Är detta vad Sverige kallar för barns bästa?

Älskade Mio 1 år, Sverige får inte svika dig! Du är född i Sverige och bor i en svensk familj. Din familjehemsmamma har kramat dig, tröstat dig och älskat dig sedan du var 4 månader. Det är hennes doft, hennes värme och hennes röst som är din trygghet. Du Mio är en egen levande individ med egna rättigheter, men det anser inte Sveriges migrationsverk. De anser att du är dina biologiska föräldrars egendom. Är det verkligen rätt om vi ser till barnkonventionen?

Du lille Mio är omhändertagen enligt LVU sedan födseln, då din mamma lider av allvarlig psykisk ohälsa och din pappa avtjänar fängelsestraff för ett hemskt brott. Dina biologiska föräldrar har inte haft förmåga att ta hand om dig sedan du föddes.

Din biologiska mamma har stora svårigheter att ta hand om sig själv. Migrationsverket anser att du ska ut ur DITT land, de anser att du ska tas ifrån ditt familjehem som du älskar och som älskar dig som sitt eget barn. De anser att du antingen ska bo på gatan med din psykiskt sjuka mamma, som hotas av tvångsvård i sitt hemland, eller att du kan bo på barnhem i Belarus och att det är att jämställa med ditt älskade familjehem du har här. Älskade Mio, detta är så otroligt fel! Hur kan Sverige göra såhär mot dig?

Migrationsverket fattar beslut som strider mot ditt bästa, mot barnets bästa som är svensk lag enligt barnkonventionen. Migrationsverket får gärna förklara hur det kan vara Mios bästa att slitas från kärlek, trygghet och omsorg till ett okänt land, till ett barnhem i Vitryssland, eller ett liv med en psykiskt sjuk mamma som kämpar för sin egen överlevnad. HUR är detta för Mios bästa?

Älskade Mio, din plats är här i landet du föddes i, med ditt familjehem som älskat och vårdat dig sedan du lades i deras famn. Jag vet att de inte är dina biologiska föräldrar, men blodsband ska ALDRIG komma före barnets bästa!

Skrivet av: Jessica Ivarsson ordförande för Brinn för barnen
#Barnkonventionen#barnetsbästa#barnensrättigheter
Skriv på och höj din röst att Mio ska få stanna!BARNKONVENTIONEN är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. I sin dom går Migrationsverket emot barnkonventionen.
I barnkonventionen står det:
Artikel 3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Artikel 4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.
Artikel 6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.
Artikel 25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.
Artikel 26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.

Mio kan inte själv göra sin röst hörd. Nu måste vi göra det åt honom. Gör något för en liten pojke idag – skriv på för Mio.