Aktion – Mio, 1 år

Lille Mio kom till Sverige redan när han bars i sin mammas mage. Hans föräldrar är från Belarus och nu riskerar Mio att bli utvisad dit, något Brinn för Barnen genast uppmärksammade genom sina digitala kanaler. Migrationsverket har beslutat att ettårige Mio inom ett par veckor ska tvingas från sitt trygga familjehem han bott i sedan 4 månaders ålder här i Sverige, till Belarus (Vitryssland) tillsammans med sin biologiska mamma som han inte känner. Den biologiska mamman har dokumenterad psykisk ohälsa och har tvångsvårdats vid ett flertal tillfällen och den biologiska pappan, som Mio aldrig träffat, avtjänar straff i Sverige för ett mycket grova brott, bland annat grov överfallsvåldtäkt veckan innan Mio föddes. Efter att pappan har avtjänat sitt straff som är tre år långt, ska även han enligt domen utvisas.

Barnkonventionen är lag i Sverige. I den står det bland annat att alla beslut som rör barnet ska vara till barnets bästa. Det gör att Migrationsverket i det här fallet bryter mot lagen genom att utvisa ettårige Mio. Eftersom Brinn för Barnens arbete i stort går ut på att medvetandegöra och lyfta fram dagens förhållanden för bland annat barn i nöd, hör inte handlingar från Brinn för Barnen i specifika fall till det vanliga. Men undantag görs. För Mio har det bland annat inneburit att Brinn för Barnen initialt, aktivt skrivit texter om fallet till sina sidor online och startat namninsamling för att stoppa utlämningen av Mio.
Mio som är född i Sverige, har svenskt personnummer, blev omhändertagen vid födseln enligt LUV, bor i en svensk familj dit han blivit placerad, en familj som älskar sin lille Mio högt, har alltså dömts av Migrationsverket att lämna sitt land samman med en biologisk mamma med allvarlig psykisk ohälsa.

► Migrationsverket anser att Mio ska ut ur SITT land. De anser att att denne lille ettårige individ ska tas ifrån sitt familjehem och skickas till Belarus med en vuxnen individ inkapabel att se efter ett litet liv.

► Migrationsverket anser att Mio är sina biologiska föräldrars egendom och innefattar inte barnkonventionens lagar i sitt beslut. Mio, som är en egen levande individ ska ha egna rättigheter, men det nekar Sveriges Migrationsverk honom till.

► Migrationsverket fattar beslut som strider mot Mios bästa, mot barnets bästa som är svensk lag enligt barnkonventionen.

Brinn för Barnens aktiva ”Mio-grupp” tog sig även an att kontakta media då dagens nyhetsflöde i landets digitala tidningar styr i mångt och mycket vad som uppmärksammas på individnivå vilket också påverkar våra makthavare i längre utsträckning. DN – Dagens Nyheter, nappade på fallet och började granska ettårige Mios utvisningsfall. I mötet mellan DN och Mios familjehem närvarade även Brinn för Barnens Jessica Ivarsson för att stötta och stödja familjen.
I DNs artikel om Mio ”Nyfödd omhändertogs enligt LVU – utvisas med biologiska föräldrarna” (publicerad 2021-02-02) berättar Mios fostermamma Malin om hur hennes familj tog över Mio efter hans första 4 månader i jourhem:

– Vi hade kontakt med jourfamiljen och hela processen gick väldigt bra till. Man hade hela tiden hans bästa för ögonen, att avskedet inte skulle bli för abrupt, berättar Malin.

Barnets bästa i fokus. Mio, ett barn som kommit att bli barn nummer fyra i familjen som inte ser honom som ngt annat än sin egne lille son. Mamma och pappa till Mio har överklagat Migrationsverkets beslut, men migrationsdomstolen har avslagit överklagan och vill fortfarande utvisa Mio med en mamma som, trots att hon haft fritt till att träffa sin son, bara sett honom två gånger sedan födseln. Brinn för Barnens Jessica Ivarsson konstaterar i DN att:

– Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens dom strider mot barnkonventionen. Hur kan det vara i barnets bästa att skicka tillbaka honom till ett land han aldrig varit i, tillsammans med föräldrar han inte känner och som bedömts olämpliga att ta hand om honom? Vi anser att det är en fara för hans liv att skicka tillbaka honom.  Han är en egen person, en egen individ som har rätt till en egen framtid. Han borde haft någon som kunde föra hans talan och se till hans bästa.

För Mios mamma Malin och pappa ligger en tung oro över dem att polisen ska knacka på och verkställa utvisningen. Trots försök från familjehemmet på uppmaning av socialtjänsten har arbetet med att skapa en relation mellan Mio och hans biologiska föräldrar uteblivit. Brinn för Barnen verkar vidare för att Mio inte ska bli skickade till Belarus med dem, eller till ett barnhem där.

