Om Oss

Gruppen startades av AnnaNova Gylling Linder till minne av Esmeralda även kallad Lilla hjärtat. Då hette gruppen Brinn för Esmeralda. Brinn för barnen hette från början Brinn för Esmeralda och startades av AnnaNova Gylling till minne av treåriga Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat. Esmeralda hade sedan födseln bott i ett familjehem, men strax före sin treårsdag flyttades hon tillbaka till sina biologiska föräldrar. Trots flera orosanmälningar kring Esmeraldas mående inledde socialtjänsten ingen utredning. Åtta månader efter flytten till de biologiska föräldrarna hittades Esmeralda död i hemmet. Hon var då kraftigt undernärd, hade flertalet fysiska skador samt droger i kroppen. Det stod snart klart för oss att vi ville fortsätta vårt arbete för att uppmärksamma barn som far illa och bristerna i vårt samhälle och i augusti 2020 ändrades gruppens namn till Brinn för Barnen för att gälla alla barn.

● Vi vill bli en kraft för alla barn att räkna med inom alla områden som rör barns rättigheter, socialtjänsten och rättsväsendet såsom domstolar och polis.
● Vi vill bidra med att skapa opinion och uppmärksamma brister kring barns rättigheter och i vårt samhälle.
● Vi vill koncentrera vårt engagemang till att framför allt innefatta de barn som på ett eller annat sätt lever i utsatthet genom våld, missbruk, psykisk ohälsa eller övergrepp.
● Vi vill påverka politiker genom att skapa en dialog med dem och uppmärksamma dem på de brister som finns.
● Vi vill sprida information om utsatta barns verklighet i vårt samhälle, genom verkliga berättelser från barn och familjer samt via våra egna artiklar med olika intressenter likt socialsekreterare, advokater, poliser, familjehem och vårdnadshavare med flera.
● Vi kommer i framtiden att hålla fler manifestationer och event.
● Vår första manifestation tillägnades Esmeralda, Lilla Hjärtat, som tände elden i så många andra människors hjärtan.

AnnaNova Gylling Linder

I nuläget har Brinn för Barnen över 40 000 följare på Instagram och Facebook, och det ökar stadigt. Vi är en ideell förening, utan politisk koppling. Vi vill växa och bli ännu större, ju fler vi är desto intressantare blir vi för pressen och därigenom politikerna.
Vårt antal är vår styrka och tillsammans kan göra skillnad!

Föreningen Brinn för Barnen
Det är slutet av sommaren 2020 och AnnaNova Gylling Linder var, som många andra i Sverige vid den här tiden, helt förkrossad över lilla Esmeraldas fruktansvärd öde. AnnaNova kände att hon måste göra något för att hedra den lilla flickan som mist sitt liv. Hon bestämmer sig för att anordna en ljus minnesstund för Esmeralda och startar gruppen Brinn för Esmeralda på Facebook. Tanken är att på ett bestämt datum tända tusentals rosa ljus i fönster, på uppfarter, gator och torg. AnnaNovas förhoppning är att Sverige ska enas i en vacker ljusceremoni för Esmeralda.

Facebookgruppen Brinn för Esmeralda växer snabbt. AnnaNova och hennes administratörer får jobba hårt för att hålla gruppen fri från den ilska och frustration som många i Sverige känner över det fruktansvärda som hänt. De vill ha en grupp utan politiska diskussioner eller frågeställningar om skuld.

På manifestionsdagen den 4/10 2020 tänds tusentals på orter över hela Sverige både lokalt och digitalt. Tusentals personer postar ljus med gruppen Brinns taggar i sociala medier. Det blir en fin manifestation och runt om i landet hålls det tal, sjungs vackra sånger, man släpper ballonger, tänder ljus och lämnar blommor och nallar för att hedra Esmeralda och alla andra barn som farit illa. Efter manifestationen fortsätter arbetet med att driva de här viktiga frågorna. AnnaNova Gylling Linder tar ett beslut att lämna över ansvaret för Brinn för barnen till Johanna Stålhandske. Gruppen byter namn för att innefatta alla utsatta barn och blir Brinn för Barnen.

Under året 2020 växer gruppens medlemmar lavinartat. Även den kärna av aktiva medlemmar som styr upp arbetet för barnens bästa blir fler och tillsammans blir det Johanna Stålhandske, Sara Karlsson, Alexandra Toth, Jessica Ivarsson, Linda Persson, Sara Palmkvist och Anna Troedsson som för Brinn för Barnens arbete framåt.  

Gruppen Brinn för Barnens paroll har sedan gruppens början – sommaren 2020 varit – att gå från ord till handling, något nu även kommit till Brinns faktiska utforming: vi har gått från aktiv barnrättsgrupp till aktiv barnrättsgruppsförening! Under årsskiftet har kärngruppen i Brinn för Barnen tagit fram förslag till stadgar för en kommande ideell förningsbildning, och dessa har slipats till, möte utlysts och under kvällen den 22 mars 2021 godkändes Brinn för Barnens stadgar av samtliga närvarande medlemmar.

Mötesordförande Johanna Stålhandske förklarade Brinn för Barnen är nu en ideell barnrättsförening! Samtliga styrelseposter blev fyllda och tre supplianter med inträdesordning utsågs och även en revisor. Det var ett stort och fantastiskt ögonblick för oss alla. Nu fortsätter föreningen Brinn för Barnens verksamhet att utvecklas till en kraft att räkna med. 

Under 2021 växte Brinn för barnens medlemsantal med cirka 10 000 medlemmar och styrelsen med tre. Johanna Bergström, Anna-Lena Fasth och Lasse Lundblad gick in Brinn för barnens styrelse under hösten.

Brinn för barnen har flera ansvarsområden och grupper såsom advokatpoolen som består av tre fantastiska advokater Ulrika Wangle, Denise Lagercrantz och Anna Ekvall och socionompoolen som består av Linda Persson och Anna Wemfors. Tillsammans med barnfallsgruppen arbetar dessa tre grupper med barnfall som kommer in till Brinn för barnen såsom exempelvis Sofie, 13 år, Mio, 1 år och Tim, 3 år. Brinn har även följande arbetsgrupper:
● Påverkansgruppen
● Informationsgruppen
● Planeringsgruppen
● Brinns försäljningsgrupp
Brinn för barnen har även fyra grupper för social media och webben:
● Instagramgruppen
● Facebookgruppen
● Youtubekanalen
● Hemsidan

Läs mer om vårt arbete här. Vill du läsa mer om våra arbetsgrupper, lär här. Vill du bli delaktig i vårt arbete, läs här.