”Utredaren om barn som dödas: ”Svårt att fånga upp”

Varför dödar man sitt barn? Många har ställt sig frågan efter lördagens våldsdåd i Hässelby. Men forskningen ger få svar. Förövarna skiljer sig kraftigt åt – och inte sällan är varningssignalerna svårlästa.
– Det finns ofta en bakgrund av svår psykisk ohälsa, säger Moa Mannheimer, utredare på Socialstyrelsen.
När ett barn i Sverige dödas på grund av våld är det i tre av fyra fall en förälder som är förövaren.”

”– Det vi vet är att föräldrarna ofta har en bakgrund av svår psykisk ohälsa. Det kan röra sig om djupa depressioner eller svåra vanföreställningar, säger Moa Mannheimer, utredare på Socialstyrelsen.”

”Enligt lex Bobby utreds alla barnmord av Socialstyrelsen sedan 2008. Utredningarna visar att i 40 procent av fallen hade orosanmälningar om barnen inkommit till socialtjänsten innan de dödats. Bara 50 procent av anmälningarna hade lett till en utredning.”

”Måste fångas upp i vården

Det som krävs är att samhällets skyddsnät blir mer finmaskigt, menar både hon och Henrik Lysell, som forskat på barnmord, så kallat filicid, vid Karolinska Institutet.”

► SVT Nyheter – Utredaren om barn som dödas: ”Svårt att fånga upp”