Sofie, 13 år

Det här är historien om en flicka som i media kallas för Sofie, en flicka som mot sin vilja tvångsplacerats på ett HVB-hem. På riktigt heter flickan något annat.

Sofie är barn till ett föräldrapar där båda parter har funktionsnedsättningar. Redan innan Sofie föds, har flera instanser bedömt att Sofies mamma har funktionsnedsättningar som hindrar henne från att kunna ta hand om ett barn. Det kommer att heta i socialtjänstens rapporter att föräldraparet, mao båda föräldrarna, har funktionsnedsättningar som hindrar dem från att klara av föräldraskap. Det kommer senare att visa sig att pappans Aspergerssyndrom aldrig blev utredd för att kunna avgöra huruvida han var kapabel att ta hand om ett barn eller ej.

– Andra med Asperger har ju hand om sina barn, varför får inte jag det? säger pappan i en intervju med Svt Nyheter.

Socialtjänstens bedömning om de båda biologiska föräldrarna gjorde att Sofie inte fick bo hos dem utan flyttades redan från BB till ett familjehem. Familjehemsföräldrarna Minna och Jocke hade många års erfarenhet av fosterhem bakom sig och tog väl emot det lilla barnet. De biologiska föräldrarna ville behålla sin lilla dotter men fick inte rätt mot socialtjänsten.

Placeringen i familjehemmet kallades en uppväxtplacering då man inte ansåg att föräldrarna någonsin skulle få tillbaka föräldraförmågan. Vid en familjehemsplacering behåller de biologiska föräldrarna rollen som vårdnadshavare. Familjehemmet saknar därmed juridisk möjlighet att besluta något kring barnet. Enligt lag ska socialtjänsten tre år efter att de har placerat ett barn i en uppväxtplacering utreda om familjehemmet ska ta över vårdnadshavandet eller ej, men i Sofies fall skedde detta aldrig, trots att socialtjänsten hela tiden menat att de de biologiska föräldrarna aldrig kommer att bli lämpliga föräldrar.

När Sofie är 12 år gammal dyker så plötsligt socialtjänsten upp på hennes skolgård en dag i februari 2020, helt utan förvarning. De låter inte Sofie säga hejdå till sitt familjehem, till personerna som varit mamma och pappa till henne i 12 år. Sofie körs till ett nytt familjehem. Sofie blir oerhört traumatiserad av flytten. Hon bara gråter, vägrar äta och pratar bara om att få flytta hem igen. Hon blir utagerande, arg och förtvivlad. Socialtjänsten beslutar då att skära av hennes kontakt med de hon älskar. Det hjälper inte och man tar beslut att placera henne på ett hvb-hem, långt ifrån familjen hon bott i hela sitt liv. Varför? Jo, socialtjänsten har börjat oroa sig över att en kille i familjens närhet misstänks för övergrepp mot en annan tjej. Utan att lyssna på familjehemmets eller Sofies önskan om att Sofie ska få bo kvar, flyttar socialtjänsten Sofie för att skydda henne, detta trots att Sofie intygar att hon aldrig utsatts för några sexuella övergrepp. Detta sker parallellt med en polisutredning om huruvida denna kille utsatt någon för sexuella övergrepp, men utredningen läggs ganska snart ner utan några bevis för att några sexualbrott har förekommit. Sofie och familjehemmet vill återförenas men socialtjänsten skriver till familjehemmet att de känner att förtroendet är brutet:

“Det är en allvarlig brist att familjehemmet inte tror att någonting har hänt”.

När killen i fråga senare blir flyttad från orten fortsätter socialtjänsten att neka Sofie och hennes familjehem rätten att återförenas men utelämnar ur sin utredning det faktum att killen blivit flyttad. Idag sitter Sofie på ett HVB-hem mot sin vilja, långt från sitt familjehem, vänner och skola. Man nekar henne rätten till ombudsman och advokat. Månad efter månad går och det blir allt längre sedan Sofie fått se eller prata med de hon kallar för mamma och pappa. Man har under långa perioder på HVB-hemmet enligt socialtjänstens krav omhändertagit alla Sofies medel att kunna få kontakt med omvärlden och får endast ringa utvalda personer som socialtjänsten har godkänt. Socialtjänsten motiverade beslutet med att Sofie ska ha agerat ut och varit ”fientlig”. Man nekar även Sofie att få en ombudsman, handläggare eller advokat:

– Hon säger [Sofie] ”jag vill inte vara kvar på det här stället”, då säger socialtjänsten att ”du inte behöver en advokat”. Då är hon ju helt rättslös, hur ska ett barn kunna hitta ut ur den här situationen om hon inte får en advokat? berättar advokat UllaBella af Klercker till Svt Nyheter.

