Riksdagen kör över regeringen – tillsätter utredning

Socialutskottet och riksdagen är INTE nöjda med regeringens lex Lilla Hjärtat lagförslag och nu driver de frågan vidare för att säkerställa skyddet för omhändertagna barn och stärka barnets bästa. Brinn för barnen har tidigare påtalat att regeringens lagförslag är för svaga så vi välkomnar detta initiativ och hoppas på vassare lagförslag.

När regeringen inte gör arbetet så måste vi göra det istället, säger Camilla Waltersson Grönvall från socialutskottet.

Camilla Waltersson Grönvall fortsätter vidare:

När regeringens utredning, den sk ”Lex Lilla Hjärtat-utredningen”, kom i mars, så var vi många som var både besvikna och närmast förvånade. Och förbannade. Hur svårt ska det vara att på riktigt ta tag i våra mest utsatta barn och en lagstiftning som uppenbarligen inte fungerar?

Förvånade också över att regeringens utredare lade fram ett förslag som man vet inte kan få majoritet i Sveriges Riksdag. Vi har samlat sex partier för att ändra lagstiftningen så att biologiska föräldrars rätt till sina barn inte ska vara obligatoriskt utan att lagen ska utgå ifrån vad som är barnets bästa.

När regeringen inte gör arbetet så måste vi göra det istället. Normalt sett i Sverige så bereds lagar av regeringskansliet. Men nu har socialutskottet och riksdagen fått ta sig an detta. Det är ovanligt och det ställer krav på särskild kompetens.

De senaste veckorna har vi arbetat intensivt för att få direktiv på plats för en särskild utredare. Dessa togs i torsdags i socialutskottet. S och MP reserverade sig.

När regeringen inte gör arbetet så måste vi göra det istället, avslutar Camilla Waltersson Grönvall

► sveriges radio – Riksdagen kör över regeringen – tillsätter utredning