Brinn för Barnen i media

1 december – 2021

MåBra – ”Jessica Ivarssons uppväxt var kantad av misshandel och otrygghet.
– Julen var ett ständigt kaos med våld och kränkningar.

Jessica vill uppmana alla som misstänker att barn far illa att agera. Hennes egen uppväxt är drivkraften bakom det engagemang hon har för utsatta barn. Idag är Jessica utbildad civilekonom och arbetar ideellt med organisationen Brinn för Barnen där hon är ordförande.

Från början var Brinn för barnen en grupp på Facebook, som hette ”Brinn för Esmeralda” och startades i samband med den lilla flickans död. I takt med att gruppen växte så växte också viljan att göra mer för utsatta barn.
– Första steget till det vi är idag var att vi blev kontaktade av en person som hade ett barn i sin närhet som for illa, säger Jessica.”
Läs hela artikeln här:
► MåBra – Jessica jagades med kniv av sin pappa:”Oron fanns där hela tiden”


21 september – 2021

Sveriges Radio – ”Treåriga Tim, som egentligen heter något annat, ska efter beslut från Migrationsöverdomstolen utvisas ensam till Nigeria – ett land han aldrig har varit i eller har någon anknytning till. En artikel i Dagens nyheter har väckt stort engagemang. Bland annat har barnrättsföreningen ”Brinn för barnen” startat en namninsamling som nu har nästan 90 000 namnunderskrifter. Hör samtal med Jessica Ivarsson, ordförande för ”Brinn för barnen”, och Louise Dane, doktor i offentlig rätt.”
Läs hela artikeln här:
► Sveriges Radio – Stort engagemang för treåring som ska utvisas


21 september – 2021

Nyheter24 – ”Delar av lagstiftningen ställs mot varandra”. De som ställer sig kritiskt till beslutet menar att treåringen bör skyddas av barnkonventionen. Men frågan är komplex, uppger Louise Dane, som är doktor i offentlig rätt och som arbetar med migrations- och barnrättsfrågor vid Asylrättscentrum.

– Där finns inga speciella bestämmelser om uppehållstillstånd, däremot finns det bestämmelser om barnets bästa och om att hålla ihop familjer. I det här fallet handlar det om att man måste utreda vad som är Tims bästa, säger hon till SVT och fortsätter:
– Barnets bästa måste vara ett viktigt intresse, men det kan finnas situationer där det också finns andra intressen. I migrationsärenden säger man att det intresset är reglerad invandring, säger Dane.”
Men samtidigt lämnas en öppning för att Tim kan få stanna.”
Läs hela artikeln här:
►  Nyheter24 – Treårige Tim ska utvisas ensam – 100 000 protesterar mot beslutet


21 september – 2021

Kvällsposten- ”Det var Dagens Nyheter som först skrev om utvisningshotet mot Tim. Sedan dess har över 130 000 personer skrivit på en namninsamling för att försöka stoppa utvisningen. När familjen hade fått beskedet från Migrationsverket tog de kontakt med föreningen ”Brinn för barnen”. 
– Vi har arbetat med liknande fall tidigare. Det som vi bidrar med är att ge familjen råd om vad som kan göras utifrån den situationen de befinner sig i nu. Vi har tipsat om vilka advokater de ska använda sig av för att få igenom det här verkställighetsförhindret, för det är extremt viktigt att det blir riktigt bra, säger Jessica Ivarsson som är huvudansvarig för ”Brinn för barnen”.

Hon är helt oförstående till beslutet och att det tagits utifrån de förutsättningar som finns. 
– Tim är född här i Sverige, han har varit omhändertagen sedan han var två veckor gammal, han känner inte till något annat än sin familj i Skåne och det finns ingen biologisk familj som hävdar att de vill ta hand om honom. 