Sofies vårdnadshavare, hennes biologiska föräldrar kontaktar nu Svt och ger dem en fullmakt att undersöka fallet. Socialtjänsten hanterar detta genom att åka och hämta upp de biologiska föräldrarna i sitt hem för ett möte på kommunhuset. Vid detta möte kräver socialtjänsten att de biologiska föräldrarna ska riva fullmakten utgjord till Svt. Man låter även föräldrarna veta att socialtjänsten tänker medla en mörk bild av att dem och det faktum att de snart ska upp i rätten. Mao hot. Händelsen finns inspelad då de biologiska föräldrarna fattade onda aningar av att socialtjänsten så snabbt ville ha ett möte efter att de skrivit fullmakt till SVT. Lyssna på inspelningen här.

IVO granskar Borlänge kommun

Den 2 juli 2020 började IVO, Inspektionen för vård och omsorg, en utredning av Borlänges kommun i fallet med tvångsomhändertagna Sofie. Bland annat ser man på de faktabrister som finns i socialtjänstens utredning, där man skrivit att man flyttat Sofie för att skydda henne från en kille misstänkt för övergrepp som man ansåg att familjehemmet inte kunde skydda Sofie ifrån. Dock utelämnar socialnämnden i sin utredning att polisens undersökning lagts ner utan att bevisa killen skyldig till något brott. I socialnämndens rapport nämner man inte heller att Sofie blivit traumatiserad av tvångsflytten från familjehemmet, information man kan finna i många andra avhandlingar. Även det faktum att Sofie skurits av från omvärlden och familjehemmet genom att HVB-hemmet berövat henne på mobiltelefon och dator låter socialnämnden falla mellan raderna. Socialnämndens ordförande Kenneth Persson (S) säger till Svt Nyheter:

– Det här ärendet kommer att synas. Förutom att vi följer upp det kommer också IVO att titta på det. De kan ge oss synpunkter och råd i ärendet.

Kritiken som IVO bland annat riktar mot socialnämndens riktlinjer att beröva Sofie sin mobiltelefon och dator, samt endast tillåta samtal till personer de godkänner ut från HVB-hemmet svarar Kenneth Persson:

– Det händer ju till och från att vi omplacerar från familjehem. Då får man anse att det här är avslutat. Kan man ha en bra kontakt så är väl det bra, men nu har det väl hänt saker här så att hon behöver en lugn miljö framåt.

Barnrättsbyrån som agerar på uppdrag av barn för att hjälpa dem i kontakt med myndigheter berättar att de inte fått prata med Sofie, och att detta är en allvarlig inskränkning för Sofie att inte få ha någon kontakt med omvärlden för Sofie. Flera barnrättsorganisationer har reagerat på att socialtjänsten inte överfört vårdnaden till familjehemmet efter att Sofie bott där en så lång tid. Erik Ulnes, socionom för Rädda Barnen säger till Svt:

Det blir ovisshet, otrygghet och det kan också bli stora konsekvenser för barn om man inte gör en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet under lång tid som i det här fallet.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsalas universitet kommer med än vassare kritik mot Borlänge kommuns handhavande av de biologiska föräldrarna vid tillfället då kommunen fick reda på fullmakten till Svt. Sättet att handskas med och hota två individer i beroendeställning är ”på gränsen till brottsligt” säger han till Svt. Utredningen av fallet av IVO blir även kritiserat från flera barnrättsorganisationer, som anser att Inspektionen för vård och omsorg har brustit i sin utredning av fallet Sofie. Nu gör de en anmälan av IVO till JO, Justitieombudsmannen.

Parallellt med att familjehemmet gör allt de kan för att få tillbaka sin Sofie gör Sofies biologiska föräldrar detsamma. Efter 13 år heter det nu att socialtjänsten ska utreda om Sofies biologiska pappa har föräldraförmåga nog att återknyta med henne. Sofie själv skriver meddelande efter meddelande till sina fosterhemsföräldrar att hon saknar dem och att det enda hon vill är att komma hem till dem igen.

”Barn och ungas röster hörs inte”

Den 10 Augusti samlas en grupp människor utanför Borlänges stadshus i en tyst manifestation under namnet ”Barn och ungas röster hörs inte”. Manifestationen hölls för att uppmärksamma Sofies fall, hennes tvångsflytt från familjehem till HVB-hem i februari och för många andra fall, där barn och ungas röster inte hörs. Det är Sofies storasyster i familjehemmet, Ann-Louise Westberg som organiserat manifestationen. Deltagarna i manifestationen är alla klädda i munskydd då Covidpandemin intagit Sverige sedan flera månader tillbaka. Varje munskydd är prytt med en kryss för att symbolisera hur barns röster tystas ner.

