Brinn för barnen nominerade till Svenska Hjältar

Svenska Hjältar, Aftonbladet, har nominerat Brinn för barnen tillsammans med vår ordförande Jessica Ivarsson till årets skyddsängel. Brinn för barnens styrelse består av 10-talet personer som bor över hela landet och som alla lägger ner otaliga ideella timmar på att hjälpa barn.


9 okt 2021

”Från början var Brinn för barnen en grupp på Facebook, som hette ”Brinn för Esmeralda” och startades i samband med den lilla flickans död. Vid den tidpunkten fanns gruppen för att samordna en ljusmanifestation. Men allt eftersom gruppen växte tänkte några medlemmar att de måste göra mer än att bara tända ljus.
– Gruppen ombildades och blev Brinn för barnen. Första steget till det vi är idag var att vi blev kontaktade av en person som hade ett barn i sin närhet som for illa, säger Jessica.

Genom att skriva till socialnämnden lyckades Brinn för barnen förändra just det barnets situation. Därefter hörde fler och fler av sig för att få hjälp.
– De fall vi åtar oss gäller alltid att ett eller flera barn lever i någon form av utsatthet. Till exempel en dysfunktionell hemmiljö med våld, missbruk, övergrepp eller vanvård, säger Jessica.

Hon berättar att det även kan röra sig om familjehemsplacerade barn som riskerar att utvisas. Också barn som riskerar att flyttas från sitt familjehem trots att det är den familj de vuxit upp i och skapat en stark anknytning till.
– Vi har alltid barnets bästa i fokus, vilket kan skilja sig åt beroende på situation, säger Jessica.”

Demonstration för utvisningshotade Tim. Ett fall som Brinn för barnen har engagerat sig i är snart treårige Tim, som ensam ska utvisas till Nigeria.
– När det gäller Tim har vi till exempel gett råd till hans familjehem om vad de kan be socialtjänsten att göra för Tim. Det vi rekommenderade då var att socialtjänsten skulle göra en vårdnadsöverflytt. Vi har också satt familjehemmet i kontakt med en duktig advokat och gjort en skrivelse till migrationsverket, säger Jessica.

Brinn för barnen har även samlat in över 166 000 namnunderskrifter för att Tim ska ska få stanna i Sverige. Namninsamlingen kommer att överlämnas till justitieminister Morgan Johanssons statssekreterare Lars Westbratt.
– Den 9 oktober ska vi ha en demonstration utanför Riksdagen för Tim och alla andra barn liknande sits.

Tims familjehemsmamma: ”Jättetacksam”. Sandra Persson, som är Tims familjehemsmamma, berättar att Brinn för barnens stöd har varit ovärderligt.
– Jag tycker att deras engagemang för barn är fantastiskt. De skulle finnas fler som brinner med hela sitt hjärta på samma sätt. Jag är jättetacksam för allt som de har gett oss, säger Sandra.”
Läs hela artikeln här:
►Aftonbladet: Jessica jagades med kniv hemma som barn – nu kämpar hon för Tim