Enligt migrationsdomstolen är det inte bevisat att det finns en hotbild mot pojken i Nigeria. De lutar sig mot mammans asylansökan när de i sin dom menar att Tim skulle ha ett socialt nätverk i form av släktingar i Nigeria. Jessica Ivarsson är orolig för vad som händer med Tim om utvisningsbeslutet skulle verkställas. 
– Det som kommer hända är att han kommer åka till ett land han aldrig har varit i och där träffa människor han aldrig haft någon kontakt med, säger hon. Jessica Ivarsson är inte överraskad av det stora engagemanget. 
– När man ser Tim blir man helt förkrossad. Man skäms nästan för att vår lagstiftning ser ut som den gör. Hur kan vi behandla små barn så här? Barn som vi egentligen behöver skydda. Vi har ändå tagit ett beslut i socialnämnden och i domstolen att det här barnet behöver skyddas mot sin biologiska mamma. I stället ska vi skicka i väg honom till ett land dit han inte har någon anknytning överhuvudtaget. Jessica Ivarsson beskriver en desperation. Hon ställer sig frågan hur det här kan vara möjligt. 
– Och samtidigt tänker man på att det finns andra barn i samma situation, och barn som redan har hunnit utvisas. Det får inte fortgå, man behöver göra någonting åt det. De här barnen är de mest utsatta i vårt samhälle, anser jag. 
Läs hela artikeln här:
► Kvällsposten – Tvåårige Tim riskerar att utvisas helt ensam


22 oktober – 2021

Helsingborgs Dagblad – ”Utvisningshotade Tims familjehemsföräldrar har haft alla strålkastare riktade mot sig. Nu balanserar de mellan att återgå till en normal vardag och att se till att ljuset på deras fall inte slocknar. Samtidigt har Migrationsverkets generaldirektör gjort ett uttalande som gjorde dem både hoppfulla och förbannade. Reaktionerna efter utvisningsbeslutet har varit massiva. I dagsläget har fler än 165 000 personer skrivit på den protestlista som initierades av organisationen Brinn för Barnen. Dessutom har politiker börjat att engagera sig i fallet och bland annat Liberalerna vill se en lagändring för att liknande situationer inte ska uppstå igen.

Parallellt med reaktionerna har mediabevakningen varit stor. Viktor och Sandra Persson beskriver den som både dränerande och nödvändig.
– Sandra bestämde direkt att vi måste gå till media med fallet. Vi lägger väldigt mycket tid på detta och man har ju aldrig varit i närheten av en liknande situation i hela sitt liv, säger Viktor Persson.
Läs hela artikeln här:
►Helsingborgs Dagblad – Familjehemmet i Brösarp ger inte upp hoppet om Tim


22 september – 2021

Ekstra Bladet – Det er fuldstændig vanvittigt at udvise denne lille dreng. Den lille nigerianske dreng kom til Sverige i maven på sin mor for tre år siden – og var bare 11 dage gammel, da myndighederne valgte at placere ham på et børnehjem, fordi moderen – som nu er udvist – ikke kunne tage vare på ham.

Plejefaderen hedder Victor, og han og Sandra kæmper nu sammen med organisationen Brinn for barnen og forsøger at samle nye oplysninger ind, der kan få Migrationsverket (Sveriges svar på Udlændingestyrelsen) og Migrationsdomstolen (Sveriges svar på Udlændingenævnet) til at behandle sagen igen.
Läs hela artikeln här:
► Ekstra Bladet – Ramaskrig: Plejebarn på tre år udvist – alene


23 september- 2021

Dagens Nyheter – ”Bristande beslutsunderlag och felaktiga bedömningar. Enligt Louise Dane, doktor i offentlig rätt, finns flera svagheter i Migrationsverkets och Migrationsdomstolens uppmärksammade avslag på snart treårige Tims asylansökan.
– Redan i dag är det fullt möjligt att bevilja Tim uppehållstillstånd enligt de regler som finns i utlänningslagen, säger hon.

Familjen har därefter fått hjälp av Brinn för barnen, en barnrättsförening som bildades efter det uppmärksammade fallet med ”Lilla hjärtat”.
– Precis som vid flera tidigare fall har migrationsdomstolen inte tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet om Tim, man utgår inte från barnkonventionen som är lag i Sverige i dag. Placerade barn ska enligt både barnkonventionen och Europakonventionen ha rätt att få skydd för sitt familjeliv med sitt familjehem, det vill säga de ska inte behöva separeras från familjehemsföräldrar och syskon i dessa familjer, säger Jessica Ivarsson, ordförande i Brinn för barnen. Hon menar att Sveriges olika lagstiftningar krockar med varandra, vilket leder till att barn riskerar hamna i ”fara för sina liv och extrema trauman”.

