5-årig pojke på HVB-hem i Hagfors död

Del 2

DETTA HAR HÄNT:
En liten HVB-hemsplacerad pojke på 5 år har smitit iväg från sitt boende och drunknat i närliggande älven Uvån i Hagfors. Polis-, åklagar- och Ivo-utredningar har påbörjats och kommunen pojken ursprungligen kom ifrån har anmält sig själva. Ivo har beslutat att stänga HVB-hemmet.

HVB-hemmet i fråga, Prästgården, som den lille 5-årige pojken John Walter bodde på, ägs och drivs av Platea AB, beläget i Hagfors. Platea har bland annat som insäljningsargument för placering av barn hos dem lyft att boende är litet, har åtta platser, och att det finns sex till åtta anställda på plats på boendet varje dag. Vid tillfället då lille John Walter smet iväg från HVB-hemmet och drunknade fanns dock endast en anställd på plats och eventuellt (obekräftat) en till som sov. När Humanakoncernen köpte upp Platea som äger HVB-hemmet Prästgården 2016, halverades personaltätheten direkt. Före, såväl som efter Humanakoncernens uppköp kostade en HVB-hemsplaceringsplats för en pojke som John Walter 22000 kronor per dygn för hemkommunen, och kostade detsamma efter 2016, men med halverad personal. Ulrik Bonnevier, enhetschef på Humana som äger HVB-hemmet, vill bara uttala sig generellt om vad som kan ingå i den kostnaden:

– En pojke med flera olika diagnoser kan ha olika riskbeteenden. Det är ständig bemanning, en eller två personer som arbetar med pojken hela tiden. Det kan handla om att man vid resor har ytterligare en person för att vara beredd på incidenter, och ha olika typer av beredskap, säger Ulrik Bonnevier, enhetschef på Humana som äger HVB-hemmet.

Två före detta anställda, Lars Vikman och Joakim Lander, arbetade på Plateas andra boende i Hagfors, Södra Villan. De beskriver en arbetsplats med alldeles för få anställda och en ledning som styr med hot. 2017 skrev 27 av 34 anställda under ett protestbrev till ledningen om missförhållandena på boendet.

– Det var katastrof, tre personal på åtta barn på Södra Villan. Det borde ha varit åtta personal på åtta barn. Det här är barn som har gått igenom otroligt mycket. De behöver all vård och omsorg de kan få. Det fick de inte, säger Lars Vikman.

Tre personal på åtta barn, vilket var samma förhållanden och tidvis än sämre vid Plateas hem Prästgården där den 5-årige pojken John Walter dog. Platea har levererat över 60 miljoner kronor i vinst sedan vintern 2017. Under 2020 gjorde företaget en vinst på 29 miljoner kronor vilket motsvarade 39 procent av omsättningen, trots lägre beläggning. Underbemanning blev en vardag vid Prästgården som de anställda fick finna sig i eller lämna. Hemmet har vid flera tillfällen fått kritik från Ivo som gjorde flera inspektioner på HVB-hemmet, men förvarnade alltid inför besöken. Personal vid hemmet har vittnat om hur de jobbigaste barnen städades bort inför besöken. Ivo fick vid sina besök endast träffa de lugna barnen och personal som inte ifrågasatt ledningen. Vid varje besök fann Ivo brister som Humana-koncernen sedan sagt sig ha åtgärdat, varpå Ivo kommit tillbaka och pekat ut än fler situationer, kvalitetsbrister och säkerhetsproblem, samt påpekat att de vidtagna åtgärderna inte varit åtgärdade i tillräcklig grad för att bli godkända. Så har det pågått i många år. 

