Uppdatering i Dagens Nyheter gällande Tim

Uppdatering i Dagens Nyheter gällande Tim. Brinn för barnen! har från första dagen stöttat familjen och har kämpat för att hitta lösningar och rätt kontakter för att ändra detta beslut. I första kontakten med familjen uppmanade vi socialtjänsten i Landskrona att påbörja en vårdnadsöverflytt, vilket de hävdade inte var möjlig men nu är processen äntligen startad. Samtidigt har advokat Rebecca Lagh kämpat för att få iväg ett genomarbetat verkställighetshinder, tack Rebecca Lagh att du tog dig an detta fall. Det kändes tryggt att hänvisa familjen till dig och din gedigna kompetens.

Utdrag från dagens artikel:
”Fallet med 3-årige Tim som ska utvisas ensam till Nigeria har väckt kraftiga reaktioner.

Nu stoppas utvisningen tillfälligt i samband med att en ansökan om verkställighetshinder ska handläggas av Migrationsverket. Samtidigt har hoppet väckts hos familjehemsföräldrarna om att få bli pojkens juridiska vårdnadshavare.

– Nu går vi på spänn hela tiden och väntar på ett nytt beslut, säger familjehemsmamman Sandra Persson.”
”Genom advokaten har nu en ansökan om verkställighetshinder med ny fakta skickats in till Migrationsverket där det påtalas vilka hinder det finns för Tim att lämna Sverige. För några dagar sedan kom beskedet att myndigheten har tagit emot ansökan och att ärendet ska handläggas.

– Under tiden stoppas utvisningen tillfälligt. Om Migrationsverket efter granskningen menar att Tim ändå ska utvisas ska det ske fem månader efter att beslutet meddelas. Eller så väljer de att ompröva processen eller ger tillfälligt uppehållstillstånd direkt, säger Sandra Persson.

Ett litet hopp har väckts hos familjen.
Samtidigt har individ- och familjenämnden i Landskrona, som fattade beslut om att Tim skulle omhändertas som bebis, påbörjat en utredning om vårdnadsöverflytt till familjehemmet. Om den går igenom i tingsrätten innebär det att Sandra och hennes man Viktor blir Tims juridiska föräldrar. Det kan ha betydelse för hans möjligheter att få stanna i Sverige eftersom han då anses ha ett etablerat familjeliv med familjehemmet som bör skyddas.

– Vi får laglig rätt att uttrycka oss utifrån Tims behov och hans anses som en familjemedlem, vilket han ju har varit för oss hela tiden. Men en process är i alla fall påbörjad och vi har fått ge vårt samtycke och fyllt i alla papper, säger Sandra Persson.”

”För oss finns det inga alternativ, Tim ska bo kvar här. Jag kan inte se hur det skulle kunna sluta annorlunda.”

Skrivet av: Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson

Läs artikeln här:
► Dagens Nyheter – Utvisningen av Tim tillfälligt stoppad