Manifestation Upprop Socialtjänsten 2.0 – tyckmaterial

Här kan ni hitta logga, manifestationsbild och information att använda på skyltar eller lappar. Ni kan också kontakt admin och få material genom mail på anna.troedsson@brinnforbarnen.se Tänk på att detta material endast får användas för Brinn för barnens manifestation ©

Ljusbilder att använda online på manifestationsdagen: