113 barnvåldtäkter måste ge längre straff

113 våldtäkter utsatte en familjehemspappa en liten flicka för. En våldtäkt tar en livstid att bearbeta, en livstid som ärras och fördärvas på otaliga sätt. Den 11-åriga flickan fick utstå 18 vad rätten dömde som grova våldtäkter och ytterligare 95 stycken våldtäkter. Troligen fanns det många fler akter av våld mot flickan som inte kunde dömas in i domen. Sammanlagt blev det 10 års fängelse för familjehemspappan som kommer att släppas ut efter 2/3 avsutten tid, vilket betyder 3 veckors straff per våldtäkt. Räknar man in permission våldtäktsmannen erbjuds inom ramen för sitt straff är det inte ens 3 veckors fängelsetid per våldtäkt.

En våldtäkt ger enligt lag 2 års fängelse i Sverige men på grund av mängdrabatt räknas alla 113 våldtäkter ihop till ett kortare fängelsestraff. Rätt borde vara rätt och 226 års fängelse vore det minsta man kan begära för en ung flicka vars liv förstörts av en vårdnadshavare.

► Expressen – Ledare – 113 barnvåldtäkter måste ge längre straff