Kommande manifestation

Artiklar i olika ämnen med röd tråd gällande socialtjänstens brister

  • coronabidrag till privata företag som används fel
  • hvb-hem
  • sis-hem
  • gängkriminalitet
  • pedofiler
  • advokaterna skriva om sina hjärtämnen?
  • kvinnovåld, kvinnomord, barnen det drabbar
  • våld i nära relationer
  • förebyggande arbete
  • stärka med maskrosberättelser?