Göteborg anammar Islandsmodellen

Göteborgs stad – Vårt Göteborg – Göteborg anammar Islandsmodellen. Tanken med metoden, som hämtats från Island, är att effektivisera arbetet mellan socialtjänsten och polisen.

”Göteborg först i Sverige. Barn som bevittnar våld och blir utsatta för misshandel i hemmet behöver fångas upp på plats av socialtjänsten för att snabbt få rätt hjälp. Nu införs en beprövad och framgångsrik metod i Göteborg för att socialtjänsten ska kunna ge ett bättre stöd till våldsutsatta barn som far illa i sin hemmiljö.
− Huvudsyftet är att barnet ska få komma till tals och få stöd och hjälp direkt i den akuta situationen, säger Lena Biström som är 1:e socialsekreterare på Socialjouren, Göteborgs stad.

Tanken med metoden, som hämtats från Island, är att effektivisera arbetet mellan socialtjänsten och polisen. När polisen får ett larm om en våldsam situation, och det finns barn i hushållet, ska socialtjänsten kopplas in med en gång, oavsett tid på dygnet. På så vis kan socialtjänsten snabbt få ett grepp om situationen och göra en skyddsbedömning. Socialtjänsten får också möjlighet att dokumentera fysiska skador och prata med barnet på plats.

− Uppmärksammar man inte barnet direkt, kan barnet lätt falla i glömska och får kanske inte möjlighet att uttrycka sig. Detta är det absolut bästa sättet att jobba på, säger Lena Biström.”

Läs artikeln här:
Islandsmodellen fångar upp våldsutsatta barn direkt