett språk han inte kan. Migrationsverket ska ta honom från sin trygghet och kärlek här hemma i Sverige och lämna honom i Nigeria.

Är detta verkligen i linje med barnkonventionen?
NEJ, såklart det inte är!

Barnkonventionen är lag i Sverige. I den står det bland annat att alla beslut som rör barnet ska vara till barnets bästa. Det gör att Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa treåriga Tim. Vi anser att detta beslut går emot allt som har med barnets rättigheter att göra. Detta strider mot allt som har med mänskliga rättigheter att göra.