Återlämnade av adoptivbarn bör kriminaliseras!

Debattartikel i Dagens Juridik om de två föräldrarna från Tranås kommun lämnat tillbaka sin fyraåriga adoptivdotter till ursprungslandet, Ryssland.

”Att adoptivföräldrar kan lämna tillbaka ett barn likt en vara på öppet köp är inte förenligt med dessa grundläggande principer. Barnets välmående borde gå före allt annat. Fallet med den lilla flickan är djupt tragiskt. Det är viktigt att vi nu hämtar lärdom från det som hänt och förhindrar att det upprepas. Att lämna bort ett barn till ett för barnet främmande land är i allra högsta grad klandervärt, men i nuläget finns det inget incitament som avskräcker föräldrarna från att handla på det sättet. Därför borde det snarast möjligt utredas på vilket sätt återlämnande av adopterade barn till ursprungslandet kan kriminaliseras.”

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter