Manifestationer

Varje år håller Brinn för Barnen en manifestation om ett utvalt ämne som ligger i tiden. Tillsammans med en rad organisationer och våra medlemmar håller vi ljusmanifestationer runt om i landet samt samtidigt även online under en dygn. Kärnan i våra årliga manifestationer belyser missförhållanden i vårt land.

2020 höll Brinn för Barnen en manifestation Brinn för Esmeralda, Lilla Hjärtat, som gick bort 3 år gammal efter att socialtjänst svikit det förtroende de hade att säkerställa hennes liv och levnadsförhållanden.

Grafiker: Anna Troedsson

2021 höll Brinn för Barnen en manifestation, Upprop Socialtjänsten, för att belysa de brister dagens socialtjänst har.

Grafiker: Anna Troedsson

Manifestation lex Lilla hjärtat – 2021 är Brinn för Barnens svar till regeringens lagförslag ”lex Lilla hjärtat” som Brinn för barnen tycker är behöver stärkas. Det krävs tydligare och mer kraftfulla lagförslag för att nå en verklig förändring för de barn som vårdas av samhället.

Grafiker: Sara Karlsson och Anna Troedsson

Med våra manifestationer skapar vi en gemenskap mellan medlemmar och organisationer i vårt mål att förändra och informera. Ljusen står som symbol för alla de barn som lever under svåra förhållanden, de barn vars liv som släckts på grund av de missförhållanden som finns i vårt land samt det hopp vi sätter till framtiden.

Ljus och bilder från Upprop socialtjänsten 2021

För fler bilder se bildgalleri 2020 och 2021.