Ångrade adoption – skickade tillbaka fyraåring till Ryssland

Adoptionsföräldrarna ångrade sig och skickade den fyraåriga flickan till ett barnhem i Ryssland. Nu kämpar Tranås kommun för att hämta hem henne till Sverige igen. Detta fall lämnar ingen oberörd. Ingen vet hur flickan har det, ensam i ett för henne främmande land. Fråntagen sitt liv hemma i Sverige och sviken på ett grymt sätt av de vuxna som skulle vara hennes trygghet och kärlek efter att hennes mamma avlidit.

Ryska myndigheter hävdar att adoptionen är återkallad och att flickan därför ska stanna i Ryssland. Tranås kommun menar att flickan ska återföras till Sverige och få komma till ett bra och tryggt familjehem här. Detta eftersom hon enligt svensk lag är svensk medborgare. Tranås kommun kommer driva ärendet i rysk domstol. Tranås kommun får ingen hjälp av UD mer än råd att skaffa en bra rysk advokat till rättsprocessen.

Flickan var 2,5 år när hennes mamma avled i Ryssland. Flickans morbror och hans fru adopterade då den lilla flickan, genom en så kallad enskild adoption, något som närstående kan ansöka om utan att gå via en adoptionsförmedling. Efter bara ett halvår i Sverige inkom flickans förskola med en första orosanmälan till socialtjänsten gällande hennes mående. Vad anmälan innehåller är sekretessbelagt, men socialtjänsten inledde en utredning – som avslutades utan insatser. Senare gjorde förskolan en ny orosanmälan. Även den utredningen avslutades utan åtgärder.

Plötsligt runt lucia år 2020 dök flickan inte upp på förskolan. Det visade sig att adoptivföräldrarna hade lämnat henne på ett barnhem i Ryssland, med förklaringen att flickan hade inneburit problem och att ”familjelivet har blivit lidande”.
Adoptivföräldrar har samma juridiska status som alla andra föräldrar. Det går inte att ångra eller på eget bevåg upphäva en adoption och lämna tillbaka en fyraårig flicka till sitt ursprungsland, det är varken förenligt med svensk lag eller internationell rätt.

Förvaltningsrätten i Jönköping har beslutat om ett akut omhändertagande enligt LVU (lagen om vård av unga).
Tranås kommun ser själv att de brustit i sin utredning kring adoptionen. Tranås kommun har därför Lex Sarah-anmält sig självt för brister i utredningen av adoptivföräldrarna. ”De har inte utretts tillräckligt noga”, säger socialnämndens ordförande Magnus Nordgren (C).

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har också inlett en tillsyn av socialnämnden. Att socialtjänsten inte agerat trots orosanmälningar från förskolan anser vi i Brinn för barnen är ytterst beklagligt. Orosanmälningar ska alltid tas på största allvar. Ett litet barn kan inte tala för sig själv, så därför måste vi vuxna vara deras röst utåt.

Vi hoppas innerligt att Tranås kommun får rätt i sak och att flickan får komma hem till Sverige igen. Vi i Brinn för barnen tycker att det är fantastiskt bra av kommunen att ta strid för flickan.

Nu hoppas vi även att svenska staten och Utrikesdepartementet ger mer stöd åt kommunen. Vilket trauma för flickan, nu måste VI i Sverige rätta till det som hänt henne och låta henne få den trygga och kärleksfulla uppväxt som alla barn ska ha.

Bild av: Alexandra Toth – Brinn för Barnen#tranåskommun #barnkonventionen #barnsrättigheter

Skrivet av: Jessica Ivarsson – ordförande för Brinn för Barnen