Åklagaren Helene Gestrin slutföranden

När det gäller tiden för början av Esmeraldas liv var det tydligt att hon var ett önskat barn. Men att vilja ha ett barn betyder inte att man har en god förmåga att ta hand om det. När Esmeralda föddes hade hon abstinens, oavsett om mamman tycker det eller inte. Det finns anteckningar och fysiska bevis på det. Esmeralda blir omhändertagen via LVU. Det sker när mamman har ensam vårdnad. I den domen framkommer att båda föräldrarna har missbruk och att det finns psykiatrisk problematik. Efter ett par års placering tar föräldrarna aktiv strid för att få hem Esmeralda. Kammarrätten beslutade hösten 2018 att LVU-vården skulle upphöra. Hemsluss påbörjades och pappan träffade sin dotter för första gången. Mamman hade träffat henne med regelbundenhet.

När det gäller föräldraförmågan som fanns eller inte fanns när Esmeralda flyttar hem kan vi se att det finns mejlkonversationer som tyder på ett bra ansvar. Men det blir problem. Det går inte så bra och det klandrar mamman familjehemmet och socialen för.

Men vi har även där en objektiv granskning i form av en ivo-utredning. De kommer fram till att det är föräldrarna som styrt hemflytten. Det är dom som avgjort hur hemflytten av Esmeralda ska gå till. Ivo tyckte till och med att socialförvaltningen brustit så kraftigt att de förelade kommunen om ett kraftigt vite. Bedömningarna från de olika myndigheterna som haft som uppgift att granska hemslussningen har kommit fram till att det är föräldrarna som varit styrande.

Under det halvåret som gick från juli till dess att Esmeralda dog förändrades hon kraftigt. På ett halvår hade hon vuxit 4 centimeter och gått ner 3 kilo. Hon hade blivit tunnhårig. Det var hon inte innan. Ingen hörd person i målet har sett henne tvinna sitt hår. Hon hade väldigt mycket märken när hon dog, både nya och äldre. Hon har haft blåmärken under ögonen under julen. Vid tre separata tillfällen hade föräldrarna sagt att Esmeralda ramlat i badkaret och slagit sig.

Esmeralda var isolerad i hemmet. Hon har inte haft någon extern värld. Hon fick inte gå på förskola. Det påbörjades en inskolning men den avbröts för att föräldrarna inte fick ihop tillvaron. Hon fick inte särskilt mycket intryck från världen utanför. Henne värld var föräldrarna och syskonen och genom kontakt med den absolut närmaste släkten. Hon levde med föräldrar som hade aktivt missbruk båda två. Esmeralda var enligt min uppfattning vanvårdad när hon dog.

Familjen har efter att Esmeralda flyttat hem inte varit övervakade eller kontrollerade. Det verkar snarare vara en allmän skepsis mot allmänheten som mamman haft. Från den dag som Esmeralda lämnas för att flytta hem bryts kontakten helt med socialtjänsten. Sedan finns det ingen insyn.

Föräldrarna har haft lätt att uppleva sig förföljda. Men det har inte funnits någon tillsyn av Esmeralda. Att de haft svårt att släppa konflikter med myndigheter och familjehem är inget som samhället kan lastas för.

Föräldrarna har haft lätt att uppleva sig förföljda. Men det har inte funnits någon tillsyn av Esmeralda. Att de haft svårt att släppa konflikter med myndigheter och familjehem är inget som samhället kan lastas för. Samhället kan inte klandras. Det är föräldrarnas oförmåga att klara situationen och sitt missbruk.

Under hösten försvinner 104 000 kronor på bitcointransaktioner som används för att köpa droger till hemmet. Och det är inte de enda drogerna som kommer in.

I de konversationer som mamman har är det blandat meddelanden om narkotika och barn. De meddelanden om narkotika som Esmeraldas mamma skriver stämmer överens i tidpunkt med tillfällen då hon grälat med vården om sina mediciner.