Föreningen var tidigare i år engagerad i fallet ”Mio” där en ettårig pojke skulle utvisas med sina biologiska föräldrar trots att han knappt träffat dem, vilket DN skrev om. Efter en skrivelse från föreningen till Migrationsverket stoppades utvisningen tills vidare, och nu ska en liknande skrivelse göras gällande Tim.”
Läs hela artikeln här:
► Dagens Nyheter – Rättsexpert: Besluten om Tims utvisning innehåller flera brister


20 september – 2021

Dagens Nyheter – ”Tim är 11 dagar gammal när han omhändertas av socialtjänsten. Hans mamma anses inte kapabel att ta hand om honom, fadern är okänd. Pojken, som i dagarna ska fylla tre, har bott i ett familjehem på Österlen i hela sitt liv.
Nu ska han utvisas till Nigeria. Ett land han aldrig varit i eller har någon anknytning till.
– Jag kan inte förstå hur det kan anses vara barnets bästa när han har sin trygghet här, hos en familj som älskar honom, säger familjehemsmamman Sandra Persson.

Nu har utvisningen trätt i laga kraft och ska verkställas senast i början av januari 2022. Familjen har därefter fått hjälp av Brinn för barnen.
– Precis som vid flera tidigare fall har migrationsdomstolen inte tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet om Tim, man utgår inte från barnkonventionen som är lag i Sverige i dag. Placerade barn ska enligt både barnkonventionen och Europakonventionen ha rätt att få skydd för sitt familjeliv med sitt familjehem, det vill säga de ska inte behöva separeras från familjehemsföräldrar och syskon i dessa familjer, säger Jessica Ivarsson, ordförande i Brinn för barnen.

Hon menar att Sveriges olika lagstiftningar krockar med varandra, vilket leder till att barn riskerar hamna i ”fara för sina liv och extrema trauman. Föreningen var tidigare i år engagerad i fallet ”Mio” där en ettårig pojke skulle utvisas med sina biologiska föräldrar trots att han knappt träffat dem, vilket DN skrev om. Efter en skrivelse från föreningen till Migrationsverket stoppades utvisningen tills vidare, och nu ska en liknande skrivelse göras gällande Tim.”
Läs hela artikeln här:
► DN – Tim var bara 11 dagar när han omhändertogs – nu ska han utvisas ensam till Nigeria


20 september – 2021

DN – ”Historien om Tim visar på bristerna i systemet, när den ena lagen kan trumfa den andra så att ett barn kommer i kläm. Det är nåt fel, helt enkelt, och det som gör historien alldeles särskilt vidrig är väl att detta inte rör sig om en specifik galenskap av enskild tjänsteman, nej, idiotin har metodiskt vandrat genom systemet. Migrationsverket gav Tim nej till uppehållstillstånd. Det överklagades till Migrationsdomstolen som gick på migrationsverkets linje. Och till sist hamnade ärendet hos migrationsöverdomstolen som inte gav prövningstillstånd.

Att det inte på något möte fanns en enda person som reste sig och sa: ”Hörrni, det här går inte. Så här kan vi faktiskt inte göra.”

Nej, det går inte att sluta läsa om Tim. Jag läser om insamlingslistorna på nätet, om föreningen Brinn för barnens arbete och intervjuer med rättschefen på Migrationsverket som naturligtvis inte vill prata om enskilda fall, absolut inte, bara i generella termer, och det kommer en massa ord, där vansinnet får juridisk dräkt, han försöker rättfärdiga galenskapen, och till slut känner jag; något drastiskt måste göras. Nu.”
Läs hela artikeln här:
► DN – Alex Schulman: Att skicka treåriga Tim till Nigeria är kidnappning


21 september – 2021

DN – ”Därför har familjehemmet inte fått vårdnaden om Tim. Enligt Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet och föreståndare för Barnrättscentrum, är fallet Tim komplicerat, och i de familje- och socialrättsliga delarna är det inte helt tydligt vad som gäller.
– Det är många lager av regleringar som kolliderar eller verkar utan samordning med myndigheter som har olika ansvar. Men ytterst väcks frågor om inte alla barn som vistas i Sverige borde ha samma rättigheter och förstås om vilka beslut som vi tycker är rimliga när det gäller barn som levt hela sitt liv i Sverige, säger hon.