När Plateas HVB-hem granskats av media har det framkommit en rad olika brister i hemmets drift och verksamhet. Det har bland annat kommit fram att hemmet som inriktar sig på svåra fall anställer personal vid boendet som har lite eller ingen utbildning, lite eller ingen erfarenhet av det arbete som krävs på hemmet samt att flertalet anställda har varit endast 16 år gamla. Flertalet incidenter har rapporterats från hemmet såsom:

 • en mamma som var placerad med sitt 2.5-åriga barn i hemmet lämnade barnet utan uppsikt och personalen fick vid upprepade tillfällen plocka både sten och pärlor ur barnets mun. Barnet kunde varje gång ha kvävts
 • ledningen för HVB-hemmet tvingade hemmets personal att köpa ut och ge cigaretter till en 12-årig pojke då dennes mor ansåg att det var ok att han rökte
 • tvingat personal att ljuga för socialtjänsten om förhållandena på boendet
 • vid ett tillfälle slog ett barn sönder ett flertal fönsterrutor och andra barn försökte då att ta glasskärvor. ”- Barnen var ovänner med varandra. Vi var rädda för att de skulle skära varandra och personalen”, vittnar en före detta anställd vid hemmet, Lars Vikman
 • under den tid som Lars Vikman var anställd vid hemmet slängde sig barn mot dörren och stack ut. Vikman berättar att det var livsviktigt att följa efter barnen då de gav sig iväg: ”Det hände med jämna mellanrum att barn stack”. Hemmet ligger vid en väl trafikerad väg och kunde vid varje tillfälle ha blivit överkörda: – ”Vi hade barn som sprang över vägar, bilar fick tvärnita”.
 • personalen råkade flera gånger illa ut när utagerande barn attackerade dem. En kvinnlig personal fick åka till sjukhuset efter att ett barn kastat en stor sten i huvudet på henne
 • ledningen vägrade konsekvent att bekosta och sätta in dubbelbemanning, mao två personal, på barn som skulle ha behövt det och fick personalen att ljuga för socialtjänsten då de ringde för att kontrollera att dubbelbemanning var insatt
 • personal förväntades laga mat ensamma samtidigt som de hade barnen i rummen för att kunna ha uppsikt över dem
 • två Lex Maria-anmälningar har upprättats om underbemannad personalsituation
 • 14 chefer bytts ut på 4 år
 • många korttidssjukskrivningar och sjukskrivningar med kort varsel 

John Walter älskade bubblor

John Walter, blev 5 år gammal
Hur hamnade en liten 5-årig pojke på HVB-hemmet i Hagfors? John Walters föräldrar behövde hjälp. Deras son hade både autism och adhd och var i behov av extra hjälp under sommaren då hans förskoleavdelning höll stängt. De båda föräldrarna är separerade och bor i olika städer. John Walter bodde i Falu kommun där man försökte att hitta ett familjehem och avlastningslösningar för John Walter och hans föräldrar, men man lyckades inte från kommunens sida att finna någon lösning inom kommunens gränser. Då steg socialtjänsten in och beslutade att pojken skulle placeras på ett HVB-hem i Plateas regi, något John Walters föräldrar motsatte sig då de läst tidigare granskningar av Plateas hem. Platea i sin tur svarade kommunen och Ivo med att de missförhållande som blivit uppmärksammade i deras verksamhet nu var åtgärdade och att man skulle klara av att ta hand om John Walter i det tilltänkta HVB-hemmet.

John Walter och pappa Hans-Erik

Föräldrarna var bland annat oroliga för att John Walter skulle rymma, något han var benägen att göra och pappa Hans-Erik sade till socialsekreteraren att John Walter skulle kunna öppna en dörr och gå ut. Kommunens tjänsteman svarade att:  ”- Jag är övertygad om att de förstår vidden av det”. Även John Walters mamma opponerade sig mot placering: ”Med tanke på hur många brister det finns och jag fick höra att John Walter rymt igen från sitt kortis är mitt svar blankt Nej!” skrev mamman till kommunen, enligt SVT Nyheter. Kommunen fortsatte med att garantera pojkens säkerhet i en placering vid Prästgården i Hagfors, vid flera tillfällen. John Walters pappa Hans-Erik Sjöholm spelade in ett möte han hade samman med kommunen där det bland annat sades till honom att:

” – De är superduktiga på sånt här, att man är mycket fysisk och klättrar och är rörlig. Det kommer inte vara att nu går jag och ta kaffe och så springer han”.

