Lilla Hjärtats biologiska mammas dom kvarstår

I januari 2020 hittades treåriga Esmeralda, i media kallad lilla hjärtat död i sina biologiska föräldrars lägenhet. I augusti samma år dömdes den biologiska mamman till tjugoen månaders fängelse för grovt vållade till annans död.

Domen överklagades från båda sidor och i juli 2021 togs fallet upp i Göta Hovrätt där åklagarsidan yrkade på tio års fängelse för mord medan försvaret ville se den åtalade biologiska mamman friad.

Kvinnan dömdes av en enig rätt till åtta års fängelse för dråp, hon valde då omedelbart att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen med åter igen en önskan om att frikännas från det brott hon dömts för tidigare av två instanser.

Vi i Brinn för barnen har både följt och deltagit i kampen för Esmeraldas upprättelse och för ca en timme sedan kom beslutet som många har väntat på ifrån Högsta domstolen.

Efter en genomgång av materialet ifrån hovrätten har domstolen beslutat att man inte finner något skäl till att ta upp ärendet.

Det innebär att hovrättens dom på åtta års fängelse för den biologiska mamman står fast.

Bild av Alexandra Toth – Brinn för barnen

Skrivet av: Alexandra Toth – Brinn för barnen
Texten på facebook