Mamman var drogad när hon greps och hårproverna visar på en långvarig konsumtion av diverse preparat. Det fanns droger i hennes sängbord. Och det fanns en aktiv beställning på datorn när polisen kom. Datorn stod vid soffan där mamman säger att föräldrarna sovit.

Det är inte pappan som varit ensam överkonsument av narkotika i det här hushållet.

Sammanfattningsvis när det gäller narkotikan så menar jag att det är tydligt att mamman haft ansvar för all narkotika som fanns i hemmet när polisen kom. Det är ett omfattande missbruk. Hon är fysisk nedgången ser vi i förhör. Och det här har lett till bristande föräldraskap.

Esmeraldas storebror var så pass gammal att han klarade sig själv ganska bra. Men de mindre barnen klarade sig inte så bra. Lillebror var understimulerad på 1-årskontrollen. När hans hår i mars förra året kontrollerades innehöll det droger. De prover som tagits tyder på att hans hår kontaminerats av vissa substanser men att han intagit andra substanser.

”Hur har lillebror fått i sig narkotika? Han hade inte börjat gå ännu. Det finns begränsade möjligheter att själv kunna konsumera något. Man har i lägenheten hittat narkotiska spår, på nappar och leksaksdjur.”

Föräldrarna grips den 30 januari. Under den här tiden är Esmeraldas lillebror helt lugn, trots att situationen är uppseendeväckande avvikande jämfört med hans normala miljö. Man undrar då varför. Det vet man inte men det framkommer av mammans meddelanden att det har varit jobbigt.

• Åklagaren Gestrin återgår nu till att prata om Esmeralda.

Hon tappade 23 procent av sin kroppsvikt på ett halvår och mamman tyckte inte att det var anmärkningsvärt alls med Esmeraldas vikt. På julafton var Esmeralda så utmärglad och frånvarande och tunnhårig att det uppstod ett gräl under firandet.

Jag tror att vi alla förstår hur stort det är att familjehemsmamman blev kontaktad av en anhörig som själv hade en negativ uppfattning om familjehemmet. Den anhörige ringde familjehemmet den 25 december och flera gånger efter det för att hon var så orolig. Esmeraldas frånvarande intryck kan ha flera förklaringar. Det kan handla om hennes undervikt och allmänt dåliga tillstånd. Det kan bero på föräldrarnas behandling, men det kan också bero på att hon varit drogad.

Enligt toxikologen hade hon droger i kroppen när hon dog. Hårproverna kan peka på att hon enbart blivit kontaminerad. Eller så har hon både fått droger aktivt och blivit kontaminerad. Vi vet att hon var aktivt drogad när hon dog, då hade hon det i blod och urin. Det är därför inte främmande att bedöma att hon var drogad även på julafton med tanke på beteendet hon uppvisar.

Frågan är vem som ska dömas för att ha gett barnen droger. Om det är pappan som gjort det – ska då mamman gå fri för att inte ha stoppat det?

Det har varit mamman som ansvarat för barnen i det dagliga livet. Det har hon själv redogjort för. Det är svårt att tro att det kan hända något i lägenheten utan hennes vetskap. Det är jobbigt att vara förälder men det syns i mammans sms att hon ofta tycker det. Hon kallar Esmeralda för Göthel exempelvis. Med tanke på Esmeraldas beteende, proverna och mammans mående anser jag att hon bör dömas för att ha gett barnen droger eller i vart fall för att inte hindra pappan att göra det. Hon har ju haft kontroll över barnen. Hon måste ha märkt och sett vad det beror på.

Att dosera narkotika är svårt. Det är beroendeframkallande. Att då själv avgöra hur mycket barn ska ha och att själv ge barnen det är riskabelt. Det bör bedömas som ett allvarligt misshandelsbrott.

Om vi då närmar oss tiden för Esmeraldas död. I sms som mamman skickar kallas Esmeralda upprepade gånger för Göthel, en elak karaktär i en barnfilm. Hon kallar henne för krigsskadat barn och das mongo. Tonfallet hon har är på en annan nivå än det normala. Hon pratar om att lura henne, att man måste jobba med att hon ska känna sig trygg inför besök med bvc. Ju längre tiden går desto mer klagomål blir det på Esmeralda.

Mammans telefon innehåller också sökningar på hur man läker blåmärken och tvångströja på barn. Det är enligt min uppfattning mamman som gjort de här googlingarna. Sökningarna på hur man läker blåmärken som är gjorda över tid stämmer väl överens med att Esmeralda haft skador. Googlingarna stämmer också väl överens med oron för insyn från myndigheter.

I januari kom det till ett nytt inslag. Bvc hade synpunkter på lillebrors utveckling. Dagen efter 1-årsåkontrollen googlas det på ’byta bvc’

När Esmeralda dör har hon skador. Somliga skador har tillfogats henne vid en annan tidpunkt än när hon dog. Hon hade märke på käken och på flera ställen på kroppen. Det var märken som var lite äldre, inte dagsfärska. Hon har märken av de slag som uppstår genom annans hantering. Man slår sig inte på insidan av låret själv. Det uppstår inte sådana skador ens hos mycket klumpiga barn. Hon hade skallskada, en skada vid handleden.

Kroppsskissen gör att flickan ser prickig ut, så mycket märken är det. Och mamman vet inte alls hur de har uppkommit. Hon kan inte förklara varför flickan har så mycket skador av varierande ålder, trots att hon varit med henne hela tiden. Det vore konstigt om en treåring inte har något märke. Men det är inte det vi ser på Esmeralda. Här är det märken över hela kroppen.

Skallskadan – hur har den uppstått? Rättsläkaren kan inte säga om den uppkommit genom slag eller fall. Här får vi titta på övriga omständigheter och komma ihåg att ett fall i sin tur kan uppstå av någon annans påverkan.

Blåmärkena är inte det som dödat henne. Det är skallskadan ihop med drogerna, med lunginflammation. Hon har inte omkommit av drunkning.

Skallskadorna är en följd av ett eller flera trauman mot huvudet. Att lyckas falla och slå sig med sådan kraft när man är så kort är inte sannolikt. Hon kanske har blivit skadad i samband med bad, när en förälder blivit otålig och tagit tag i henne eller fått omkull henne. Trilskande barn i badrummet kan vara en källa till frustration och det här är inga tålmodiga föräldrar. Innan hon helt tappar medvetandet blir hon drogad. Hon är uppenbarligen kapabel att svälja dem. Paracetamol ger alla föräldrar sina barn. Men hon har fyra andra tunga läkemedel i kroppen. Det är inte frågan om att det är kontaminerat, hon har det i sitt hjärtblod. Det är inte avsett för barn. Drogerna förhöjer också varandras verkan. Det skapar en risksituation. Här har man staplat risker på varandra. Hon får droger flera gånger de sista timmarna i livet. Det finns inga synliga spår vid obduktionen, vilket är ett tecken på att det gått en tid från det att hon fått drogerna tills dess att hon dog.

Man väljer att inte kalla på hjälp. Istället experimenterar man själv med barnets liv.

Från det att hon fått skallskadan tills att hon dör har det gått flera timmar. Föräldrarna har vid flera tillfällen sagt att de ger henne hjärt- och lungräddning. Inte heller de skador som kan visa på det visar att de uppkommit i samband med döden utan flera timmar innan. Så om det nu utfördes så skedde det flera timmar innan hon dog. Hon levde efter det, länge.

Esmeraldas död är ett utdraget förlopp. Rättsläkaren säger att det har tagit mellan ett par, tre timmar och upp till 15 timmar mellan traumat och dödstillfället. Under den här perioden får hon droger vid flera tillfällen. Det visar att föräldrarna varit medvetna om att hon varit vid liv. Hon levde efter traumat mot huvudet. Pappan säger i förhör att han varit inne hos Esmeralda sex, sju gånger innan hon dör. Det är en lång tid för föräldrar att besinna sig och kalla på hjälp. De har ju insett hur allvarligt skadad hon är.

