Lilla hjärtat – förhandlingarna i Hovrätten, Linköping, dag 5

Idag inleds dag 5 av förhandlingarna i Hovrätten, Linköping där den biologiska mamman åtalas i första hand för mord på 3 åriga Esmeralda, i media kallad "Lilla Hjärtat". I dagens förhandling kommer man fortsätta att spela upp förhör från den tidigare tingsrättsförhandlingen. Idag kommer rätten bland annat få höra flera socialsekreterare från socialkontoret i Norrköping även förhör med familjehemsmamman Melinda Jacobs kommer spelas upp samt två inspelningar av förhör med den åtalade biologiska mamman.

I dagens förhandling advokat Righammar begärt ett tilläggsförhör med den biologiska mammans vårdkontakt inom öppenvårdspsykiatrin för vuxna, vittnet har kallats att närvara personligen vid hovrätten.


• Klockan 10:05. Inleds förhanlingen och de första inspelade förhöret med en av de poliser som var först på plats i lägenheten i centrala Norrköping då Esmeralda den 30 januari 2020.
• Klockan 10:07. I det inspelade förhöret uppger polisen följande om det första mötet med den biologiska pappan: "Mannen som öppnade lägenheten såg rätt så härjad ut, det var svårt att nå fram till honom. Jag upplevde honom som påverkad". "Jag förstod att någonting hade hänt, men inte vad" uppger polisen vidare i förhöret.

OBSERVERA! Av hänsyn till Esmeraldas nära anhöriga så kommer inte hela förhöret med polisen att återges här då informationen som ges är av stark karaktär och rör detaljerade uppgifter om anträffandet.

• Klockan 10:19. Nu startar uppspelningen av tingsrättsförhöret med den polisassistent som också var bland de första på plats den dagen när Esmeralda påträffades död. Polisassistenen uppger att när hon pratar med den biologiska mamman på plats så berättar hon att deras dotter ramlat i badkaret för ett par dagar sedan och att de försökt återuppliva henne. "Vi var jättestressade allihop, lugna ner er sa pappan", uppger polisen.
• Klockan 10:28. Nu inleds det tredje inspelade förhöret för idag och den som ska höras är en nära anhörig till den biologiska pappan. Vittnet träffade den biologiska pappan samma dag som Esmeralda hittades. "Han var väldigt konstig, mycket frånvarande. Sedan sa han att han ville låna pengar." "Han började gråta och berättade att Esmeralda hade ramlat och slagit i huvudet" säger vittnet i det uppspelade förhöret. "Hon var jätteglad och sprallig, det var inget som var konstigt", säger vittnet om mötet med Esmeralda i mitten av januari 2020.
• Klockan 10:43. Nästa vittne är rättsläkaren Emma Wernvik.
• Klockan 10:44. Rärrsläkaren kallades till lägenheten den 30 januari efter att man upptäckt Esmeraldas kropp, för att göra en platsundersökning.
• Klockan 10:46. Rättsläkaren går igenom vad som händer med en kropp efter det att döden inträffat.
• Klockan 10:50. Dödstidspunkten kom man fram till genom vanliga undersökningar, som exempelvis kroppstemperatur och temperaturen i lägenheten. Enligt rättsläkaren blev indikationerna att Esmeralda varit avliden i minst 12 timmar. Den samlade bedömningen efter flera undersökningar är att döden inträtt ett till två dygn innan undersökningstillfället.
• Klockan 10:52. Rättsläkarem berättar nu om obduktionen av Esmeralda.
• Klockan 11:24. "Min bedömning är att hon skulle ha haft förhållandevis stora chanser att överlevt om hon fått akutsjukvård", säger rättsläkaren.
• Klockan 11:57. Förhandlingen tar nu en paus för lunch och återupptas klockan 13:00.


• Klockan 13:06 återupptas förhandlingen och inspelade förhör från tingsrätten kommer att fortsätta att spelas upp. Nu med en kvinna som har varit den biologiska mammans vårdkontakt på en klinik som bedriver öppenvårdspsykiatri för vuxna. Efter det uppspelade förhöret väntar ett tilläggsförhör, på försvarets begäran.
• Klockan 13:08. Vittnet berättar om den biologiska mammans sjukdomshistorik.

OBSERVERA! Ingen rapportering kommer ske om historiken om det inte kan kopplas till händelserna kring Esmeraldas död i januari 2020.