Detta är en av de tre manifestationer man håller utanför Borlänges kommunhus då endast 50 personer får lov att samlas i grupp enligt rådande pandemirestriktioner från Folkhälsomyndigheten. Intresset för manifestationerna och fallet Sofie är så pass stort att man får anordna tre manifestationstillfällen för att alla ska kunna delta. Ann-Louise talar till de samlade, så även Cecilia Malm, verksamhetsansvarig hos Rädda Barnen och Karin Örjes (C)-kommunalråd i Borlänge. Utöver talen var det en tyst manifestation, en symbolisk handling som speglar den tystnad som socialtjänsten ha tystat den röst som är Sofies. Många av plakaten är bilder av Sofies meddelande till bland annat sina fosterföräldrar som förtäljer en ung flickas innerliga önskan att få komma hem till sina fosterföräldrar.


Hjälp mig ur denna mardröm!

I september medverkar advokat UllaBella af Klercker i en intervju i Svt Nyheter där hon berättar att hon har fått ett handskrivet brev från Sofie som börjar med orden ”Hjälp mig”.  Af Klercker överklagar nu fallet upp i Högsta förvaltningsdomstolen och hoppas med detta ska bli ett pilotfall för att pröva Barnkonventionen. . Af Klercker har med fullmakt från Sofie försökt bli hennes offentliga biträde. (Hon nekades rätt att vara sofies biträde och fallet togs inte upp i förvaltningsrätten).

Om Barnkonventionen inte bara ska se snygg ut på papper, menar vi allvar med att barn ska ha rätt att driva saker, barn ska ha rätt att säga vad de tycker, då måste det här fallet bli ett pilotfall, säger Sofies advokat UllaBella af Klercker till Svt Nyheter. 

Genom alla processer hittills har Svt sökt ansvariga i Borlänges kommun att bemöta de uppgifter som kommer fram men har konsekvent blivit nekade och hänvisade till generella riktlinjer i handhavande i omhändertagande om barn, så även denna gång.


2021

I januari 2021 sitter Sofie fortfarande inspärrad på HVB-hemmet och önskar inget annat än att komma hem till sin fosterfamilj. Sofie har i sin instängdhet lyckats se på Svts reportage och vill att Svt ska fortsätta att utreda hennes fall. Sedan årsskiftet har Barnkonvention trätt i kraft enligt svensk lag och i den står bland annat att ett barn har rätt att höras, att deras åsikter ska vägas med i de beslut som tas kring ett barn.

Sofie har även tagit kontakt med Brinn för Barnen för att få hjälp av oss att göra sin röst hörd. Sofie vittnar bland annat till Brinn för Barnen om att HVB-hemmet har läst i hennes mobil, vilket också strider mot rätten till privatliv. Sofies liv, omständigheter och kamp för att komma tillbaka till sitt familjehem har i flera veckor klingat över Brinn för Barnens sociala medier och väckt stort gehör hos allmänheten. Sofies familjehem samlade in pengar till ljuständningen under manifestationen Brinn för Barnen håller den 7/2. De fick stort genomslag och 450+ ljus kunde köpas in endast till manifestationsplatsen i Borlänge, utöver de ljus som Brinn för Barnen köpte in och tänds nationellt. Även Sofies namninsamling fick stort genomslag och ska lämnas över till landets regering när den avslutats. På Brinn för Barnens initiativ gjordes även en omfattande presentation om Sofies fall som skickades till behöriga nämnder samt Sofies socialtjänsthandläggare:

Du får detta mail för att du är en av dem som kan påverka besluten kring flickan som i media kallas för Sofie. Sofie har kontaktat oss på Brinn För Barnen och bett om att få sin röst hörd.

I skrivande stund sitter en ensam 13-åring på ett HVB hem här i Sverige. Enligt närstående till Sofie är hon helt isolerad från omvärlden och har ingen möjlighet att kommunicera med dem hon älskar mest, hennes familj. De familjehemsföräldrar som för henne är hennes älskade mamma och pappa, som tagit hand om henne sedan hon var nyfödd. Placeringar ska helst ske inom familjen om det går, vilket denna placering är då familjehemsmamman är Sofies biologiska mormors syster vilket innebär att de är familj även via blodsband.
I februari 2020 blev Sofie hämtad av socialtjänsten från skolan utan att ens få möjlighet till ett farväl av den familj som hon växt upp i. Socialtjänsten hävdar att en omplacering bara ska ske om barnet får en bättre tillvaro. Anledningen till flytten har aldrig utretts. Att tillvaron skulle blivit bättre för Sofie stämmer ej utan det är istället det motsatta. I hemliga inspelningar från socialtjänsten i Borlänge så beskriver de att hon är traumatiserad på grund av flytten från de hon kallar för mamma och pappa. Sofie har kämpat för att få sin röst hörd på olika sätt, vilket hon har laglig rätt till enligt barnkonventionen.

