Ny utredare tillsatt från regeringen

Idag har regeringen tillsatt en ny utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, Dir. 2021:29.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren.

Som särskild utredare har regeringen utsett Fredrik Malmberg. Fredrik Malmberg har lång erfarenhet av att arbeta med barnets rättigheter och har varit barnombudsman mellan 2008 och 2017. 1 juni 2017 utsågs Fredrik Malmberg till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2022.

► Regeringskansliet – Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, Dir. 2021:29