Lilla hjärtat – förhandlingarna i Hovrätten, Linköping, dag 2

Idag inleds dag 2 av förhandlingarna i Hovrätten, Linköping. Försvarsadvokat Emelie Righammar ska hålla sin sakframställan.

Till skillnad mot gårdagens förhandling med kammaråklagare Helene Gestrin i fokus kommer Righammar att peka på brister i polisens utredning - och lyfta fram detaljer som talar till den åtalade biologiska mammans fördel. Allt för att visa för rätten att det inte ska gå att döma mamman för mord.

• Klockan 09:06 inleder advokat Righammar förhandlingen med orden "Eftersom det är ett omfattande mål vill jag göra några tillägg Esmeralda kontrollerades för abstinens när hon föddes men att hon aldrig behandlades för det. Hon föddes alltså inte med abstinens, det tycker jag är viktigt att förtydliga", säger advokaten.

• Klockan 09:09. Righammar fortsätter berätta att Esmeraldas biologiska mamma tackade ja till ett skyddat boende strax efter dotterns födsel. Men ändrade sig när hon förstod att det skulle vara på annan ort.
• Klockan 09:11. Efter denna bakgrund fortsätter advokat Righammar med vad tanken för dagen är: "Jag tycker att tingsrättens dom är välskriven och pedagogisk. I stora delar gör vi samma bedömningar. Jag ska redogöra för de delar där vi inte gör det."
• Advokat Righammar visar upp mejlkorrespondens mellan Esmeraldas mamma och socialtjänsten från 2018. Advokaten kommenterade nu åklagarens nya bevisning i form av Ivo-rapporten som riktade kritik mot Norrköpings kommun,
"Den bevisar inget i sak", säger hon
• Klockan 09:15. Mejlkonversationen redogör för hur hemflytten av Esmeralda ska ske. Advokaten läser upp mejlkonversationen mellan Esmeraldas mamma och en socialsekreterare i sin helhet. I ett mejl skriver dem biologiska mamman hur hon tänker att det ökade umgänget ska ske.
• Klockan 09:21. Man diskuterar umgängesplanen mellan Esmeralda och de biologiska föräldrarna. "Vi kan inte se hur den här planeringen skulle vara optimal för henne", skriver dem biologiska mamman i ett mejl och syftar på att umgänget ska ske med flera personer på plats. Hon menar att det torde vara för Esmeraldas bästa att det inte är för många okända personer på plats under träffarna.
• Strax innan jul 2018 skriver den biologiska mamman ett mejl till socialsekreteraren. Hon ifrågasätter umgängesstödet som närvarar under de tillfällen de den biologiska familjen träffar Esmeralda. Senare samma dag i ett nytt mejl skriver den biologiska mamman att socialtjänsten inte vill samarbeta med familjen utan istället försvårar hemflytten. "Vi har hela tiden försökt vara er till lags, men det får inte överskugga Esmeraldas bästa", skriver mamman.
• Klockan 09:32. I ett mejl som visas på skärmen i salen skickat från den biologiska mamman står följande "hon hoppas att man kommer lägga lika mycket energi på att hjälpa till att få hem Esmeralda som man lade på att få henne till ett familjehem."
• Klockan 09:35. I ett annat mejl skriver den biologiska mamman att det är tragiskt att socialen inte ser den fina, trygga familjekonstellation man byggt upp. Det advokaten Righammar vill visa på här är alltså mammans föräldraförmåga.
• Klockan 09:40 går advokat Righammar igenom Esmeraldas vikt och längd, journalanteckningar ifrån BVC samt visar nu upp samma bild som åklagaren visade i går, som föreställer Esmeraldas längd- och viktkurvor. Advokaten säger att både de biologiska föräldrarna och familjehemmet i perioder upplevt att det varit svårt att få Esmeralda att äta. Hon visar på en journalanteckning från bvc då Esmeralda är 18 månader. Där står att hon är väldigt liten i maten. Vi vet av rättsläkarutlåtandet att Esmeralda var 94 centimeter lång när hon avled. På treårskontrollen, som gjorde lite sent, var hon 90 centimeter lång. Hon ligger precis på sin kurva i längd, menar jag. Barn kan dippa i sin kurva då och då, men så länge de följer kurvorna finns det oftast ingen anledning för oro."

Klockan 09:50 är det paus i förhandlingen.
Klockan 10:22 återupptogs förhandlingen.


