Lilla hjärtat – förhandlingarna i Hovrätten, Linköping, dag 4

Idag inleds dag 4 av förhandlingarna i Hovrätten, Linköping där den biologiska mamman åtalas för mord i första hand.

I dagens förhandling kommer man en del av dagen fortsätta att spela upp förhör från den tidigare tingsrättsförhandlingen.
Den biologiska mamman och hennes advokat Emelie Righammar har också begärt tilläggsförhör, det vill säga nya förhör.

De nya vittnena för dagen är:
1. Det vittne som på julafton 2019 reagerade på hur treåriga Esmeralda såg ut. Det rör sig om en tidigare nära anhörig som slog larm efter att hon reagerat på hur Esmeralda såg ut och uppträdde. Anmälan ledde senare till att socialtjänsten gjorde ett hembesök hos familjen. I tingsrätten var hon åklagarens vittne, men i hovrätten är hon där på försvarets begäran.
2: Den distriktssköterska på barnavårdscentralen som vittnat om att Esmeralda var lite blek, hungrig och tunnhårig, men som helhet gjorde bedömningen att det inte rörde sig om vanvård.
3. Den toxikolog vid Rättsmedicinalverket, som i tingsrätten vittnade om sina iakttagelser och slutsatser rörande de rättskemiska analyserna. I tingsrätten förklarade han att det inte gått att fastställa till vilken grad Esmeralda varit påverkad.


• Klockan 10:05 inleds förhandlingen. Första vittnet finns med via videolänk och man börjar med att spela upp förhöret från tingsrätten, därefter kommer tilläggsförhöret att ske.
• Klockan 10:13. "Esmeralda var glad, hoppig och påhittig", säger vittnet om de gånger hon träffade den treåriga flickan.
• Klockan 10:16. OBSERVERA! med hänsyn till vittnet och hennes familj så kommer förhöret inte återges detaljerat.
• Klockan 10:19. Vittnet berättar nu om en tidigare händelse som ska ha ägt rum i november 2019 där Esmeralda ska ha ramlat i badkaret men vittnet menar ändå att det var bra stämning hos familjen under hösten 2019, hon har svårt att förstå att det börjat komma in orosanmälningar kring familjen.
• Klockan 10:26 På julaftonen 2019 när vittnet träffade Esmeralda så tyckte hon se en förändring hos den lilla flickan.
• Klockan 10:43. "Esmeraldas mamma såg lugn ut. Det gör hon alltid", säger vittnet om julaftonen 2019.
• Klockan 10:51. Rätten lyssnar fortfarande på det uppspelade förhöret med vittnet ifrån tingsrätten, uppselningen har nu kommit till den del där den biologiska mammans tidigare advokat Per Oehme ställer frågor till vittnet.
• Klockan 11:21. Det inspelade förhöret är nu färdigt. Nu väntar ett tilläggsförhör med vittnet där advokaten Emelie Righammar och åklagaren Helene Gestrin får möjlighet att ställa kompletterande frågor till vittnet.
• Klockan 11:31. "Håret kom inte av i tofsar, hon tvinnade sitt hår", säger vittnet på frågan om Esmeraldas tunna hår. På frågan om händelsen när Esmeralda ramlade i badkaret hösten 2019 svarar vittnet "Hon berättade om det helt naturligt".
• Klockan 11:39. Nu får vittnet återge hur det var under tingsrättsförhören, då upplevde hon att allting förstorats i samband med att åtalet blev offentligt. Vittnet säger nu att det enda som gjorde Esmeralda orolig under julaftonen var den biologiska pappans beteende, enligt hennes mening.
• Klockan 11:46. Vittnet får nu en fråga om hennes uppfattning av hur den biologiska mamman mått under tiden efter det att Esmeralda hittades död. "Min uppfattning är att hon drabbats av en psykos, vilket inte är ovanligt vid den här typen av trauman", svarar vittnet.
• Klockan 11:52. Advokaten Righammar klar med sina frågor och åklagare Gestrin får nu ordet.
• Klockan 11:54. "Vi umgås", säger vittnet på frågan om hur relationen ser ut mellan vittnet och den biologiska mamman nu.
• Klockan 12:02. Vittnet får nu flera följdfrågor av åklagare Gestrin gällande julaftonen 2019.
• Klockan 12:04. Vittnet får nu frågor från en domare, gällande händelsen när Esmeralda föll i badkaret. "Vi pratade i telefon om det här, pappan ringde mig", säger vittnet om hur hon fick information om själva händelsen. På domarens fråga om hon sett Esmeralda påverkad svarar vittnet, "Aldrig, aldrig".

Förhandlingen tar nu en paus för lunch och återupptas klockan 13:00.


