Två små liv i Hässleholm

Två små barn har mist sina liv när deras mor valde att ta sitt eget och samtidigt mörda sina barn. Spekulationerna och åsikterna på sociala medier är många. Vi på Brinn för barnen avvaktar en färdig utredning om vad som skett men vi kan konstatera att oavsett vad utredningen kommer fram till har en vuxen valt att ta barnens liv.

Det kan aldrig någonsin vara rätt väg att gå! Ingen har rätt att skada eller ta livet av sina barn, det får aldrig rättfärdigas.

Våra skyddsnät måste klara av att fånga upp vuxna människor med skadliga beteende, i pressade situationer eller med psykisk ohälsa långt innan de kan skada sina barn.

Vi hoppas att alla kan avvakta med spekulationer om vad som skett och varför det skett tills utredningen är färdig.

Idag tänder vi två ljus för de små barnen som miste sina liv framför tåget . Vi tänder ljus för alla barn som tvingas leva med våld och psykisk ohälsa idag.

TILLÄGG I VÅR TEXT!!
Vi har valt att ta bort termen utökat självmord efter att vi blivit kontaktade av en rättsläkare med god kunskap. Terminologin utökat självmord tillhör medierapportering på samma sätt som ”familjetragedi” och liknande, som i det närmaste är en försköning.

Den korrekta juridiska benämningen här är mord. Oavsett vad gärningspersonen har för motivering.
Dessa barn har på intet sätt begått självmord. Tyvärr benämns ofta mord på annat sätt än just mord när det gäller barn som dödas medvetet av sina föräldrar. Det förtar allvaret i det mycket grova brott barnen blivit utsatta för och att de är offer i just denna gärning, och det aktat att mamman kan vara ett offer i en annan situation.

Bild av: Alexandra Toth – Brinn för barnen

Skrivet av: Johanna Stålhandske, vice ordförande – Brinn för barnen