Fredagspepp

Fredagspepp är ett nytt tema hos Brinn för Barnen sedan februari 2021. Vi i styrelsen för Brinn turas om att peppa våra medlemmar varje fredag med ett tema om och kring barn.


Augusti 13 – 2021
Fredagspepp – David Frohm, socialsekreterare.

Vi vill uppmärksamma David Frohm som arbetar som socialsekreterare. Vi vill lyfta hans kloka och varma inställning till hans viktiga uppdrag för barn och unga samt uppmana er följare till att läsa hans inlägg i bloggen Livet på soc, med den inledande texten:

”Först försöker jag stötta barnet här och nu och hjälpa till med att sortera i alla känslor. Det är svårt att vara placerad som barn och de bär ofta på en känsla av utanförskap”.

Att arbeta med barn är det absolut viktigaste men också många gånger det mest krävande uppdrag du kan ta dig an. Speciellt inom yrken som tex. socialtjänsten. Förutom att du behöver ha en gedigen kunskap gällande barn så krävs det rätt förmågor och personliga egenskaper. Socialsekreterare måste vara barnens skyddsänglar och ska ALLTID ta barnens perspektiv och våga ta svåra och tuffa beslut för BARNETS BÄSTA. Därför är det av stor vikt att man som person har egenskaper som passar i möten med barn. Utöver det behövs en kunskapsbank inom flera svåra områden så som barnpsykologi, juridik, våld- och missbruksproblematik med mera. Vi vet att socialtjänsten behöver en rejäl utveckling och mer resurser, men Brinn för barnen vill rikta ett varmt tack till er socialsekreterare som kämpar varje dag för barnets bästa. Vi förstår att ert arbete måste vara oerhört tufft stundtals – men samtidigt fantastiskt då ni har möjligheten hjälpa barn till en fin barndom.

Läs Davids inlägg i bloggen ”Livet på soc” här: www.livetpasoc.wordpress.com


Juli 2 – 2021
Fredagspepp – vi har kommit långt

”Barnet bör icke tagas upp varje gång det skriker, på det att det icke bör vänjas vid att genom skrik tilltvinga sig allt vad det åstunda. Barnet bör nämligen från sin spädaste ålder lära sig att bli lydigt och underordna sina önskningar moderns vilja. Sålunda ska barnets uppfostran börja redan från första dagen av dess tillvaro.”

F. A. Cederschiöld, 1873

Förr i tiden var barns liv mycket hårda. Det föddes många barn men många av dem avled av sjukdom, fattigdom, våld eller vanvård.
Barnen var helt beroende av sina föräldrar. Dödligheten bland vuxna var hög och det var mycket vanligt att ett barn miste en eller båda föräld- rarna innan de var myndiga. Det innebar en stor otrygghet. Samhället tog inget eller mycket litet ansvar för barnen.
Barn utsattes ofta för våld och aga var inte bara tillåtet, det till och med rekommenderades i lagen. De flesta barn tvingades arbeta hårt och det var något som ansågs nödvändigt, många familjer var helt beroende av barnens inkomster. Små barn arbetade hemma innan de ens börjat skolan och redan sjuårsåldern var det vanligt att fick barnen började arbeta efter skolan. Vid tolv års ålder arbetade många barn på de vuxnas villkor i jordbruket eller industrin, vilket kunde innebära upp till tolv timmars arbetsdag.
Barn var inte individer med rättigheter eller egna behov.

I vår kamp för barns rättigheter är det lätt att känna förtvivlan och maktlöshet då är det viktigt att påminna sig om hur långt Sverige faktiskt kommit. Vi behöver titta tillbaka för att få perspektiv på vad barnrättskämpar faktiskt åstadkommit!
Vi har en lång väg kvar men vägen vi vandrat hittills är kantad av viktiga framsteg!

Pepp: Johanna Stålhandske, vice ordförande, Brinn för barnen

Juni 11 – 2021
Fredagspepp – Sara Karlsson

Sol ute, sol inne. Idag är det fredag och då vill vi i Binn för Barnen peppa lite extra för vår alldeles egna, sprillans fina Sara Karlsson som (bland allt hon gör) gjorde en massiv insats för Brinn för Barnen under Manifestation lex Lilla hjärtat. Sångerska, musiker, kreatör. Listan kan göras hur lång som helst!

Vi är så glada att Sara Karlsson är en del i vårt Brinn-team!