Sköterskan träffade främst familjen då Esmeralda hade en nyfödd lillebror. "De har inte uteblivit, men de har ofta hört av sig och ändrat tider", säger vittnet i det inspelade förhöret från tingsrätten. Sköterskan har träffat Esmeralda totalt fyra gånger, första gången var i april 2019.

• Klockan 13:37. Den 20 januari, tio dagar innan man hittade Esmeralda död, så träffar vittnet hela familjen på öppna förskolan. "Esmeralda tittade runt lite försiktigt", säger hon. Vittnet berättar i det uppspelade förhöret att "Esmeralda åt väldigt många kex, hon verkade hungrig. När hon satt och åt såg jag att hon hade ett brännmärke på handen". Brännmärket ska ha uppstått när Esmeralda var med och bakade kladdkaka. BVC-sköterskan reagerade på att Esmeralda var tunnhårig längs med ena sidan. "Det är inte så jättevanligt", säger hon. Efter mötet så ringde sköterskan upp socialtjänsten. Hon berättade om sina observationer. Strax efter träffen på förskolan så hörde familjen av sig till sköterskan och avbokade det hembesök som var inplanerat.
• Klockan 13:58. Nu är det inspelade förhöret avslutat. Nu väntar tilläggsförhör med vittnet, som finns på plats i salen idag.
• Klockan 13:59. Advokaten Righammar börjar med att ställa frågor kring föräldrarnas beteende under de här träffarna. Om vittnet gjort några oroväckande observationer så skulle hon ha ringt socialtjänsten, berättar hon.
På frågan om vittnet upplevde Esmeralda som drogad vid besöket på öppna förskolan, blir svaret "Nej".
• Klockan 14:03. Åklagare Gestrin får nu möjlighet att ställa kompletterande frågor till vittnet.
• Klockan 14:15 tar förhandlingen en paus. När förhandlingen återupptas kommer det hållas förhör med toxikologen.
• Klockan 14:33. Vid toxikologen Robert Kronstrands obduktion och toxikologiska undersökning upptäcktes att Esmeralda hade narkotiska ämnen i hjärtblodet och att det fanns spår av narkotika i hårprov tagna på såväl Esmeralda som hennes lillebror.
• Klockan 14:38. Toxikologen berättar nu om slutsatser som kunde dras av Esmeraldas hårprov. Det här är något krångliga termer att förklara, därför kommer exakt rapportering ej vara möjlig.
• Klockan 14:57. Baserat på analysresultaten är det alltså svårt att slå fast om Esmeralda fått i sig alla substanserna genom att någon gett henne det eller att hon kontaminerades av narkotika som fanns i hemmet eller genom närkontakt med de biologiska föräldrarna.
• Klockan 15:02. Toxikologen ogillar att uttala sig om påverkansgraden även när det gäller de spår som hittades på Esmeraldas lillebror.
• Klockan 15:11. Nu är det inspelade förhöret över. Därmed är det dags även för detta vittne att svara på tilläggsfrågor. Toxikologen är kallad att närvara personligen på försvarets begäran. Först ut är advokat Righammar att ställa sina frågor.
• Klockan 15:15. Hur är det möjligt att göra en riktigt bedömning? frågar advokat Righammar. "Det finns olika referensramar som man kan jämföra med", svarar Kronstrand.
• Klockan 15:16. Åklagare Gestrin hade samma fråga som advokat Righammar men valde att följa upp med frågor om kontaminering.
• Klockan 15:25. Nu vill både advokat Righammar, rätten och åklagare Gestrin ställa följdfrågor till toxikologen.
• Klockan 15:28. Toxikologen avböjer nu en fråga från rätten och hänvisar till att det bör vara en läkare som svarar på den frågan.
• Klockan 15:30 avslutas dagens förhandling och återupptas måndag morgon. Förhören med toxikologen var den sista punkten idag då det inspelade förhöret med den socialsekreterare som haft mest kontakt med familjen inte hinns med, utan kommer i nästa vecka.

I nästa vecka ska det hållas nya förhör med en läkare och en socialsekreterare, som på försvarets begäran ska få frågor kopplade till Esmeralda och hennes mående. Två nya vittnen är kallade. Det handlar dels om en anhörig till Esmeralda och dels om en volontär på brottsofferjouren, båda vittnena har kallats till rätten på begäran av den biologiska mammans försvarare.
 
Slutligen ska ett nytt förhör hållas med den åtalade mamman. Förhandlingen avslutas med pläderingar, vilket innebär att åklagare Gestrin och advokat Righammar summerar målet inför rätten.
 

Följ den mer detaljerade liverapporteringen på www.corren.se