Svårt sjuke Mo, 7, ska utvisas till Kina

Nu händer det igen! Utlänningslagen trumfar barnkonventionen. Senast vi fick läsa i media om att barnkonventionen inte betyder något i jämförelse till utlänningslagen var lille Tim 3 år, som för övrigt FORTFARANDE väntar på ett beslut från Migrationsverket om han får stanna eller ej. Hur kan 7-åriga Mos beslut vara förenligt med att ta tillvara på mänskliga rättigheter? Hur kan det vara barnets bästa att utvisa ett barn som är sjukt, och där hans mamma inte kommer ha möjlighet att ge honom den vård han behöver? Lille Mo är född i Sverige precis som lille Tim 3 år eller Mio 2 år och där alla ändå riskerar utvisning trots olika typer av utsatthet. Detta är fall som uppmärksammas i media, men det finns flera andra som just i detta kämpar i det fördolda.

I lördags den 1 januari 2022 firade barnkonventionen 2 år som lag i Sverige, men vad är det att fira då vi i Sverige inte tillämpar barnkonventionen som lag! Det räcker inte med att vi säger att vi har barnkonventionen som lag, utan den MÅSTE börja tillämpas och det NU!

Skrivet av: Jessica Ivarsson – Brinn för barnen

Skriv under namninsamlingen för Mo här!

Fakta
Här svarar Migrationsverket på frågor om Mos utvisning
Här svarar Migrationsverkets presskommunikatör Robert Haecks skriftligt på frågor om Mos utvisning.
– När Migrationsverket prövar en asylansökan måste vi utreda om det finns skäl till att bevilja internationellt skydd i Sverige. I ärenden där personer är sjuka måste vi även ta ställning till ifall sjukdomstillståndet kan vara skäl till att bevilja ett uppehållstillstånd. Prövningen sker utifrån gällande praxis som är satt av Migrationsverkets överinstans, domstolarna. Migrationsverket ska då pröva om vården finns i hemlandet. I detta ärende är det tydligt att pojken är i behov av vård. Men det finns vård att tillgå i hemlandet. Enligt gällande domstolspraxis framgår att uppehållstillstånd inte kan beviljas om vård finns i hemlandet, även där vården måste bekostas av sökande själv.

Hur rimmar utvisningsbeslutet med barnkonventionens krav på att skydda barn från utnyttjande, övergrepp och våld?
– För att kunna få internationellt skydd behöver man visa att alla sätt att få skydd i hemlandet är uttömt. Vilket inte gjorts här. Här går också Migrationsdomstolen på Migrationsverkets linje som påtalar att det finns skydd att få i hemlandet. Barnkonventionen ger ingen automatisk rätt till uppehållstillstånd. När denna familj fick sitt beslut om utvisning gällde den tillfälliga lagen som medförde begränsade möjligheter att bevilja tillstånd på andra skäl än skydd. Beslutet om utvisning överklagades och fastställdes av domstol år 2019. Därefter gäller ett beslut om utvisning i 4 år. Om omständigheterna för individen ändras så kan detta prövas av Migrationsverket men möjligheterna att bevilja tillstånd är väldigt begränsade. Det senaste som hänt är att familjen inkommit med information som Migrationsverket nu ska ta ställning till.

Mamman har bedömts ha ”bristande föräldraförmåga” och har tillsammans med sitt barn placerats i jourhem. Hur kommer det sig att hon bedöms kunna klara av att vara förälder i Kina?
– Migrationsverket gör bedömningar utifrån medicinska utredningar. För att kunna bevilja uppehållstillstånd på grund av psykisk ohälsa behöver utredningen visa att den psykiska ohälsan är så svår att det är livshotande. Något som inte framkommit. Hon bedöms kunna ta hand om sin son vid ett återvändande, något som även Migrationsdomstolen kommit fram till, skriver Robert Haecks vid Migrationsverket.
Källa: Aftonbladet

Läs mer här:
► Aftonbladet – Svårt sjuke Mo, 7, ska utvisas till Kina