Den biologiska mamman är fortfarande Tims vårdnadshavare, men hon utvisades till Nigeria i slutet av 2020 och har enligt familjehemmet inte gjort anspråk på att få träffa Tim sedan han var fem månader gammal – då hon även fick besöksförbud.
– Om det hade varit ett ”vanligt svenskt barn” som hade varit familjehemsplacerat sedan födseln, där det inte verkade finnas någon chans till återförening och där umgänge med vårdnadshavaren inte fungerat, hade man troligen gjort en vårdnadsöverflyttning, inte minst om det inte finns en förälder som kan ta det rättsliga vårdnadshavaransvaret, säger Pernilla.”
Läs hela artikeln här:
► DN – Därför har familjehemmet inte fått vårdnaden om Tim


21 september – 2021

Aftonbladet – ”Man kan inte bara kasta ut ett barn”. Familjen fortsätter göra allt den kan för att utvisningen ska stoppas.
– Vi arbetar nu med ett skriva ett verkställighetshinder tillsammans med socialtjänsten och ett juridiskt ombud. Vi ska trycka på de nya aspekter som finns i nuläget. Hans asylansökan gjordes när han var pytteliten, mycket har hänt sedan dess och han har skapat relationer, säger Sandra Persson.

Organisationen Brinn för barnen är engagerade i Tims ärende och familjen har startat en namninsamling som ska lämnas in till Migrationsverket. På söndagskvällen hade nästan 80 000 personer skrivit under på att utvisningen bör stoppas.
– Det måste också till en förändring i lagen på längre sikt. Det kan inte gå till så här med små barn. Man kan inte bara kasta ut ett barn som har Sverige som sitt hemland. Vi vill få ut budskapet så mycket det går. Och det här är inte för min eller vår familjs skull. Det här är för Tims skull, säger Sandra Persson.
Läs hela artikeln här:
► Aftonbladet – Pojken Tim ska utvisas ensam till Nigeria


21 september – 2021

Aftonbladet – ”Enligt Jessica Ivarsson är Tims fall långt ifrån unikt.
– Tyvärr är detta inte en enskild händelse, det sker hela tiden. Vi har kontakt med sex–sju familjer som är i exakt samma situation som Tim. De befinner sig i ett limbo. Vi pratar om barn som i många fall har varit här sedan de var bebisar.

I Tims fall kommer man, utöver namninsamlingen, att skicka in ett så kallat verkställighetshinder samt en skrivelse till Migrationsverket i hopp om att stoppa utvisningen.
– Men problemet är att utlänningslagen trumfar barnkonventionen. För mig är det obegripligt hur man inte kan hantera detta utifrån ett barnperspektiv, säger Jessica Ivarsson som efterfrågar en översyn av lagstiftningen, och även större samverkan mellan socialtjänst och Migrationsverket.

För Tims del väntar troligtvis ett barnhem i Nigeria.
– Tim vet ingenting annat än detta. Han är född i Sverige och har en familj här. Att då sätta honom i ett land han aldrig varit i, med ett språk han inte talar och bland människor han inte känner. Det är för mig helt obegripligt.

– Jag önskar att han ska få uppehållstillstånd då han är lika svensk som alla oss andra.

