Debatten om socialtjänsten och barnärenden fortsätter

Debatten om socialtjänsten och barnärenden fortsätter. Fantastiska advokat Denise Lagercrantz som är en av advokaterna som vi samarbetar med i vår advokatpool, fortsätter debatten i tidningen Advokaten nr 7.
”Man måste arbeta brett att barnens för att säkerställa rättigheter tas tillvara. Sen måste jag säga att jag tycker att man, i och med de nya lagändringarna, har missat att hantera hur man skall skydda barn där socialtjänsten inte gör sitt jobb, till exempel om socialtjänsten, trots lagändringarna, inte gör en utredning om vårdnads- överflyttning, varför har barnet inte egen talerätt i domstol då? Det vet vi som arbetar med barnärenden att i väldigt många fall görs ingen vårdnadsöverflyttning, trots att ett barn kanske varit placerat i många, många år. Eftersom socialtjänsten har underlåtit att göra detta har barnet alltså inget sådant skydd som lagen har givit dem och lagen är därmed värdelös för det enskilda barnet.

Jag har också kommit i kontakt med ett antal familjehem och har förstått att de sitter på mycket information om barnet som de har placerat hos sig, vilket är självklart. Men flera av dem beskriver att de inte vågar ställa krav och säga vad de tycker och tänker till socialsekreteraren, för de hotas med att förlora sitt godkännande som familjehem. De är rädda. De har hört om andra familjehem som råkat ut för detta, likt det ovan beskrivna. Skall socialsekreterarna ha den makten att de sitter på möjligheten att ta ifrån ett familjehem sitt godkännande som familjehem samtidigt som de skall bedöma vad som är bäst för det placerade barnet?”

Läs hela artikeln här:
Advokaten