Tillslut lät sig föräldrarna övertygas och placeringen bler av. Med sig vid placeringen på Prästgården hade personalen information från John Walters pappa Hans-Erik att pojken var nyfiken, tyckte om att utforska, och var rymningsbenägen.

– Jag bad dem om en enda sak, att de skulle ha uppsikt. En sak och det klarade de inte, säger pappa Hans-Erik Sjöholm. 


Forskare kritiska mot placering av små barn vid HVB-hem
Postdoktor i socialt arbete, Daniel Pålsson säger att det är mycket krävande för små barn att placeras på institution. Problematiken som uppstår vid en HVB-placering bedömer han bland annat vara att små barn har stort behov av nära anknytningar till en eller ett par vuxna som tar hand om barnet på daglig basis. David Pålsson säger att det finns väl belagd forskning som visar vilka insatser som är lämpliga utifrån ett barns behov, och att denna forskning visar på att HVB-hem inte är en bra plats för små barn. Bland annat handlar det om miljön barnet hamnar i med andra barn, som ofta är utagerande och har olika typer av problem. Vuxna som kommer och går i rullande scheman där det inte finns möjlighet för individuell kontakt och behov. David Pålsson berättar att han reagerade starkt när han fick höra att femåringen omkommit i en HVB-placering:

– Det är förskräckligt. Sedan blev jag också väldigt förvånad. Jag visste inte att så pass små barn placeras ensamma på HVB-hem och att det förekommer i Sverige i den här utsträckningen.

Enligt Marie Sallnäs, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, är det väldigt ovanligt att så pass små barn som John Walter bor ensamma på HVB-hem: ”Man vill inte ha små barn på institutioner”, säger hon och fortsätter:

 – Jag skulle säga att det är väldigt ovanligt med HVB-hem som tar emot ensamma barn som är så unga. Det kan hända i akuta situationer men det är nytt för mig att det finns HVB-hem där även små barn utan föräldrar eller andra familjemedlemmar bor under längre tider.

Enligt Falu socialtjänst fanns det inga alternativa placeringar för John Walter att tillgå. Marie Sallnäs nämner att den vanligaste formen av placering för riktigt små barn är att placeras samman med en förälder eller vårdnadshavare under tiden som socialtjänsten gör sin utredning för ett eventuellt omhändertagande. Boendet på Prästgården i Hagfors hade plats för upp till åtta barn, utan föräldrar. På boendet ska personalen följa en vårdplan för varje individuellt barn. Enligt Ivo ska barn bo på hemmet i max två veckor men Ulrik Bonnevier på Humana säger att det är vanligt att barn bor på hemmet i ett par månader, men att det också kan bli betydligt längre:

– Jag har inga exakta uppgifter om hur lång den längsta placeringen varit. Men ja, i teorin kan det vara i flera år, säger han. Socialtjänstens placeringsbeslut omprövas löpande och det blir då vanligt att ett barn kan bo på hemmet i flera månader.

Marie Sallnäs, såsom Daniel Pålsson poängterar att det är viktigt för små barn med närhet och trygghet:

– En liten rädd femåring behöver ju en eller två personer som den kan relatera till och känna sig trygg med, säger hon.

Placeringar vid gruppboenden som HVB-hemmet Prästgården anser hon vara en tillbakagång till gamla tider, något man numera vill undvika: – Historiskt var det så att barn kunde placeras på det som då kallades för barnhem. Men det har man ju gått ifrån för man vill inte ha små barn på institutioner och absolut inte några längre perioder, säger hon.

Till Sveriges Radio P4 sade en anställd vid boendet anonymt:

– Det finns inte mycket tid till omvårdnad, omtanke och kärlek alls utan det är att hålla koll på ett halvt fotbollslag. De här barnen kräver så mycket. Det här är barn med extra speciella behov som kommer från trasiga familjeförhållanden. Vi är så underbemannade så att det blir: Vet du om hon har borstat tänderna? Nej, och så säger klienten att han har gjort det och så kommer nästa klient. De kanske har borstat tänderna, de kanske inte har gjort det. Jag har varit med hela våren här med barn som har gråtit sig till söms för vi inte har läst någon godnattsaga. Vi har inte kunnat tillgodose ett par barns läxhjälp. Arbetsgivaren svarar på vår kritik med att säga: Vi hör vad ni säger. Det finns en strategi. Följ den. Ta det som är enklast först.