Pepp och video: Anna Troedsson – Brinn för barnen


April 30 – 2021

Dagens fredagspepp går till att hylla två fantastiska journalister som har belyst allmänheten och politiker gällande utsatta barns situation i Sverige.Brinn för barnens team vill gratulera Josefin Sköld på Dagens Nyheter (för granskning och rapportering av fallet Lilla hjärtat ) och Marja Grill SVT (för granskning och rapportering av fallet Sofie) till deras Guldspaden nomineringar.

Det varmaste tack Josefin och Marja för era granskningar och reportage gällande utsatta barns situation i Sverige. Tack för att ni visar politiker och allmänhet hur vårt samhälle hanterar de mest försvarslösa. De mest försvarslösa är barn som lever i utsatthet, och för dem måste vi ALLA vuxna höja våra röster och stå upp för en markant förändring för deras rättigheter i vårt samhälle.

Vi får inte ge oss förrän den dag det finns ett starkt skyddsnät för utsatta barn, och vi arbetar proaktivt istället för reaktivt som många gånger idag.

#brinnförbarnen #barnensrättigheter #lexlillahjärtat #sofiesröst

Pepp: Jessica Ivarsson – Brinn för Barnen

April 2 – 2021

Bild, text och pepp: Alexandra Toth – Brinn för Barnen

Vi i Brinn-team önskar er alla en riktigt trevlig helg och denna fredag vill vi även uppmärksamma Jessica Ivarsson.

Jessica växte upp i Göteborg tillsammans med sina föräldrar och syskon men likt många andra barn i Sverige såg inte samhället vad syskonen tvingades uppleva varje dag. Bakom den fina fasaden ekade hemmets väggar av missbruk, våld och psykisk ohälsa. Jessica växte upp och blev ett maskrosbarn. Jessicas inre styrka tog henne igenom sin barndom, helt utan stöd och hjälp. Som vuxen tog hon eget ansvar och såg till att få den hjälp hon behövde för att läka.

Under våren -20 blev vägen glasklar för Jessica, hennes engagemang för utsatta barn brann och med sin uppväxt i ryggsäcken ville hon skapa förändring. Hon ville bli de tysta barnens röst i samhället. Jessica tog kontakt med Brinn för barnen och efter en tids kontakt stod det klart att hon skulle bli en stor tillgång i vårt lilla team. Jessicas livserfarenhet och hennes drivkraft var enorm och med hennes förmåga att strukturera, nätverka och leda är hon fantastisk men det var framförallt hennes stora hjärta och ödmjukhet som gjorde att hon fick en självklar plats i Brinns team.

Upprop socialtjänsten blev vår första gemensamma manifestation och Jessica åkte från Göteborg för att tända ljus utanför riksdagen. Våren -21 deltog Jessica aktivt i fallet ”Mio” som varit familjehemplacerad sedan han var spädbarn och nu skulle utvisas. Jessicas kämparglöd och vilja spred sig i gruppen och tillsammans gjorde vi skillnad! Intervjun som Jessica deltog i finns att läsa på DN.se
Under Brinn för barnens första styrelsemöte den 22 mars 2021 fattades ett gemensamt beslut och Jessica Ivarsson klubbades till ordförande i Barnrättsföreningen Brinn för barnen.

Vi vill idag uppmärksamma Jessica för hennes styrka, energi och kämpaglöd som hon varje dag sprider och utmärker. Trots att hon blivit tystad under sin uppväxt reste hon sig upp och arbetade för att kunna stå stark och göra skillnad med den röst hon en gång givits.
Vi i Brinn för barnen vill säga Tack! Tack Jessica för att du engagerar dig. Tack för att du vill hjälpa utsatta barn och unga som idag tvingas växa upp i ett mörker. Tack för all den glädje och kärlek som du sprider. Tack för att du är den fantastiska kvinna, mamma och barnrättskämpe som Sveriges utsatta barn behöver!

Tack för att du är en del i vårt team!
Senare i vår kommer ni kunna höra Jessicas berättelse i vår uppmärksammade ljudserie ”Vuxna maskrosbarn”


Bild, text och pepp: Alexandra Toth – Brinn för Barnen

Vi i teamet Brinn för barnen önskar er alla en riktigt trevlig påskhelg. Denna långfredag vill vi även uppmärksamma Jacqueline Kanhov Sundström.

Jacqueline fick en tuff start i livet, en start som inget barn ska behöva uppleva. Hennes uppväxt präglades av missbruk, våld och psykisk ohälsa då båda hennes föräldrar led av alkoholmissbruk, hennes far oavbrutet och hennes mor i perioder. Jacquelines kamp om överlevnad började redan vid ett års ålder, det är så långt hennes minne sträcker sig, vid tre års ålder placerades hon i ett familjehem som inte värnade om Jacquelines bästa.

