Berättelsen om en stulen barndom, Gosse

Mannen bakom boken ”Gosse B3275” – Klas Bernhard
Tänk att som 5-åring vakna upp en morgon och inse att all trygghet och kärlek du fått uppleva hittills i ditt liv plötsligt är borta. Klas mamma gick bort i diabetes när hon bara var 25 år gammal. Då hamnade Klas i ett fosterhem där mannen och kvinnan i familjen från första dagen misshandlade honom både psykiskt och fysiskt.

I boken Gosse B3275 får vi läsa om Klas oerhört tuffa och sorgliga uppväxt. Klas livshistoria är verkligen en ”Vuxen Maskrosbarnsberättelse” och med boken vill han uppmärksamma ett samhällsproblem. Även om Klas klarade sig, lever barn idag i total utsatthet på olika sätt och våra myndigheter och rättsväsende skyddar dem inte.

Klas fosterfamilj hade som mål att slå djävulen ur Klas. De slog honom till den grad att han till slut blev helt tyst. Fosterfamiljen förmedlade då vidare till socialtjänsten att han var hjärnskadad. Vid 8 års ålder, det vill säga efter tre år i fosterhemmet, flyttade socialtjänsten Klas till ett barnhem då fosterfamiljen inte ville ha honom kvar. Han mådde mycket bättre där och upplevde att barnhemmet blev hans fristad. Trots att det var en institution och utan att han fick någon kärlek, var detta ett ställe där Klas trivdes och utvecklades. Han slutade att göra på sig och började tala igen. De blev dock ingen ny familj för Klas då det stod i hans papper att han var hjärnskadad vilket resulterade i att efter 1,5 år kom Klas tillbaka till sitt helvete hos den tidigare fosterfamiljen.

Vid 13 års ålder börjar Klas arbeta i en torghandel i den stad som Klas bor i. Det visar sig att familjen som äger torghandeln tar sig an Klas och han blir en del av deras familj. Han måste dock bo kvar i sin utvalda fosterfamilj då de vägrar släppa honom på grund av den ersättning de får för hans placering. Han spenderar mer och mer tid hos sin nya familj som äger torghandeln och till slut är han där över en hel sommar.

Bild: Sara Karlsson – Brinn för barnen

När Klas är 15 år får han nog av den misshandel han tvingas utstå varje dag och tar tag i saken på egen hand. Efter det lägger mannen och kvinnan i fosterfamiljen inte en hand på honom igen. Från 5 till 13 års ålder lever Klas helt kärlekslöst men trots detta klarar han sig bra i livet. Trots allt han fått uppleva har han kunnat läka och skaffa sin egen familj med fru och barn. I den vanvårdsutredning som utfördes konstaterade en psykoterapeut att de första fem åren hos hans biologiska föräldrar hade utrustat honom för att klara av den ytterst svåra uppväxten.
Klas första levnadsår var livsavgörande för honom och då förstår man hur viktigt det är med en trygg och kärleksfull barndom från mycket tidig ålder. Vikten av rätt och tidiga insatser är livsviktiga för små barn. Då har de en möjlighet att växa upp till väl fungerande vuxna. Inget barn ska behöva genomlida det Klas fick uppleva vilket var en total utsatthet för ett litet barn, det var ingen vuxen som skyddade eller hjälpte honom. Den familj som öppnade upp sitt hem för 13-åriga Klas är de han ser som sin familj från barndomen.

Klas menar att socialtjänsten måste säkerställa att barn i utsatthet får rätt hjälp och se till att barn som inte kan vara kvar hos sina biologiska föräldrar kommer till ett tryggt och kärleksfullt familjehem. Klas tillhör organisationen ”Samhällets styvbarn” som kräver att barn som utsatts för vanvård under tiden då kommuner har haft ansvar för barnen ska få upprättelse. Klas och fler andra medlemmar har riktat ekonomiska krav mot de kommuner som skötte familjeplaceringarna under den tiden. Ingen kommun har än så länge erkänt kraven. I Klas fall handlar det om Norrköping- och Stockholms kommun.

Text: Jessica Ivarsson – Brinn för barnen