Manifestation 2021 – Upprop Socialtjänsten 2.0 – manifestationsdagen 11/11- 2021

Den 11/11 var det dags för Brinn för barnens årliga manifestation Upprop socialtjänsten, omgång två, med andra ord var dagens manifestation Upprop socialtjänsten 2.0. Utanför Sveriges riksdag hölls ljusmanifestationen av Brinns egna Jessica Ivarsson, Sara Palmkvist, Rosalinda Di Stefano Jensen och Linda Persson, från klockan 11:00 till 13:00. Ljusen Brinntjejerna placerade ut hade varsin dekal med Brinn för barnens logga och Lilla hjärtat vänföreningens logga. Lilla hjärtat vänförening sponsrade ljusen till vår manifestation. Stort tack! Varje ljus brann individuellt för en kommuns socialtjänst men dess namn på dekalen. Fantastiska Chatarina Nyrén från Ica Supermarket Fältöversten såg till att alla ljusen kördes till manifestationsplatsen. I bakgrunden av manifestationen ljöd Sara Karlssons fantastiska sång Nu river vi murarna.

Under hela dagen hölls manifestationen även online för Brinn för barnens medlemmar som tände hundratals ljus i sina hem för landets utsatta barn och för en bättre socialtjänst. Medlemmarna tog bilder av sina ljus, lade till Brinns #-ar #brinnförbarnen, #uppropsocialtjänsten samt #sveriges_riksdag och postade på Brinn för barnens facebooksida. I flera städer sökte Brinns medlemmar upp sina lokala socialtjänstkontor och tände ljus utanför.

Sofies röst– gruppen (på Facebook) består av familj och vänner runt Sofie och gruppen har 1K+ medlemmar som följer gruppen och stöttar Sofie. Brinn för barnen har det senaste året arbetat för att Sofie ska få komma hem till sin familj. Vid Brinn för barnens Upprop socialtjänsten 1.0 tändes ett hav av ljus utanför Borlänges socialtjänst för Sofie. Även denna gång gjordes en fantastisk insats under manifestation Upprop socialtjänsten 2.0 i Borlänge, framförallt av gruppen Sofies röst. De, liksom oss i Brinn för barnen tänder ljus för Sofie i väntan på att hon ska få återförenas med sin familj. Tyvärr var vädret i Borlänge emot gruppen och släckte många av deras ljus.
Läs om Sofie här.

Under manifestationen fick Jessica Ivarsson, Sara Palmkvist, Rosalinda Di Stefano Jensen och Linda Persson besök av bland andra Melinda Jacobs, Lilla hjärtats familjehemsmamma, riksdagsledamöterna Camilla Waltersson Grönvall (M), Marie-Louise Hänel Sandström (M) och Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet (KD). Efter att manifestationen var över lämnade Melinda Jacobs över Brinn för barnens skrivelser Upprop socialtjänsten 2.0 – för en bättre socialtjänst och Vuxna maskrosbarn till socialminister Lena Hallengren. Camilla Waltersson Grönvall, Marie-Louise Hänel Sandström och Acko Ankarberg Johansson mottog även våra skrivelser.

Brinn för barnens Upprop socialtjänsten 2.0 – för en bättre socialtjänst är en 63 sidor lång skrivelse riktad till Sveriges politiker om hur det ser ut i dagens socialtjänst och institutioner som socialtjänsten arbetar med. Skrivelsen innehåller information och förslag på förbättringar och åtgärder, alla ämnade att stärka utsatta barns levnadssituationer i samröre med socialtjänsten och barnens rättssäkerhet. Läs vår skrivelse här.

Skrivelsen Vuxna Maskrosbarn är en rad livsberättelser av unga vuxna och vuxna personer som växt upp under miserabla levnadsförhållanden och vars livsberättelser är en spegling av hur illa dessa barn for i händerna på socialtjänst, rättsväsende, vård och skola samt sina egna föräldrar och släktingar. Dessa maskrosbarn ger röst åt de livstrauman barn erfor förr och även barn idag fortfarande utsätts för. Vi kräver åtgärder från dagens politiker att detta upphör här och nu. Textserien Vuxna maskrosbarn har Brinn för barnens medlemmar kunnat följa under året på Brinns sociala medier och även vår hemsida.

Skrivelserna Upprop socialtjänsten 2.0 och Vuxna maskrosbarn trycktes av Brinn för barnens fantastiska samarbetspartner Silanders grafiska i Göteborg, där Jesper Silander med fyrbent assistent Leia dessutom band in skrivelserna, vilket var pricket över i-et. Tusen tack!

Slutligen vill vi i Brinn för barnen säga tack till alla er barnrättskämpar som deltog under gårdagens ljusmanifestation Upprop socialtjänsten 2.0 – för en bättre socialtjänst. Tillsammans med er kommer vi att fortsätta brinna och kämpa för de minsta och mest sårbara i vårt samhälle. Vi kommer fortsätta kämpa tills att Sverige är tryggt och säkert för alla barn!