Försvarets advokat Emelie Righammars slutförande

Vad gäller frågan om häktning. Det föreligger ingen flyktfara. Det föreligger inte heller någon annan risk för att mamman undflyr straff”, säger hon. Jag vill lägga till att mamman efter genomgång av all bevisning inte ens kan vara sannolikt misstänkt för mord. Det finns inget som har förändrats sedan tingsrättens dom. Istället har det tillkommit uppgifter som försvagar åklagaren. Straffet för narkotikabrottet ska anses helt avtjänat i och med den långa häktestiden.

Om rätten anser att mamman ska dömas för någonting så är det enligt försvarets mening endast vållande för annans död som skulle kunna vara aktuellt.

Med det sagt vill jag gå över till skuldfrågan.

Är det sammanlagda värdet av bevisningen tillräckligt att styrka åtalet?

Jag tänkte börja med åtalspunkt fem.
Mamman har inte själv köpt subutex, men vetat att pappan gjort det. Hon vet inte var han köpt det. Hon har inte vetat hur mycket det funnits hemma, men vet att hon intagit det.

Mamman hade ett beroende av benzodiazepiner. Samma diazepiner bad hon om hjälp om att få på annat sätt. Något annat har hon inte något behov av att införskaffa.

Alla konversationer som återfunnits i hennes telefon styrker endast att mamman önskat ångestdämpande diazepiner. Det är visat att pappan varit styrande över mamman, inte minst vad gäller medicineringen.

Det är inte mammans konto på sajten flugsvamp. Det är hon som köpt bitcoin, det har hon själv sagt. Det är pappan som inhandlat. Storebroderns uppgifter styrker att mamman inte sovit i sovrummet där det fanns preparat.

Det går inte att utesluta kontaminering av mammans hår eftersom hon levt ihop med pappan. Mamman har inte tagit något över tid mer än benzodiacepinerna och subutex

Det finns ett stort antal sms som jag anser att pappan har skickat, inte mamman. Pappans bank-id har funnits i telefonen.

Det finns ingen som upplevt mamman som påverkad under hösten. Åklagaren har inte lyckats styrka att hon självständigt köpt narkotika. Hon medger bara innehav och det ska hon dömas för.

Nu åtalspunkt 1-4.
Det här målet är speciellt på många sätt, inte minst åtalets utformning. Och jag kommer hålla det här slutanförandet lite annorlunda.

Jag vill inledningsvis ta upp något som åklagaren tog upp, och det gäller att Esmeralda föddes med abstinens. Det stämmer inte.

Vad är utrett gällande Esmeraldas dödsfall? Vi börjar med skadorna. Det är utrett att Esmeralda avlidit till följd av en huvudskada, och att preparat kan ha påverkat.

Det går inte att fastställa att tidigare skador orsakats av annan.

Det är utrett att Esmeralda intagit narkotiska preparat inom det senaste dygnet. Det är inte fastslaget att hon intagit det innan dess.

Vad är utrett avseende tidpunkten? Det är utrett att skadorna uppkommit några timmar innan och att dödstidpunkten är någonstans mellan 24- 72 timmar.

I övrigt är det inte så värst mycket utrett. Men mammans telefon har inte kopplat upp mot andra master än de som täcker området där lägenheten finns.

Jag tänkte nu gå in på de uppgifter som mamman lämnade initialt. Det finns en rad skäl till varför de ska lämnas utan avseende.

Till en början med lämnar hon olika uppgifter.
Under rekonstruktionen lämnar hon också mot varandra oförenliga uppgifter.

På frågor från polis ger hon detaljfattiga svar kring händelsen. Hon kan inte minnas om fallet i badkaret gav några synliga skador. Mammans psykiska mående under den inledande delen av frihetsberövande är ”oroväckande dåligt”

Det finns inga tecken på att hon skulle simulera det här psykiska måendet. Vi vet att de här förhören hålls med försvarare närvarande. Vi vet att hon mellan vissa förhör upplevs som psykotisk. Att hon inte har en allvarlig psykisk störning vid tillfället innebär inte att hennes uppgifter är tillförlitliga.

Att mamman varit i en krissituation behöver inte visa sig hela tiden. Mammans undervikt, sömnbrist är faktorer som påverkar det psykiska måendet. De uppgifter som mamman lämnade under den första månaden är inte på något sätt tillförlitliga utifrån vad som är visat om hennes psykiska mående.

Vid något av tillfällena uppger hon att hon somnat i soffan och att hon vaknat av storebroderns sms. Men enligt storebroderns förhör ska detta ha skett vid en helt annan tidpunkt. Detta talar för att mamman blandar ihop tider och dagar. Hovrätten kan inte välja vilja uppgifter som är tillförlitliga och bortse från andra delar.

Vad visar då utredningen? Det som försvaret fått göra är att gå igenom utredningen, om åklagarens bevisning går ihop och var det brister.

Jag vill börja med kontakten med myndigheter under hösten 2019. Socialtjänsten hade insyn i familjen i början av hösten 2019 med händelse kring storebrodern.

Inte vid något tillfälle har bvc-sköterskan varit oroad för att föräldrarna varit påverkade.

Det kommer också en helt ogrundad polisanmälan i oktober om att mamman setts påverkad. Polisen kommer då hem till familjen och kontrollerar detta. Det stämmer alltså inte att familjen inte haft någon kontakt med myndigheter under hösten.

Under julhelgen hade ingen socialsekreterare någon oro för familjen.

Vad gäller mammans mående under den här tidsperioden. Jag menar att det är rätt att säga att hon kände sig jagad och granskad under den här perioden. Om man i det läget har ett spralligt barn med överrörliga leder och inåtgående fötter så framstår de sökningar som mamman gjort på datorn som fullt rimliga.

Vanvården är inte styrkt. Det är inte styrkt att Esmeralda blivit utsatt för trubbigt våld. Det framkommer att vissa skador talar för att de orsakats av detta, men det är långt ifrån styrkt.
Esmeralda hade dålig balans. Det kan konstateras att barn som går inåt med fötterna har lättare att snubbla och få blåmärken. Att hon har överrörliga leder kan bidra till klumpigheten, som man pratat om.

Försvaret åberopade ett stort antal bilder på Esmeralda under en lång tid. Inte på någon av bilderna kan man se tecken på att hon blivit vanvårdad. Vi kan se en glad tjej, en tjej som spexar, bakar och skrattar. Som vi kan se på bilderna som försvaret åberopat har Esmeralda varit tunnhårig runt tinningarna redan från att hon var liten.

Esmeralda har gått ner i vikt. Men för det första följde hon sin längdkurva, hela vägen fram till sin död. Det talar emot att hon skulle haft en allvarlig näringsbrist. Det framgår att Esmeralda varit trasslig med maten. Om Esmeraldas viktnedgång varit alarmerande vid besöket på öppna förskolan i januari så skulle bvc-sköterskan ha reagerat på det.

Vad gäller skadan på Esmeraldas hand under besöket på öppna förskolan. Där berättar ju föräldrarna att de googlat på att läka sår. Vilka föräldrar som vill dölja något skulle berätta för bvc att de googlat på det? Sökningarna har skett av omtanke för Esmeralda. Övriga märken på kroppen – jag menar att utredningen visar att Esmeralda inte haft några avvikande märken på kroppen innan fallolyckan.

Varför skulle de ta på Esmeralda en kortärmad klänning på jul om man hade något att dölja? Misären som målas upp kring julhelgen stämmer inte.

Vi har flera personer som träffat familjen över tid, även hösten 2019. Ingen av dom har uttryckt att det funnits några skäl för oro. Det är ingen slump, för det har inte funnits skäl för oro.

Mamman och pappan kallar i vissa sms Esmeralda för guldlock.

Det finns sökningar på internet om tvångströja för barn? Varför skulle mamman använda en sådan när Esmeralda var så verbal och berättade för andra vad som händer?

Viktigt för rätten att tänka på är att den främsta anledningen till den anhörigas oro under jul var pappans beteende mot Esmeralda.

Nu kommer jag gå in på händelserna som inträffat den 29-30 januari 2020.
Den 28 januari fram till tidig eftermiddag den 29 januari förefaller pappans telefonanvändning vara helt normalt. Klockan 12.30 den 29 ringer mammans telefon till bvc-sköterskan. Man kommer till en telefonsvarare och man kan inte konstatera vem som ringt. Utredningen visar att alla kontakter skett innan olyckan, menar jag.

Strax innan samtalet till bvc pratar pappan ett helt vanligt samtal med en anhörig som hörts i rätten och som säger att det är uteslutet att Esmeralda kan ha varit död när det samtalet skedde. 13.10 börjar pappan tinga #31# till vårdcentralen. Det är fullt möjligt att pappan ringer fyra gånger i rad för att få råd om hur han ska hantera att Esmeralda ramlat i badkaret. Efter de samtalen är det möjligt att han fick igång Esmeralda. Det är sannolikt att det är då han gett henne de här substanserna. De här preparaten är muskelavslappnande och lugnande. Det är inte ett rationellt handlade, det påstår jag inte.

Pappan har ett normalt samtal med sin pappa på eftermiddagen. Det tyder på att Esmeralda varit vid liv vid detta tillfälle. Inte heller brottsofferjouren upplevde att det var något konstigt med samtalet på kvällen den 29:e. Jag menar att anledningen till att det inte upplevdes att pappan var orolig var att han ännu inte upptäckt att Esmeralda avlidit.

När säger själv att han får en psykotisk superchock när han förstått att Esmeralda avlidit. Efter samtalet med sin bror senare på kvällen den 29 har han inga fler telefonsamtal. Det är väldigt anmärkningsvärt sett till hand normala telefonanvändande. Jag menar att det visar på att han då upptäckt att Esmeralda är död.