• Klockan 13:11. Sköterskan har träffat familjen hemma, bland annat under den tid som Esmeralda blev utslussad från familjehemmet. "Det var lätt att förstå att det var en svår situation", säger vittnet om ett av sina besök.
• Klockan 13:23
Vittnet berättar nu om samtal som hon hade med mamman i mars 2020 i samband med att den biologiska mamman blev frisläppt en helg. "Det är inte min sak att bedöma om mamman har drabbats av minnesförlust", säger vittnet i det uppspelade förhöret. "Det har varit upprörda samtal", säger vittnet.
• Klockan 13:29. "Hon har haft en beroendeproblematik", säger sköterskan i det inspelade förhöret.
• Klockan 13:30. Nu får åklagare Gestrin och försvarsadvokat RIghammar chans att ställa frågor till vittnet som är på plats i rätten under dagens förhandling.
• Klockan 13:38. Advokat Righammar frågar nu kring vittnets samtal med Esmeraldas biologiska pappa. "Det var svårt att prata om mamman när han var med. Han tog mycket plats i samtalen", säger vittnet.
• Klockan 13:46. Nu är det åklagare Helene Gestrins tur att ställa frågor till vittnet.
• Klockan 13:50. Vittnet säger att hon haft kontakt med mamman även efter tingsrättsförhandlingen.
• Klockan 13:57. Nu var tilläggsförhöret slut och man kommer att fortsätta spela upp förhör ifrån den tidigare tingsrätteförhanlingen. Först ut är en socialsekreterare från socialkontoret i Norrköping. Den här socialsekreteraren var med under hembesöket som gjordes den 26 december 2019.
• Klockan 14:01. "Esmeralda var inte apatisk, hon var fullt närvarande", säger socialsekreteraren i sitt vittnesförhör. Socialsekretaren pratade inte enskilt med Esmeralda. Hon kan inte göra det utan föräldrarnas medgivande, men hon frågade aldrig den biologiska mamman och den biologiska pappan om hon fick prata enskilt med Esmeralda. "Vi tittade på det vi kunde titta på och gjorde en bedömning efter det. Det var ingenting vi kunde gå vidare med", säger socialsekreteraren om det tjugo minuter långa besöket. Efter att fått en rapport så beslutade en enhetschef att förhandsbedömningen skulle avskrivas.
"Vi upplevde inte att någon av föräldrarna var påverkade", säger vittnet om hembesöket som gjordes på annandagen.
• Klockan 14:08. Nu kommer det inspelade förhöret med den familjehemsmamman som tog hand om Esmeraldas lillebror efter det att föräldrarna anhölls den 30 januari 2020 att spelas upp.
• Klockan 14:18. Nu är det paus i förhandlingen. Efter pausen kommer fler inspelade förhör med bland annat representanter från socialtjänsten i Norrköping att spelas upp.
• Klockan 14:36. Nu återuptas förhanligen och ett inspelat förhör med den socialsekreterare som haft längst kännedom om familjen kommer att spelas upp. Hon har i sin yrkesroll haft kontakt med familjen, från 2015 till och med den 24 januari 2020.
• Klockan 14:39. Socialsekreteraren berättar nu om omständigheter i samband med att Esmeralda föddes 2016.
Socialsekreteraren berättar kring kontakterna som varit under åren fram tills dess att Esmeralda dog. Det har från socialkontoret funnits en oro för att den biologisks mamman ska utsättas för missbruk och kriminalitet.
• Klockan 14:55. Socialsekreteraren hävdar i det inspelade förhöret att Esmeralda föddes med abstinens, men Oehme poängterar att det inte finns något belägg i sjukhusrapporterna om att hon föddes med abstinens.
• Klockan 14:59. "Det inkom ingen nytillkommen oro för Esmeraldas hälsa under hemslussningsprocessen", säger vittnet i förhöret.

Hösten 2019 finns ingen kontakt mellan familjen och socialtjänsten.

• Klockan 15:11. "Vi har inte laglig rätt till att träffa barnen utan samtycke. Då krävs det beslut om ett omhändertagande", säger socialsekreteraren på åklagarens fråga om varför socialtjänsten inte agerade i januari 2020.
• Klockan 15:13. Nu ska ett inspelat vittnesförhör med en barnläkare spelas upp inför rätten.
• Klockan 15:26. Barnläkaren pratar om Esmeraldas viktnedgång. Sommaren 2019 vägde Esmeralda 13 kilo, när hon dog vägde hon 10 kilo. "Jag har aldrig varit med om något sådant tidigare", säger barnläkaren i det inspelade förhöret.
• Klockan 15:27. Den biologiska mammans dåvarande advokaten Per Oehme hade följdfrågor kring viktnedgången.
• Klockan 15:30. På frågan om Esmeralda hållit sin längd, så blir svaret ja från barnläkaren.
• Klockan 15:34. Nu väntar förhör med en barnutredare vid Norrköpings kommun. Hon arbetade på socialjouren juldagen 2019.
• Klockan 15:36. Barnutredaren rådfrågade med kollegor innan man beslutade om att göra ett hembesök den 25 december.
Hon berättar följande i det inspelade förhöret: De var två socialsekreterare och två civilklädda poliser. Hon vill minnas att hembesöket var vid 19-tiden på juldagen. "Ska ni alltid förstöra våra liv", ska pappan ha sagt när de ringde på.
"Han pendlade mellan att vara hotfull, lugn och arg", säger socialsekretaren om den biologiska pappans beteende.
"Jag tyckte de var påverkade, men jag kan inte säga av vad", säger vittnet om sina upplevelser av den biologiska mamman och den biologiska pappan. Hur går det ihop? Undrar den fd. åklagaren varför de åkte därifrån utan att få komma in. "Det var obehagligt, men jag blev inte orolig på det sättet. Och vi skulle ju få komma tillbaka i morgon", svarar vittnet.

Följ den mer detaljerade liverapporteringen på
www.corren.se