Esmeraldas andning försämras, syresättningen också. De har gott om tid på sig, men mamman gör ingenting. Hade hon kommit till ett akutsjukhus hade hon kunnat klara sig, det var inga märkliga skador. De blir allvarliga för att föräldrarna ignorerar dotterns behov av hjälp. De gör ingenting. De ringer inte efter hjälp. Det var viktiga att inte ha med myndigheterna att göra, att bli ifrågasatta i sitt föräldraskap.

Esmeralda har varit lidande, även om hon varit medvetslös under stora perioder. Mamman har varit fullt medveten om detta. Hon ha varit hemma hela tiden. Vi har sett hur lägenheten sett ut. Det är en treåring vi talar om, hon kan inte vara försvunnen särskilt länge innan den primära vårdgivaren skulle undra var hon är.

Mamman grips den 30 januari och börjar själv berätta om ett barn som skadat sig. Hon säger att hon slog sig för två dagar sedan. Hon berättar där om skador som är helt adekvata. Dagen efter berättar hon i förhör om hur Esmeralda ramlat i badkaret. Hur pappan lägger henne i sängen. Hur de ger hjärt- och lungräddning tillsammans, att pappan sveper in henne. Att hon själv stänger av.

Efter att pappan dött blir uppgifterna lite mer dimmiga. Då minns hon plötsligt inte så mycket. Men hon berättar fortfarande att hon var med när Esmeralda skadades. Under rekonstruktionen berättar hon igen att Esmeraldas ögon rullar uppåt och att pappan tar in Esmeralda till sovrummet. Att hon själv sitter i soffan, precis utanför sovrummet.

Mamman har upprepade gånger själv berättat om skadorna som flickan haft.

Vi hörde en granne berätta om att hon hört två kraftiga dunsar två dygn innan polisen kom till lägenheten. Det var ett avvikande ljud. Det var så rejäla dunsar att hon går upp och undrar vad som hänt.

Vi ser också att föräldrarna avbokar möten på bvc den 29:e. Båda ringer, mycket angelägna om att avboka. De ringer upprepade gånger. De säger att de har vinterkräksjuka, men det är inte sant. Det finns inget som tyder på det. Inga fysiska tecken på det hos Esmeralda. Mamman ställer också in umgänget med farfar till helgen. Mamman säger i sina förhör att det hände på tisdagskvällen. I förhör den 31 januari säger hon att på onsdagen fick storebror hämta mat på max för att de behövde äta.

Storebror säger att han inte sett Esmeralda efter tisdagskvällen. Även pappan har sagt att det hänt på tisdagen.

Tidigare när man tittar på mammans telefon kan man se att det finns några sökningar om lån av pengar. Men den 29 från midnatt och fram tills polisen kom finns det väldigt mycket sökningar, och de flesta handlar om att låna pengar. Och om att köpa ny telefon.

Förpackningsmaterialet runt Esmeraldas kropp har hämtats någonstans i lägenheten. Det kan man inte göra obemärkt. Lägenheten är lyhörd, säger storebror.

Mamman menar att hon inte kan vara säker på att det hon berättat vid förhör är sant, att det är sådant som hon hittat på genom att göra pappans upplevelser till sina. Men de berättar inte likadant, så det verkar inte troligt. Framför allt ser vi att hon agerat med psykiskt god kontroll under den här perioden. Hon har kunnat hantera sin telefon under den här tiden, hon har talat in meddelanden till bvc, tagit hand om lillebror. Hon har skickat iväg storebror till skolan. Hon har haft kontroll över sitt beteende och har aktivt arbetat för att dölja vad som hänt.

