14-åriga Sofie kvar på HVB-hemmet – advokaten anmäler nu kommun och domstol

SVT Nyheter – ”UllaBella af Klercker väljer nu att anmäla kammarrätten i Sundsvall samt socialnämnden i Borlänge kommun till Justitieombudsmannen.
– Jag anser att kammarrätten inte beaktat de konsekvenser den långa tidsutdräkten, samt beviljandet av socialnämndens anståndsbegäran, fått för barnets situation utifrån barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa, står det i JO-anmälan.”

I fallet Sofie har Sofies advokat valt att Jo-anmäla Borlänge kommun och kammarrätten. Sofie skulle i somras enligt förvaltningsrätten få flytta hem till sitt familjehem men så blev det inte då domen överklagades och prövas nu av kammarrätten. Prövningen har tagit för lång tid anser Sofies advokat UllaBella af Klercker. Sofie som suttit inlåt på HVB-hem sedan början av år 2020 får tills ärendet prövats klart stanna kvar på HVB-hemmet.

Läs hela artikeln här:
► SVT Nyheter – 14-åriga Sofie kvar på HVB-hemmet – advokaten anmäler nu kommun och domstol
Se nyhetsklipp här:
► SVT Nyheter – Kommunen och kammarrätten JO-anmäls