Vid fem års ålder var Jacqueline tillbaka hos sin mamma som i perioder fortfarande var gravt alkoholiserad. Hon blev mamma åt sin egna mamma och istället för att tilldelas tröst och varma kramar var Jacqueline den som delade ut trösten och kramarna. Jacqueline hade vid fem års ålder utvecklat ett medberoende.

I tonåren utvecklade Jacqueline själv ett missbruk, hennes egna liv bestod nu av alkohol, marijuana och tinner.
Men en bildlärare lyckades fånga upp Jacqueline innan det var för sent. År 2014 släpptes boken ”Håll käften unge! – en sann berättelse” i den berättar Jacqueline om sin uppväxt ur ett barns perspektiv.

Vi vill idag uppmärksamma Jacqueline för hennes styrka och kamp och trots att livet lämnade henne utan några större förutsättningar så reste hon sig upp och blev den fantastiska kvinna, mamma och författare hon är idag. I en tidningsintervju säger Jacqueline ”Jag vill visa att man kan välja, man behöver inte bli offer för sin uppväxt. Vi får jobba olika hårt bara.”

Brinn för barnen vill säga Tack! Tack för att du finns idag och vågar prata om din uppväxt, tack för att du vill hjälpa andra och inge hopp åt barn och unga som idag befinner sig i en liknande situation som du själv en gång var i. Brinn för barnen kämpar för att inget barn någonsin ska behöva komma i närheten av en trasig uppväxt, dessvärre är det alltför många berättelser om det motsatta och det pågår här och nu.


Mars 26 – 2021

Bild, text och pepp: Anna Troedsson – Brinn för Barnen

Fredagspepp!
God fredag fina medlemmar! Barn är inte små vuxna, utan individer i sin fulla rätt, vilket betonades av pionjärer Ellen Key när 1900-talet var ungt. Med en idag misskött planet och flertalet svåra globala utmaningar, är barn- och framtidsperspektiv viktigare än någonsin.

Vad vi gör för barnen idag främjar eller sänker framtida generationer. Ord som klingade sant i början på 1900-talet, och än sannare idag. Ellen Key, en prominent kvinna i svensk barnrättssäkerhets historia.


Med detta önskar vi i Brinn för Barnen er alla en god helg!Mars 12 – 2021

God fredag fina medlemmar!
Fredagspepp från Brinn för Barnen! Idag vill vi hedra en alldeles fantastisk kvinna vars insatser för barn är långt ut över det vanliga, Melinda Jacobs.

Pepp, bilder och video: Anna Troedsson – Brinn för Barnen
Musik: Sara Karlsson – Brinn för Barnen

Mars 5 – 2021

Fredagspepp från team Brinn för barnen!
Vi önskar att ALLA barn fick en så rolig och framförallt TRYGG helg som möjligt Vi hoppas på att ni får ta del av hjärtan i snön, dansande träd, pärlplattekycklingar och massor och massor av kärlek.

Pepp och video: Sara Karlsson – Brinn för Barnen
Bilder från Brinn för Barnens styrelsemedlemmar

Februari 26 – 2021:

Bild, text och pepp: Anna Troedsson – Brinn för Barnen

Brinn för Barnens fredagspepp!
Vilken gåva det är att ha familj omkring sig, vare sig det är ens biologiska, tilldelade eller egenskapade. Nära och kära som stöttar och kämpar för en i alla väder såsom de enorma kämparna runt Sofie 13 år, som Brinn för Barnen tidigare skrivit om. Det värmer i hjärtat vid tanken på alla de som står upp för, och kämpar för Sofies rätt att komma hem till sitt älskade familjehem igen.
God helg fina medlemmar!

Gå med i Sofies röst och hjälp till: https://www.facebook.com/groups/350291729273794
Läs om Sofies livsresa: https://www.brinnforbarnen.se/sofie-13-ar/
Skriv under Sofies namninsamling: https://www.skrivunder.com/upprop_sofie_13_ar


Februari 19 – 2021:

God fredag fina medlemmar!
En banbrytande kvinna som ägnade sitt liv åt att förbättra världen genom sitt idoga arbete. Runt om i världen finns idag 610 platser dit bland andra barn i nöd kan söka för hjälp och utbildning. Moder Teresa är en sann inspiratör!

Bild, text och pepp: Anna Troedsson – Brinn för Barnen