Trots sin unga ålder märker även Tim att något är på gång i hans omgivning, menar Jessica.
– Han frågar om de tycker om honom på förskolan. Detta är en fruktansvärt otrygg situation för ett litet barn.”
Läs hela artikeln här:
► Aftonbladet – Utvisade Tims öde inte unikt – ”Sker hela tiden”


10 oktober – 2021

Aftonbladet – ”Vid Slottskajen intill springer Stockholm maraton-löparna mot efterlängtat mål. Vänner och förbipasserande står längs trottoaren och hejar på. 30 meter bort är stämningen något helt annat. Där har ett 40-tal personer samlats för att demonstrera och heja på treåriga Tim och hans familj. Deras maraton består av en kamp mot Migrationsverket och migrationsdomstolen.
– ”Rädda Tim, Rädda Tim”, ropar folksamlingen i kör.

Sandra Persson blir rörd när hon ser de som samlats för att stötta Tim och familjen. Deras hopp är det verkställighetshinder man arbetar med tillsammans med en advokat. Tims asylansökan avslogs när han var 1,5 år gammal. Familjen har överklagat i flera instanser. Nu ska utvisningen verkställas.
– De har hittills inte tagit hänsyn till hans anknytning. Nu är han 3 år och underlaget i asylansökan är från när han var 1,5. Anknytningen till Sverige blir ju bara allt större. Förhoppningsvis går de med på att stoppa utvisningen, åtminstone tillfälligt så att vi får mer tid på oss, säger Sandra Persson.

Jessica Ivarsson är ordförande i Brinn för barnen. De har hjälpt familjen med stöd, rättslig rådgivning och anordnat demonstrationen på Mynttorget.
– Hjärtat går sönder. Hur kan det vara så här i Sverige i dag? Vi har sett liknande fall tidigare och det är helt fruktansvärt. Men det är samtidigt bra att Sandra och Viktor vågar gå ut med detta. Det är så viktigt att det sprids så att vi får en förändring, säger hon.”
Läs hela artikeln här:
► Aftonbladet – Hundratusentals rasar mot utvisning av treåriga Tim


9 oktober – 2021

Aftonbladet – ”Brinn för barnens styrelse består av 10-talet personer som bor över hela landet och som alla lägger ner otaliga ideella timmar på att hjälpa barn. Bland dessa finns förändringsledare, journalister och socionomer. Alla bidrar med sina kompetenser.
– Vi har kunskap kring lagstiftning och hur socialtjänsten jobbar. Vi kan ge information till personer om vad de har för rättigheter, säger Jessica.

När någon ber om Brinn för barnens hjälp tittar de alltid först om det finns någon juridisk lösning. Föreningen samarbetar med advokater som kan ta över om det blir rättsprocess, men advokaterna bidrar även med stöd och råd i fallen. Organisationen – tillsammans med sina advokat-samarbetspartners – gör också en rad andra saker: anordnar demonstrationer, lyfter frågor i media, hjälper till med adoptionsansökningar, pekar på ogjorda utredningar, gör skrivelser, lyfter frågor till politiker och myndigheter, samtalar med socialtjänst och gör i vissa fall orosanmälningar.
– Det har hänt att jag har ringt polisen när barn har varit i akut fara, säger Jessica.”

Läs hela artikeln här:
► Aftonbladet – Jessica jagades med kniv hemma som barn – nu kämpar hon för Tim


5 juli – 2021

Göteborgs-Posten – Debatt – ”Förslaget om lex Lilla hjärtat, som ska stärka placerade barns rättigheter, gör bara vaga försök att lyfta fram lagar som redan finns. Våra politiker behöver enas och ta ett gemensamt grepp för att skydda de här barnen, skriver bland andra Jessica Ivarsson, Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.

I Sverige utsätts hundratusentals barn för våld, missbruk och övergrepp i sin hemmiljö. Tragedin med Lilla hjärtat, som hittades död hos sina biologiska föräldrar, väckte frågor om barnets rätt i förhållande till biologiska föräldrar, samhällets skyddsnät för placerade barn och en stärkt lagstiftning.