Ivo JO-anmäls
En anmälan av Ivo har gjorts till JO efter att 5-årige John Walter dött på Plateas HVB-hem. Anmälaren menar att Ivo borde ha agerat snabbare, eftersom det tidigare fanns rapporterade brister kring HVB-hemmet, bland annat som Ivo själva gjort.

Skrivet av: Anna Troedsson – Brinn för barnen
#barnensverigesvek

Bild av: Alexandra Toth – Brinn för barnen

Del 1 – 5-årig pojke från HVB-hem död

Länkar:
► Aftonbladet – Föräldrarna varnade för HVB-hemmet i Hagfors
► Aftonbladet – John Walter, 5, försvann från hem: ”Världens finaste pojke”
► Autism- och Aspergerförbundet Sverige – Kommentar om fallet med femårige John Walter
► Expressen – Döde 5-åringens HVB-hem: ”Barn rymde, bilar tvärnitade”
► Expressen – HVB-hemmet tog ut stora vinster
► GT – John Walter, 5, försvann från hem – hittades död
► GT – Efter 5-åringens död – IVO JO-anmäls
► Humana – Tragisk drunkningsolycka på ett av våra HVB i Hagfors
► NWT – Socialchefen: ”Det är klart att vi undviker HVB-hem som har kritik ifrån IVO”
► NWT – 7 tidigare anmälningar mot HVB-hemmet – här svarar regionchefen på kritiken
► NWT – Pernilla startade HVB-hemmet i Hagfors: ”Jag trodde inte det var sant när jag hörde att de skulle få stänga”
► NWT – Bombhot mot socialkontoret i Hagfors efter femåringens död
► NWT – Efter femåringens död: Då kan vårdbolagets utredning bli klar
► NWT – Humana: ”Vi ska vända på varenda sten”
► NWT – HVB-hemmen ska vara stängda på torsdag: ”Flera olika utredningar pågår samtidigt”
► Omni – Föräldrarna varnade för HVB-hemmet i Hagfors
► Svenska Dagbladet – Professor: Ovanligt med små barn på institution
► Sveriges Radio – Stora problem på HVB-hemmet Platea i Hagfors
► Sveriges Radio – HVB-hem ifrågasätter IVO:s kritik – ”Fasthållningar av barn nödvändiga”
► Sveriges Radio – Ivo dömer ut HVB-hem i Hagfors som livsfarliga
► Sveriges Radio – Tiden snart ute för HVB-hemmet i Hagfors
► Sveriges Radio – Vårdföretaget överklagar inte att HVB-hemmet stängs
► Sveriges Radio – Föräldrarna var tveksamma till HVB-hemmet i Hagfors
► Sveriges Radio – Kommunen visste om kritiken – därför placerades femåringen på HVB-hemmet
► Sveriges Radio – Femåringens föräldrar ville inte placera sonen på HVB-hemmet
► svt NYHETER – Döde 5-åringens pappa bad bara om en sak: ”Ha uppsikt”
► svt NYHETER – Lista: 18 hem med upprepat våld och kränkningar
► svt NYHETER – Forskare riktar kritik mot HVB-hem efter femåringens dödsfall
► svt NYHETER – HVB-bolagens miljonvinster tas upp på riksdagsnivå

Autism- och Aspergerförbundet
Skriver att kompetensen om autism inom HVB-hem generellt sett är låg. Att rätt kompetens krävs visar fallet med John Walter. Man behöver förstå konsekvenserna av autism och personalen måste ha rätt verktyg för att bland annat kunna agera förebyggande och förhindra att ett barn rymmer. Även inom socialtjänsten är kunskapen om autism oftast låg. Kunskap om autism är nödvändig för att beslut om placering inte ska fattas på felaktiga grunder och utifrån barnets bästa. Det här fallet visar också att socialtjänsten inte varit lyhörd utifrån det Johns föräldrar har berättat.

