Föreningenen

Det är slutet av sommaren 2020 och AnnaNova Gylling Linder var, som många andra i Sverige vid den här tiden, helt förkrossad över lilla Esmeraldas fruktansvärd öde. AnnaNova kände att hon måste göra något för att hedra den lilla flickan som mist sitt liv. Hon bestämmer sig för att anordna en ljus minnesstund för Esmeralda och startar gruppen Brinn för Esmeralda på Facebook. Tanken är att på ett bestämt datum tända tusentals rosa ljus i fönster, på uppfarter, gator och torg. AnnaNovas förhoppning är att Sverige ska enas i en vacker ljusceremoni för Esmeralda.

Facebookgruppen Brinn för Esmeralda växer snabbt. AnnaNova och hennes administratörer får jobba hårt för att hålla gruppen fri från den ilska och frustration som många i Sverige känner över det fruktansvärda som hänt. De vill ha en grupp utan politiska diskussioner eller frågeställningar om skuld.

På manifestionsdagen den 4/10 2020 tänds tusentals på orter över hela Sverige både lokalt och digitalt. Tusentals personer postar ljus med gruppen Brinns taggar i sociala medier. Det blir en fin manifestation och runt om i landet hålls det tal, sjungs vackra sånger, man släpper ballonger, tänder ljus och lämnar blommor och nallar för att hedra Esmeralda och alla andra barn som farit illa. Efter manifestationen fortsätter arbetet med att driva de här viktiga frågorna. AnnaNova Gylling Linder tar ett beslut att lämna över ansvaret för Brinn för barnen till Johanna Stålhandske. Gruppen byter namn för att innefatta alla utsatta barn och blir Brinn för Barnen.

Under året 2020 växer gruppens medlemmar lavinartat. Även den kärna av aktiva medlemmar som styr upp arbetet för barnens bästa blir fler och tillsammans blir det Johanna Stålhandske, Sara Karlsson, Alexandra Toth, Jessica Ivarsson, Linda Persson, Sara Palmkvist och Anna Troedsson som för Brinn för Barnens arbete framåt.  

Gruppen Brinn för Barnens paroll har sedan gruppens början - sommaren 2020 varit - att gå från ord till handling, något nu även kommit till Brinns faktiska utforming: vi har gått från aktiv barnrättsgrupp till aktiv barnrättsgruppsförening! Under årsskiftet har kärngruppen i Brinn för Barnen tagit fram förslag till stadgar för en kommande ideell förningsbildning, och dessa har slipats till, möte utlysts och under kvällen den 22 mars 2021 godkändes Brinn för Barnens stadgar av samtliga närvarande medlemmar.

Mötesordförande Johanna Stålhandske förklarade Brinn för Barnen är nu en ideell barnrättsförening! Samtliga styrelseposter blev fyllda och tre supplianter med inträdesordning utsågs och även en revisor. Det var ett stort och fantastiskt ögonblick för oss alla. Nu fortsätter föreningen Brinn för Barnens verksamhet att utvecklas till en kraft att räkna med.