Det troliga är att pappan upptäcker Esmeraldas död vid 19-tiden på kvällen. Mamman har troligtvis inte vetat om dödsfallet förrän sent på kvällen. Pappan berättar att han inte sagt något till mamman om Esmeraldas död på flera timmar från det att han själv upptäcker det.

Esmeraldas storebror har vid den här tidpunkten levt med sin familj i ett år. Han säger att han den 28:e ser att Esmeralda sover i sin säng. Han säger att hon var rosslig, men det framkommer i utredningen att hon har förkylningsastma. Storebrodern säger ingenting om att Esmeralda haft några skador när han såg henne den 28:e.

Det finns inget i utredningen som styrker att fallet ska ha skett natten till onsdagen. Det är bara en granne som hört ett par dunsar, ingen annan. På onsdagseftermiddagen var mamman som vanligt enligt Esmeraldas storebror. Det tyder på att mamman inte vetat om att Esmeralda varit död då.

Vi vet att när pappan kommer till sin bror på torsdagförmiddagen, den 30, upplevs han som jätteskärrad. Det är inte den person som beskrivs i samtalen dagen innan.

Vad har åklagaren styrkt i frågan om vem som gjort vad? Det finns inget som tyder på att mamman varit våldsam mot sin dotter.

Hennes liv har fullkomligt raserats den 29-30 januari förra året.

Den tekniska bevisningen visar att mammans telefon inte kopplat upp mot några andra master än de som täcker lägenheten. Det kan absolut vara så att mamman varit utanför lägenheten men inte utanför området som masterna täcker. Mamman har beskrivit att det är möjligt att hon befunnit sig i lägenheten men inte uppfattat vad som hänt. Något annat är heller inte styrkt.

Pappan pratar genomgående om att det är han som gör allting fram till dess att han berättar för mamman att det värsta har hänt.

De allra flesta blåmärken och såren plus de dödliga skadorna har enligt rättsläkaren tidsmässigt uppkommit i nära anslutning till fallskadan. Genomgående blir det så här. Vi får spekulera, för vi vet inte.

Det går inte att utesluta att pappan tagit ett bryskt tag om Esmeralda vid något tillfälle. Men det är inte bevisat att mamman haft vetskap om det. Det finns inga bevis för att Esmeralda och hennes lillebror drogats innan fallet i badkaret. Det finns ingen teknisk bevisning som visar på att hennes lillebror fått i sig några substanser alls. Det finns bara i hans hår.

Vad gäller Esmeraldas hårprover är inte de pålitliga. Det fanns spår i alla 18 segment, vilket skulle betyda att hon intagit droger redan innan hon kom tillbaka till den biologiska familjen. Barnen har inte varit narkotikapåverkade. Det finns inte en enda person som har misstänkt det.

Att lillebrodern beskrivs som orolig på eftermiddagen den 30 efter att ha fråntagits sin familj. Det är helt normalt. Det är inte utrett att mamman haft kännedom om att pappan gått runt i lägenheten och hämtat material som han förpackat Esmeraldas kropp med. Det finns inget som bevisar att någon annan än pappan hanterat kroppen.

Försvaret går igenom vad garantansvar innebär och menar att det inte kan aktualiseras om man inte har insikt i skadebilden.

”Jag menar att mamman inte haft den insikten.”

Det är inte ens styrkt att hon var i lägenheten vid tidpunkten för fallolyckan och skulle hon ha varit det så går det inte att styrka att hon varit medveten om fallolyckan eller att de skador hon fått varit så allvarliga.

Det är inte styrkt att mamman vetat om att hon fått i sig narkotikaklassade läkemedel.
Inget i gärningsbeskrivningen är styrkt.

Det här räcker inte för en fällande dom i åtalspunkten 1-4. Det finns inget motiv för att mamman ska ha drogat sina barn. Det finns inget uppsåt för Esmeraldas död.
Det finns inget som styrker att mamman haft likgiltighetsuppsåt vad gäller Esmeraldas död.
Utredningen styrker inte åtalet för mord. Inte heller misshandel, eller brott mot griftefriden.

Försvaret hänvisar nu till tingsrättens dom där man bland annat inte kunnat utesluta att ett skadorna i Esmeraldas huvud orsakats av fall. Det går inte att säga att mamman varit medveten om den förgiftning som drabbat Esmeralda i nära anslutning till hennes död.

Det finns inget som strider mot försvarets hypotes gällande tidpunkt för dödstillfället”, säger försvarsadvokaten och menar vidare att det därför bör vara den tidpunkt som hovrätten ska luta sig mot.

Det är frågan om oerhört allvarliga anklagelser som åklagaren gör här. Utredningen är inte tillräckligt robust för att fälla mamman för någon av gärningarna”, avslutar försvaret.