Enligt artikel 12 i barnkonventionen: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Det har skrivits mycket om Sofies fall och SVT har gjort flera reportage om fallet Sofie. Sedan februari 2020 har Sofie bara haft en enda önskan och det är att få komma hem igen.

Socialtjänsten gör intrång i Sofies privatliv, de har tagit hennes dator och hennes mobiltelefon, allt för att stoppa hennes kommunikation med de som varit hennes familj hela hennes liv.

Varför vill de stoppa en kommunikation med dem som är Sofies trygghet, kärlek och källa till glädje? Socialtjänsten har inte uppgett något rimligt skäl till att Sofie inte får ha kontakt med sin familj, mer än att de påstår att kontakten inte är bra för henne. Detta trots protester från Sofie själv, då hon önskar inget hellre än att få ha kontakt med dem. Sofie vittnar också om att HVB-hemmet har läst i hennes mobil, vilket också strider mot rätten till privatliv. Socialtjänsten och HVB-hemmet begår härmed lagbrott!

Detta enligt artikel 16 i barnkonventionen: Barn har rätt till ett privatliv. **
På webbplatsen ”Koll på Soc” som drivs av Socialstyrelsen står det följande:** 
Du har rätt att ha dina personliga saker i fred. Ingen får till exempel läsa din dagbok eller kolla i din mobil. Du har också rätt att få vara i fred på ditt rum om du vill det. Det som socialtjänsten utsätter Sofie för är en skandal och kränkningar mot barnets bästa, hennes **rätt att få sin röst hörd ** och hennes rätt till privatliv. Sedan detta fall uppdagades i media i våras så har ingen myndighet, politiker eller rättsinstans gjort något för att sätta stopp för de tjänstefel och lagbrott som socialtjänsten i Borlänge utsätter Sofie för.

Enligt artikel 25 i Barnkonventionen: Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.

Nu måste Sofies lidande få ta slut, vi på Brinn För Barnen uppmanar er att göra om och göra rätt och sätt barnets bästa i fokus!
Låt Sofies röst bli hörd!
Låt Sofie få ha kontakt med de hon älskar!
Låt Sofie få komma hem till den familj där hon har växt upp!
Sofie vill bara hem och få lugn och ro!


Med vänlig hälsning
Brinn för Barnen


IVOs utredningen och öven alla andra påtryckningar gav tillslut det resultat både Brinn för Barnen, Sofie och alla involverade för hennes sida hoppats på: Sofie fick en advokat skriven till sitt fall, ovannämnda UllaBella af Klercker! Arbetet är långt ifrån slut och kampen fortsätter.


I slutet av februari 2021 rör det sig åter i fallet Sofie, 13 år. Denna gång skriver ”dt” att Borlänge kommun lägger en lex Sarah-anmälan på sig själv efter att ha mottagit IVO:s kritik i kommunens hantering av Fallet Sofie.

– Det är glädjande att Ivo har kommit med detta besked och visar att man förstår vikten av att unga människor måste kunna få rätt till en ställföreträdare eller jurist, sa advokaten UllaBella af Klercker när Ivos beslut kom i slutet av januari.

Sofie har nu fått ett ombud utsett av förvaltningsrätten i Falun. Som svar på varför Sofie inte fick ha tillgång till mobiltelefon eller post svarar kommunen att Sofie getts möjligheten till att ha kontakt med sina närstående under ”ordnade former”:

– Socialnämnden vill poängtera att nämnden inte sett det som en begränsning av informationsfriheten eller undanhållande av post, utan som en del i planeringen av barnets vård.

24 maj – 2021
Äntligen kom beskedet vi alla väntat på! Förvaltningsrätten har ändrat beslutet i ”Fallet Sofie” som socialnämnden i Borlänge hållit fast vid i mer än ett år. Sofie får komma hem till sitt familjehem igen. Vi i Brinn för Barnen är så otroligt glada åt Sofies vägnar. Förvaltningsrätten vidhåller dock i sitt beslut att den initiala omplaceringen av Sofie som gjorts av socialnämnden inte var felaktig men att omständigheterna till vilken den baserades på (vilka aldrig blev faktiskt bevisare) inte kvarstår. Alltså ska en flytt hem för Sofie vara möjlig, såvida inte Borlänge kommun överklagar beslutet.

