Bristande kunskap om vad barnkonventionen innebär

Tack Rädda Barnen för en riktigt bra artikel och resonemang 🔥👏🏼
”Gång på gång ser vi bevis på bristande kunskap och felaktiga påståenden om vad barnkonventionen innebär.”
”Svenska politiker och andra beslutsfattare har sagt att de inte kan börja tillämpa lagen om barnkonventionen förrän de vet hur den ska tolkas, genom så kallad praxis. Vilka andra lagar behandlas på det sättet? Det undrar Jens Orback och Helena Thybell, ordförande respektive generalsekreterare för Rädda Barnen.”

Läs mer här:
►Sydsvenskan – Aktuella frågor – opinion – ”Gång på gång ser vi bevis på bristande kunskap och felaktiga påståenden om vad barnkonventionen innebär.”