Kommer då regeringens förslag om lex Lilla hjärtat stärka placerade barns rättigheter? Barnets rättigheter får tyvärr fortsatt stå tillbaka i de nya lagförslagen så att föräldrarnas privatliv och integritet inte ska kränkas. Det är vaga försök att lyfta fram lagar som egentligen redan finns tillgängliga för socialtjänsten att använda i dag.”
Läs hela artikeln här:
► Göteborgs-Posten – Lex Lilla hjärtat ser inte till barnets bästa


3 februari – 2021

Dagens Nyheter – ”Mio, 1, omhändertogs av socialtjänsten redan på BB eftersom hans föräldrar inte ansågs kunna ”säkerställa hans överlevnad”. Han bor nu i ett familjehem i Stockholm, som hoppas att han ska få växa upp hos dem. Men efter avslag i migrationsdomstolen ska han utvisas med sina biologiska föräldrar – som han knappt träffat.
– Hur kan det vara barnets bästa att ta honom ifrån en familj där han är älskad och omhändertagen? säger Jessica Ivarsson, från föreningen ”Brinn för barnen”.

För Malin är domen overklig läsning. När sista avslaget kommer på höstlovet är hon på öppna förskolan med Mio.
– Vi har hela tiden vetat om utvisningsbeslutet men kämpat vidare, vår tröst var att det sista ordet inte var sagt. När avslaget kom kändes det som att någon drog en våt filt över mig.
– Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens dom strider mot barnkonventionen. Hur kan det vara i barnets bästa att skicka tillbaka honom till ett land han aldrig varit i, tillsammans med föräldrar han inte känner och som bedömts olämpliga att ta hand om honom? Vi anser att det är en fara för hans liv att skicka tillbaka honom, säger Jessica Ivarsson, från Brinn för barnen.”

Läs hela artikeln här:
► Dagens Nyheter – Nyfödd omhändertogs enligt LVU – utvisas med biologiska föräldrarna


10 maj – 2021

Familjehem.se – ”En tid efter ”Lilla Hjärtats” tragiska bortgång startade Anna Nova Gylling Linder Facebookgruppen ”Brinn för Esmeralda” med syfte att genomföra en ljusmanifestation för lilla Esmeralda över hela landet. Gruppen fick snabbt ett stort antal följare och Johanna Stålhandske engagerade sig och hjälpte till med planeringen. Man beslutade att inkludera alla barn som farit illa i manifestationen för Esmeralda och gruppen bytte namn till  ”Brinn för barnen”. Efter att ljusmanifestationen genomförts hösten 2020 tog Johanna över ansvaret för gruppen. Visionen var att driva gruppen vidare och använda det stora medlemsantalet för att lyfta medvetenheten om utsatta barns situation och barnrättsfrågor i Sverige. 

Föreningen blir ofta kontaktade av föräldrar, familjehemsföräldrar och andra anhöriga som vill ha föreningens hjälp och stöd. 
– Enskilda fall är något bara en liten del av det arbete vi bedriver och det är något vi gör i mån av tid och möjlighet. Vårt primära arbete går ut på att sprida kunskap, bilda opinion och engagera oss i det politiska arbetet kring lagstiftningen med mera, förklarar Johanna Stålhandske.”

På föreningens hemsida kan man läsa om några av de aktioner som föreningen hunnit göra så här långt.
– Vår styrka är att vi inte ger oss. Vi har ett stort nätverk med massor av kunskap och krafter som verkligen vill hjälpa de här barnen. Vi har kunnat presentera fakta som inte andra har kunnat göra och tack vare det har vi kunnat ändra på beslut, säger Jessica Ivarsson.

Läs hela artikeln här:
► Familjehem.se – Brinn för Barnen


3 februari – 2021

Göteborgs-Posten – ”Mio placerades i ett familjehem – där hans nya familj nu är förtvivlade. De biologiska föräldrarna ska utvisas och enligt Migrationsdomstolen måste Mio följa med.
– Vi anser att det är en fara för hans liv att skicka tillbaka honom, säger Jessica Ivarsson från Brinn för barnen.

Mios nya familj har fått hjälp av Brinn för barnen, som bildades i samband med fallet ”Lilla hjärtat”.
– Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens dom strider mot barnkonventionen. Hur kan det vara i barnets bästa att skicka tillbaka honom till ett land han aldrig varit i, tillsammans med föräldrar han inte känner och som bedömts olämpliga att ta hand om honom? Vi anser att det är en fara för hans liv att skicka tillbaka honom, säger Jessica Ivarsson från Brinn för barnen till DN.”

