Internationella barndagen

Hej alla barn och ungdomar!

Idag är det er dag – vi firar Internationella barndagen. Dagen då era rättigheter uppmärksammas extra mycket runt om i världen. För det vet ni om va, att ni har rättigheter? Rättigheter som gäller för just er. De står skrivna i barnkonventionen, som är en lag i Sverige.

I barnkonventionen står bland annat att:
❤️ Alla barn är lika mycket i värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
❤️ Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
❤️ Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
❤️ Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
❤️ Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld.

Det innebär att du har rätt få säga vad du tycker och tänker när det handlar om beslut som rör dig. Dina tankar och åsikter ska tas på största allvar. Och ingen har rätt att göra illa dig, på något sätt. Inte dina föräldrar. Inte någon vuxen. Du har rätt att vara trygg och må bra.

Och behöver du prata med någon så finns det alltid trygga vuxna som lyssnar och kan ge dig stöd och hjälp om du vill och behöver.

Vi i Brinn för barnen tycker att alla dagar bör vara internationella barndagar, för barns utsatthet är något som pågår dygnet runt, året om. Och barns rättigheter är därför något som bör uppmärksammas dygnet runt, året om.