Bild från Svt Nyheter
Bild från Svt Nyheter

11 juni – 2021
I sista stund överklagar Borlänge kommun och krossar så Sofies hopp om att få komma hem…FAKTA: LVU – OM RÄTTEN TILL SINA FÖRÄLDRAR
När ett barn varit placerat tre år i samma familjehem, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB. Syftet är att genom en överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna skapa bättre kontinuitet och trygghet för barnet.
Men det har inte socialnämnden i Borlänge gjort, vilket fått konsekvenser för Sofie. För hennes familjehem har ingen talan. Det är bara vårdnadshavarna som har rätt att väcka talan i domstol om hemtagning.

Även om Sofie, 13 år, vädjar om att få flytta hem till sina fosterföräldrar igen, så är det upp till socialtjänsten. Barn över 15 år har däremot rätt att väcka talan och få frågan om LVU-vård prövad av domstol och har även rätt till ett eget ombud.
Källa: Socialstyrelsen/SVT

FAKTA:
DIN RÄTT ATT HÅLLA KONTAKT MED FAMILJ OCH VÄNNER
Du har rätt att hålla kontakt med din familj, Om det är bra för dig kan du också få hålla kontakt med andra du tycker om som är viktiga för dig. Din familj kan få komma och hälsa på dig, om det inte är dåligt för dig, När du får besök har ni rätt att vara ostörda. Förutom att de kan komma och hälsa på dig har du rätt att hålla kontakt med familj och vänner på andra sätt. Du kan till exempel ringa, mejla eller skriva brev.

Du får skriva och ta emot brev och du ska få vara ostörd både när du skriver och läser dina brev. Men, om jour- eller familjehemsföräldrarna eller personalen på ditt SiS eller HVB misstänker att ett brev kan innehålla droger eller något annat som är skadligt för dig får de vara med när du öppnar det. Annars får de inte läsa dina brev eller mejl!

Om du är LVU:ad och soc har kommit fram till att det inte är bra för dig att träffa din familj kan de bestämma att du inte får träffa dem på det sätt du själv vill. Ibland kan de till och med bestämma att din familj inte får veta var du bor.

Källa: SIS

FAKTA:
LEX SARAH
Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska:

▪ anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
▪ den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
▪ den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Källa: Socialstyrelsen

FAKTA:
ENLIGT ARTIKEL 12 I BARNKONVENTIONEN:

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artiklar om Sofie, 13 år
Gruppen Sofies röst på Facebook
► Nya Ludvika Tidning – Nya Ludvika Tidning
► dt – Dom i ”Fallet Sofie” – 14-åringen får komma hem
► dt – Nu har ”Sofie” fått ett ombud – Borlänge kommun anmäler sig själva
► dt – Fallet Sofie väckte starka reaktioner – nu manifesterar storasystern […]
► dt – Ivo kritiserar socialnämnden – brast i Fallet Sofie: ”Begränsat barnet”
► dt – Visst hanterade Kenneth Perssons (S) nämnd ”fallet Sofie” skandalöst […]
► dt – Ivo:s kritik kan hjälpa Sofie – advokaten: ”Det värsta jag någonsin stött på”
► dt – Advokaten tar sig an fallet Sofie – fick handskrivet brev från 13-åringen: ”Hjälp mig”
► svt NYHETER – Kritiken mot kommunen: ”På gränsen till brottsligt”
► svt NYHETER – Tvångsvårdade Sofie fick inte prata med barnombudet
► svt NYHETER – Manifestation för fallet Sofie: “Barn och ungas röster hörs inte”
► svt NYHETER – Sofie, 13, sitter inspärrad på HVB-hem: ”Jag vill komma hem”
► svt NYHETER – Hemliga inspelningar avslöjar: Sofie, 13, isoleras […]
► svt NYHETER – Granskningen i fem frågor
► svt NYHETER – Hon vill ge utsatta barn rätt till en advokat
► svt NYHETER – Ivo kritiserar Borlänge för ”fallet Sofie”
► svt NYHETER – Fallet Sofie: Borlänge kommun granskas av IVO
► svt NYHETER –Efter SVT:s granskning: Nu får Sofie advokat
► Dala-demokraten – Borlänge kommun lex Sarah-anmäler sig själva efter den[…]
► Dala-demokraten – Borlänge kommun granskas av IVO – flicka togs från familjehemmet
► Borlänge Kommun – Kommentar kring ärende som hanterats av Borlänge kommuns socialtjänst

Skrivet av: Anna Troedsson – Brinn för Barnen