”Barn riskerar att fara mycket illa” – ny kritik mot Älmhults barnärenden

Socialtjänst efter socialtjänst påvisar missförhållanden, men inget sker! Det finns så många fler som borde granskas där det finns stora brister. Där barn får fortsätta fara illa och även mister sina liv då socialtjänsten INTE ingriper eller skyddar barnen.

Regeringen vad gör ni åt problemet?

Lena Hallengren: ”Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat socialtjänsten i Älmhult kommer ny kritik mot hanteringen av barnärenden. Problemen har funnits i flera år – men nu måste de åtgärdas på sex veckor.
Ivo har i flera omgångar granskat hanteringen av barnärenden i Älmhults kommun – år efter år sedan 2015 har de visat på brister. Detta har fått konsekvenser för utsatta barn, bland annat en flicka som man misstänkte utsattes för hedersvåld och sexuella övergrepp.

Nu har myndigheten återigen följt upp hur Älmhult har hanterat bristerna, och kritiken är tillbaka. Kommunen fullgör inte sin skyldighet enligt lag att skyndsamt utreda barns behov.

”Missförhållandet kan leda till att barn riskerar att fara mycket illa”, skriver Ivo.

Älmhults kommun har efter tidigare kritik presenterat en stor mängd åtgärder, anlitat konsulter och organiserat om. Men enligt Ivo har åtgärderna inte fått avsedd effekt.”

Skrivet av: Jessica Ivarsson – Brinn för barnens ordförande

Läs mer här:
► SVT Nyheter – ”Barn riskerar att fara mycket illa” – ny kritik mot Älmhults barnärenden