Lilla hjärtat – förhandlingarna i Hovrätten, Linköping, dag 7

Idag är den den sjunde och avgörande dagen av förhandlingarna i Hovrätten, Linköping där den biologiska mamman åtalas i första hand för mord på 3 åriga Esmeralda, i media kallad ”Lilla Hjärtat”. Samtliga förhör har spelats upp och hållits och idag ska rättegången knytas ihop. Åklagaren kommer under sin plädering förklara vad hon menar att polisutredningen och bevisningen och förhören i rätten visar. Hon kommer att förklara för rätten vilket eller vilka brott som den åtalade bör dömas för, argumentera för att det är rätt att döma henne för detta – och också meddela vilken påföljd, det vill säga straff, som den åtalade bör få.

Försvaret kommer under sin plädering att lyfta fram de brister som hon menar finns i åtalet och bevisningen och som ska göra det svårt för hovrätten att fastslå att det gått till på det sätt som åklagaren beskrivit. Mamman nekar till brott och hennes advokat kommer att argumentera för att hon därför inte ska dömas för de brott som hon åtalats för.


• Klockan 09:08. Rätten inleder med att läsa upp den rättspsykiatriska bedömningen av Esmeraldas biologiska mamma som gjordes förra året. Där står att den biologiska mamman troligtvis inte led av en gravt psykisk störning vid tidpunkten för Esmeraldas död.

• Klockan 09:09. Försvaret kommenterar frivårdsyttrandet gällande behandling av mamman.
Mamman inleder: ”Dels finns ingen missbruksproblematik längre. Jag har samtalsstöd varje vecka. Jag har påbörjat traumabehandling.”
Försvaret: Hur ställer du dig till vård utan substansberoende?
”Positivt”.
• Klockan 09:12. Den biologiska mamman berättar att hon i dag har kontakt med Esmeraldas storebror. Däremot finns ingen kontakt med flickans lillebror.
• Klockan 09:13. Rätten ställer ett par kompletterande frågor. De undrar om det stämmer att den biologiska mamman satt häktad med restriktioner under hela tiden som förundersökningen pågick. Mamman säger att det är korrekt.
• Klockan 09:14. Inleder åklagare Helene Gestrin sitt slutförande.
• Klockan 11:29. Målsägandebiträdet vid och går igenom de skadeståndsanspråk som finns för målsäganden, alltså Esmeraldas syskon.

Målsägandebiträdet går igenom åtalspunkterna och skadeståndsanspråk i förhållande till dessa.

• Klockan 11:27 avslutar åklagare Helene Gestrin sitt slutförande, läs det här

• Klockan 12:48. Inleder försvaret, advokat Emelie Righammar sitt slutförande, läs det här