Tack vare Jessica Ivarssons, Brinn för Barnens och DNs uppmärksammande av lille Mio och hans öde i händerna på Migrationsverket har vi till dagens dato fått in över 32 000 namnunderskrifter för att få utvisningsbeslutet mot Mio upphävt. Brinn för Barnen är evigt tacksamma till alla de som valt att engagera sig i detta fall men än är inte kampen över.Publicerad 2021-02-05

Tre dagar har nu gått sedan DN publicerade artikeln ”Nyfödd omhändertogs enligt LVU – utvisas med biologiska föräldrarna” efter att ha granskat lille Mios fall, det efter att Brinn för Barnen uppmärksammat tidningens redaktion om fallet. Idag lyder DNs nya rubrik ”Nu stoppas utvisningen av Mio tillfälligt”.

Mios utvisning har tills vidare blivit stoppad efter att Brinn för Barnen samman med Dagens Nyheter uppmärksammat Mios fall och migrationsverket backar från sitt utvisningsbeslut, om än så tillfälligt. Beslutet fattades samma dag som DNs artikel publicerades och till grund för den tillfälligt upphävda utvisningen ligger en skrivelse från Brinn för Barnen som nu blivet ett registrerat ärende om verkställningshinder.

”Migrationsverket anser även att det föreligger skäl att tillsvidare avbryta verkställigheten av XX (pojkens namn, reds anm.) avvisningsbeslut”.

– Det känns så himla bra. En liten bit på vägen. Ännu kan och får vi inte ge upp. Detta är ett bevis på att allt kämpande leder någonstans, säger familjehemsmamman Malin till DN.

6 Mars 2021

Mio fick förra veckan en egen advokat som ska driva fallet utifrån Mios rättigheter och hans skydd. Tidigare har rättsprocessen i migrationsdomstolen bara utgått från föräldrarna och inkluderat Mio som en enhet trots att Mio är under ett LVU. Båda hans föräldrar är utredda för LVU det vill säga ingen av dem är kapabla att ta hand om Mio. Brinn för Barnen har tidigare informerat att Mios mamma har hamnat inom psykiatrins vård kontinuerligt både i Sverige och Vitryssland. Mios pappa sitter i fängelse för ett grovt brott. Nu har Mio ett ombud som jobbar för honom, som är redo att kämpa för att Mio ska få stanna.

MEN – Migrationsverket vägrar att svara på ombudets telefonsamtal eller mail. Det vill säga att migrationsverket motarbetar Mios ombud. Detta torde vara tjänstefel, att försvåra ett ombuds arbete för att försöka rädda ett barns liv. Migrationsverket bryter mot barnkonventionen på flera punkter vilket Brinn för barnen har påpekat tidigare, men nu motarbetar de också det ombud som ska kämpa för Mios rättigheter.

Familjehemmet väntar på ett beslut på en vårdnadsöverflytt, men det är tyvärr ingen garanti för att Mio får stanna i det hem som är hans enda hem och som är de enda föräldrar han har haft sedan 3 månaders ålder. Han har i princip bara umgåtts med sina familjehemsföräldrar och hans familjehemssyskon. Hans syskon undrar om han kommer vara kvar när de kommer hem från skola och förskola. Han är ju deras lillebror som de älskar. Migrationsverket måste följa barnkonventionen och låta Mio få stanna i sitt land Sverige, och i sitt trygga hem i familjehemmet!

18/6 – 2021
Idag fick vi ett underbart besked som många av oss har väntat på, Mios familjehem har blivit hans vårdnadshavare. Familjehemmet består av den familj som har varit Mios sedan han var bebis. Detta är ett oerhört viktigt för Mio och hans rätt att få stanna i Sverige. Nu hoppas vi i Brinn för barnen att Migrationsverket ser till Mios bästa, precis som tingsrätten nu har gjort. Till alla er som skrivit under Mios namninsamling vill vi i Brinn för barnen säga tusen tack!

Mios familjehemsmamma hälsar att:
En viktig dag som vi alltid kommer att minnas som en påminnelse om att aldrig ge upp.😭 Idag är det SLUTLIGA beskedet taget om att vi får hela VÅRDNADEN om våran älskade lilla Mio.🙏 Helt otroligt, är så tacksam och lycklig. Inte lätt att skriva när man skakar och gråter av glädje.🙌 Tack till alla som försökt hjälpt, peppat och tröstat oss. Vad har vi lärt oss?! Ge aldrig upp och KÄRLEK övervinner allt.😘 ”/ Familjehemsmamma till Mio🥰

► Dagens Nyheters artikel ”Nyfödd omhändertogs enligt LVU – utvisas med biologiska föräldrarna” klicka här
► Dagens Nyheters artikel ””Nu stoppas utvisningen av Mio tillfälligt” klicka här
► För att skriva under Brinn för Barnens namninsamling klicka här
► Svenska Dagbladet – Ovärdigt att utvisa placerade barn, klicka här

Skrivet av: Anna Troedsson – Brinn för Barnen
#barnensverigesvek