”Jag ville inte vara där när min mamma blev slagen”

Jag ville inte vara där när min mamma blev slagen. Jag var instängd och om jag skulle gå ut kanske jag skulle bli slagen själv. Jag berättade inte för någon vad som har hänt. Pojken som pratar är tio år. Hans berättelse är en av de som ingår i Unicefs rapport ”Vem skyddar mig från våld?”. En dag kom pojkens mamma till skolan och hämtade honom, men istället för att gå hem tog de en taxi till ett skyddat boende. Det var först när han träffade en familjebehandlare på socialtjänsten som han berättade vad som hade hänt. Och hur det kändes när mamma blev slagen och han fick se på.”

”Drygt 54 procent av de barn som upplevt våld mellan föräldrar är också själva utsatta för våld.”
”I Sverige lever fler än 200 000 barn i våldsamma hem. För ett barn kan det innebära ett stort trauma att bli vittne till våld i hemmet. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola pågår forskning om hur stödet till barn som upplever våld inom familjen kan förbättras.”

”Unicef har varit en av de organisationer som starkast drivit kravet om att det skulle bli ett brott att utsätta barn för att bevittna våld. År 2018 tillsatte regeringen en utredning om frågan. Förutom den tioåriga pojkens och flera andra barns berättelser innehåller slutbetänkandet fakta som beskriver barns verklighet. Som att över 200 000 barn i Sverige någon gång har upplevt våld mellan närstående vuxna, och att 3 000 barn årligen vistas på skyddat boende. ”

Den 1 juli i år införde riksdagen ett barnfridsbrott, vilket innebär att det blir straffbart att låta barn bevittna brott. Än så länge är det för tidigt att säga vad den nya lagen innebär konkret för barnen.”
► FORTE – ”Jag ville inte vara där när min mamma blev slagen”

Bilder av: Shutterstock, Kim Norman