Theo, 8, räddade liv när pappa attackerade

Starkare och modigare hjälte finns inte. Dock ska aldrig ett barn behöva vara så stark.
Vad krävs för att detta aldrig skulle ske?

► Socialtjänsten skulle tagit orosanmälningar från psykiatrin, akuten, närstående, mamma med flera på allvar. Pappan blev av med sin vapenlicens på grund av hans mående men barnen fick han träffa själv.
Socialtjänsten skulle sett till att mamma kunde skyddat barnen. De borde stöttat mamman.
Om umgänge skulle ske så borde socialtjänsten sett till att barnen hade ett övervakat umgänge med pappan.
► Lagstiftning behöver skärpas där barns rätt till skydd från våldsamma föräldrar alltid ska gå före. Psykisk ohälsa bör vara en stark varningssignal att barnen behöver skydd på något sätt.
► I detta fall eller liknande kan mamma bli av med vårdnaden ifall hon hade nekat pappa umgänge, då det anser att hon bidrar till umgängessabotage. Detta är fruktansvärt för barn och föräldrar som i vissa fall måste tvinga sina barn att träffa den andre föräldern som är eller kan vara en fara för barnet.
► Du har ett ansvar för dina barn att de inte ska fara illa men samtidigt kan du förlora vårdnaden om du försöker skydda dem.
► Sist men INTE minst, VISA HUSKURAGE! Agera när ni misstänker eller tror att ett barn far illa! I detta fall så sprang till och med pojken och hämtade hjälp men ändå tog det en stund innan de agerade. Varje sekund är livsviktig för barn i utsatthet.

Detta sker gång på gång! Dags att lagstiftning och myndighetsutövning ändrar perspektiv till barns rättigheter till en trygg och kärleksfull barndom!

Skrivet av: Jessica Ivarsson – Brinn för barnens ordförande

Läs inlägget här:
► Brinn för barnen Facebook – inlägget
Läs artikeln på ämnet här:
► Aftonbladet – Theo, 8, räddade liv när pappa attackerade