Att hon har god psykisk kontroll visar sig inte bara av hennes beteende. Vid förhöret den 31 var hennes advokat med, och han skulle inte tillåtit ett förhör om mamman inte var vid sina sinnes fulla bruk. Polisen hade inte heller hållit förhör om de gjort den bedömningen. Hon förhörs också på video. Hovrätten har kunnat se hur hon pratat den 31:e januari. Hon är fullständigt klar och redig när hon redogör för Esmeraldas skador.

Ingen har ansett att mamman haft några problem med verklighetskontakten. Hon har inte haft en bristande verklighetsuppfattning. Vi har en rättspsykiatrisk undersökning som säger det också. Det är experter som gjort den bedömningen.

Esmeralda kan omöjligen ha dött natten till torsdagen. Det visar skadorna. Enligt rättsläkaren hade hon varit död i ett till två dygn när denne undersökte Esmeralda den 31:e. Esmeralda har inte dött omedelbart efter traumat mot huvudet. Hon tog tid på sig. Två till tre timmar upp till 15 timmar. Att man aktivt låter ett barn dö innebär ett uppsåt till mord, enligt min uppfattning.

Så länge man står och tittar på när någon som står under ens egen vårdnad håller på att dö så gör man sig skyldig till mord, enligt min mening.

Ansvar för mord kan dömas för den som passivt låter någon dö när man har ett garantansvar över den personen. Det har man som förälder. 

Jag tycker det är så tydligt att mamman varit passiv så länge att hon inte kan ha varit annat än likgiltig inför att Esmeralda skulle dö. Hon har varit medveten om att Esmeralda varit så svårt skadad så att i vart fall haft uppsåt för synnerligen grov misshandel.

• Klockan 11:20. Åklagaren Helene Gestrin väljer i sin plädering att hänvisa till en annan dom, det så kallade Yarafallet.

Både Yaras morbror och hans fru greps kort efter att flickan hittats misstänkta för att ha orsakat hennes död. I tingsrätten dömdes däremot den då 32-årige morbrodern endast för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Han fick då sex års fängelse.

Enligt tingsrätten var han medveten om att flickan utsattes för livsfarligt våld från kvinnan, men utan att ingripa – vilket var skälen för domen.

Men denna överklagades till hovrätten som gjorde bedömningen att döma både mordbrodern och frun för dådet. I hovrätten skärptes straffet mot mannen till 14 års fängelse. Och likt hustrun dömdes också han för mord eftersom i egenskap av förmyndare inte ingrep mot kvinnan.

Kammaråklagare Helene Gestrin yrkar alltså ansvar för mord i första hand. Hon menar att hovrätten bör döma mamman som skyldig till mord på sin dotter.

”Straffet borde skärpas betydligt. Tingsrättens straff var lägre än om man orsakar någons död vid rattfylla. Det här är allvarligare. Barnets hela värld finns i den här lägenheten. Föräldrarna ska ta hand om Esmeralda. Mamman har haft garantställning mot flickan. Dödsförloppet har tagit tid, till skillnad från en rattfyllerist. Mamman låter aktivt bli att göra något i timtal. Tingsrätten har betydligt undervärderat straffvärdet för den här gärningen.”

Mamman är också åtalad för brott mot griftefriden. Esmeralda har varit förpackad efter sin död. Kanske för att storebror inte skulle behöva se henne, kanske för att det skulle ta längre tid för andra att upptäcka henne.

Det finns bara pappans fysiska spår på paketet. Inga spår efter mamman, Men hon har heller inte berättat att hon var med och svepte in henne. Men enligt hennes egen berättelse har hon trots allt varit med i alla steg.

För att dömas för detta behöver man enligt min mening inte hålla i kroppen. Det räcker med att man är närvarande och deltar i att dölja den här dödsfallet för andra.

Åklagare Helene Gestrin avslutar sin plädering med att hon vill att mamman ska häktas om hon döms för allvarliga brott som mord, dråp eller synnerligen grov misshandel. Ett frihetsberövande ska då, enligt åklagarens önskemål, ske senast när domen faller.