Läs hela artikeln här:
► Göteborgs-Posten – Mio omhändertogs – tvingas följa med utvisade föräldrar


30 september – 2021

Folkbladet – ”På söndag eftermiddag tänds ljus för Esmeralda, såväl i Norrköping som i många andra städer runt om i Sverige. Bakom initiativet står AnnaNova Gylling Linder, som är uppvuxen i Linköping men som sedan flera år bor och jobbar i Stockholm. Att Esmeralda hittats död i lägenheten i Norrköping i slutet av januari, var för henne okänt fram till mitten av mars, när hon började läsa om coronapandemin på nätet.
– Jag är en väldigt känslig person när det kommer till barn som far illa. Sedan jag själv fick barn, jag har tvillingar som är fyra år, har jag blivit fullständigt hudlös när det gäller barn. När Alan spolades upp på stranden (den 2 september 2015 reds anm) var det dödsstöten för att orka läsa nyheter. Så jag slutade.”

Läs hela artikeln här:
► Folkbladet – De skapar manifestation för Esmeralda


Hör podden här:
► Brottsofferpodden – 28 Brinn För Barnen


Läs hela artikeln här:
► Sveriges Radio P4 – Barnrättsförening utanför rätten: Esmeralda måste få upprättelse


Läs hela artikeln här:
► Sveriges radio P4 – Esmeralda hedrades med ljusmanifestation


Läs hela artikeln här:
► Lokaltidningen Växjö Alvesta – Manifestation för de glömda barnen


Läs hela artikeln här:
► Corren – Manifestation för utsatta barn


Läs hela artikeln här:
► SAB – Ljusen tändes för Esmeralda


► Nya Kristinehamns-Posten – Brinn för Barnen – Ljusmanifestation för utsatta barn
► Göteborgs-Posten – Brinn för Barnen – Lex Lilla hjärtat ser inte till barnets bästa
► Brottsofferpodden – 28 Brinn För Barnen
► Folkbladet – De skapar manifestation för Esmeralda
► Göteborgs-Posten – Mio omhändertogs – tvingas följa med utvisade föräldrar
► Familjehem.se – Brinn för Barnen
► Dagens Nyheter – Nyfödd omhändertogs enligt LVU – utvisas med biologiska föräldrarna
► Göteborgs-Posten – Lex Lilla hjärtat ser inte till barnets bästa
► SAB – Ljusen tändes för Esmeralda
► Lokaltidningen Växjö Alvesta – Manifestation för de glömda barnen
► Sveriges radio P4 – Esmeralda hedrades med ljusmanifestation
► Sveriges Radio P4 – Barnrättsförening utanför rätten: Esmeralda måste få upprättelse
► Aftonbladet – Jessica jagades med kniv hemma som barn – nu kämpar hon för Tim
► Sveriges Radio – Stort engagemang för treåring som ska utvisas
► Nyheter24 – Treårige Tim ska utvisas ensam – 100 000 protesterar mot beslutet
► Kvällsposten – Tvåårige Tim riskerar att utvisas helt ensam
►Helsingborgs Dagblad – Familjehemmet i Brösarp ger inte upp hoppet om Tim
► Ekstra Bladet – Ramaskrig: Plejebarn på tre år udvist – alene
► Dagens Nyheter – Rättsexpert: Besluten om Tims utvisning innehåller flera brister
► DN – Tim var bara 11 dagar när han omhändertogs – nu ska han utvisas ensam till Nigeria
► DN – Alex Schulman: Att skicka treåriga Tim till Nigeria är kidnappning
► DN – Därför har familjehemmet inte fått vårdnaden om Tim
► Aftonbladet – Pojken Tim ska utvisas ensam till Nigeria
► Aftonbladet – Utvisade Tims öde inte unikt – ”Sker hela tiden”
► Aftonbladet – Hundratusentals rasar mot utvisning av treåriga Tim
► Corren – Manifestation för utsatta barn