Humana-koncernens kommentar till senaste händelserna:
Ulrik Bonnevier, divisionschef för barn och unga på Humana-koncernen:

– Våra verksamheters fokus ska alltid vara att ge barnen i vår omsorg en trygg miljö. Vi får aldrig tumma på kvaliteten eller säkerheten. Inom Humana finns kompetens, rutiner och lokaler anpassade för att ge barn och unga en säker och trygg omsorg. Men det som absolut inte får hända har hänt.

– Direkt efter det tragiska dödsfallet i förra veckan startade det upp tre parallella utredningar för att se vad som hänt och varför. En Lex Sarah-utredning som vi gör, en polisutredning ledd av åklagare och sedan gör IVO också en egen utredning. Därutöver tittar vi från vår sida bland annat även på om vi uppfyllt de avtal vi har med de kommuner som placerat. Platea har tagit emot barn med stora och ofta komplexa behov som krävt en hög personalbemanning. Har vi inte uppfyllt avtalen eller uppfyllt barnens behov är det helt oacceptabelt.

– Vårt huvudfokus på kort sikt har varit att hjälpa placerande kommuner att hitta nya placeringar till övriga barn i verksamheten och när detta blev klart så valde vi också att inte begära inhibition på IVO:s tillfälliga stängningsbeslut. Från och med i dag är verksamheten nedstängd. Vi kommer vända på alla stenar för att se vad som faktiskt har hänt, om och i så fall på vilket eller vilka sätt vi brustit inom hela organisationen. Vi arbetar skyndsamt, men ingen av utredningarna, varken våra egna, Ivos eller polisens är klara ännu.

Källa: Aftonbladet

Utredningar av PLATEA HVB, HAGFORS:
2021
Barnen utsätts för tvångs och begränsningsåtgärder och hemmet får återigen kritik av Ivo på grund av att ”barn vid upprepade tillfällen har utsatts för fasthållningar och nedläggningar”. Dessutom har man inte kollat straffregistret för personal, samt har brister i lämplighetsbedömningar och i kvalitet.  
2019
Hemmet har brister i lämplighetsbedömningar vid inskrivning för tredje kontrollen i rad, skriver Ivo. Det har också förekommit upprepde nedläggningar av barn, vilket har väckt rädsla hos barngruppen som är mellan 8 och 12 år. Barnen säger att sen får man inget kvällsfika. Föreståndaren menar att man inte dragit in mat och att barnen hittat på ”stories” men bekräftar att nedläggningar förekommit ”i extrema situationer”.
2018
Hemmet följer inte tillståndet avseende målgrupp, en 5-åring var placerad på hemmet i ett år men så små barn får bara vara inskrivna akut i max två veckor. Inskrivningsbesluten måste förbättras, skriver Ivo. Verksamheten har också vid flera tillfällen lagt ner och hållit fast ett barn.
Källa: svt NYHETER

Höga vintmarginaler i HVB-bolagen
Enligt Platea ABs bokslut uppgick vinstmarginalen för 2019 till 32,9 procent, 2018 uppgick vinstmarginalen till 17,5 procent medan vinstmarginalen 2017 var 17,9 procent. Mölnbacka ungdomshem AB angav i sina bokslut att vinstmarginalen för 2019 var 9,6 procent medan vinstmarginalen uppgick till 15,1 procent under 2018. 2017 var vinstmarginalen 32,1 procent.
Källa: svt NYHETER

Så mycket kostar kommunernas placeringar
Värmlands kommuner har ett gemensamt avtal med sammantaget 113 olika HVB-hem runt om i Sverige och prisbilden varierar stort. Den minst krävande vården enligt socialtjänstlagen är som billigast på Global omsorg Sverige AB som tar 1 894 kronor per dygn för heldygnsvård medan de dyraste akutplaceringarna kostar 9 199 kronor per dygn hos Adventum vård AB Sonrisagården. På såväl Mölnbacka ungdomshem AB som Platea AB varierar priserna mellan 4 274 kronor som lägst och 4 870 kronor som högst per dygn.
Källa: svt NYHETER