• Advokat Righammar ska nu "gå in på mammans substansbruk" som hon uttrycker i rätten och visar den biologiska mammans journalanteckningar. Utdraget gäller sommaren och hösten 2019.
• I tingsrättens dom dömdes mamman för ett fall av narkotikabrott, som ska ha skett den 30 januari när Esmeralda påträffades död, samt ett fall av ringa narkotikabrott som enligt domen ska ha pågått under tiden 28-30 januari 2020.
• I november 2019 pratas det om att den biologiska mamman ska sluta få stesolid helt och hållet. Det motsätter sig den biologiska mamman, som menar att det inte varit en del av planeringen. Anledningen till att den biologiska mamman föreskrivs stesolid vid denna tidpunkt är alltså att hon lider av generaliserat ångestsyndrom.
• Klockan 10:44. Advokaten ska nu visa på några meddelanden som den biologiska mamman skrivit hösten 2019. Det är meddelanden som åklagaren också pratade om igår. Meddelanden berör ångestdämpande läkemedel. Advokat Righammar menar också att den biologiska mammans telefon i stor utsträckning också använts av den biologiska pappa som själv bara hade en knapptelefon.
• Klockan 10:49. Under gårdagen menade åklagaren Gestrin att det finns en skillnad i hur den biologiska mamman och pappan skrivit sina meddelanden när de använt samma telefon. Advokat Righammar visar nu på meddelanden som hon menar skrivits av den biologiska pappan och vill med dessa visa att det inte alltid går att se skillnad i hur de två personerna skriver.
Klockan 10:55 Advokat Righammar går nu in på frågorna kring Esmeraldas påstådda vanvård.
• Försvaret går nu vidare i sakframställan.
• Nu går advokat Righammar igenom en förhandsbedömning från socialtjänsten som upprättats i samband med den orosanmälan som inkom den 7 januari 2020 från familjehemsmamman gällande Esmeraldas biologiska familj.
• Klockan 10:58. Advokat Righammar läser upp en skrivelse från socialsekreteraren samt fortsätter läsa stycken ur förhandsbedömningen.
• Klockan 11:02. Advokat Righammar läser upp ett samtal som socialsekreteraren haft med Esmeraldas biologiska pappa en vecka innan flickans död. Man kommer där överens om att avboka ett hembesök.
• Klockan 11:06. Advokat Righammar visar upp bilder på Esmeralda från olika tidpunkter. Hon visar en bild som tidigare använts för att bevisa att hon haft tunnare hår efter att hon flyttat tillbaka till de biologiska föräldrarna. Righammar påpekar att håret är uppsatt där och att det därför är svårt att se om håret är tunt eller inte.
• Klockan 11:09. Advokat Righammar visar nu upp en lång rad med bilder på Esmeralda som är hämtade ur den biologiska mammans telefon, bland annat. På bilderna skrattar Esmeralda.
"Jag vill peka på att hon inte varit vanvårdad", säger advokat Righammar
• Klockan 11:13. Försvaret har nu kommit till den del av sitt framförande där tillfället då Esmeralda, enligt försvaret, ramlade i badkaret och orsakades de skador som ledde till att hon senare avled.
• Klockan 11:28. Advokaten går nu igenom delar från dagarna kring Esmeraldas död. Hon inleder med att säga att tingsrätten inte kunnat utesluta att Esmeralda avlidit som en följd av en fallolycka.
• Klockan 11:30. Advokat Righammar visar delar ur polisens händelerapport som beskriver att den biologiska pappan var mycket upprörd och ledsen när han kom hem till sin bror och sa att flickan avlidit.
• Klockan 11:35. Advokat Righammar går igenom positionering av den biologiska mammans mobiltelefon under de aktuella dygnen. Advokaten visar att den biologiska mammans telefon har kopplat upp mot endast två master mellan den 27 till den 30 januari. Men advokaten menar på att det inte bevisar att mamman varit i lägenheten hela tiden, då masterna tar upp ett större område runt adressen.
• Klockan 11:40. Advokat Righammar går igenom sms som skrivits i dagarna kring Esmeraldas död. Advokaten vill med dessa sms påvisa att dödsfallet skett vid ett senare tillfälle än vad åklagaren låtit påvisa.
Righammar visar upp ett sms från den 28 januari som den biologiska mamman skickat till barnens farfar, hon skriver att "båda småttingarna sover". "Ta med er det här när vi lyssnar på Esmeraldas storebrors tingsrättsförhör i eftermiddag", säger Righammar.
• Klockan 11:42. Advokat Righammar går igenom pappans telefonanvändning. Hon menar att det finns ett mönster där. Hon visar hur telefonen använts den 27 januari 2020. Hon visar på samtal som den biologiska pappan haft, bland annat har han ringt BVC två gånger från skyddat nummer den 29 januari samt brottsofferjouren. Advokat Righammar menar på "Det är ganska ordinära samtal in och samtal ut." Efter samtalet med brottsoffer jouren som varade i 35minuter "händer ingenting på hans telefon fram till polisen kommer den 30 januari". Uppger Righammar
• Klockan 11:53. Advokat Righammar vill nu gå igenom vissa delar av Esmeraldas obduktionsprotokoll.
• Klockan 11:56. Advokat Righammar går nu igenom bakgrundinformationen som rättsläkaren hade när obduktionen genomfördes. Hon vill peka på hur läkaren kan ha uppfattat pappan utifrån den informationen. Enligt försvaret uppgår de skador som man kan tros ha uppkommit innan dödsfallet till sju stycken. Hon går nu igenom dem. Det handlar om blåmärken och hudavskrapningar på bland annat handleden och på ryggen.

• Klockan 12:01. Norrköpings tingsrätt skriver i sin dom att Esmeralda "avlidit av de komplikationer som uppstått till följd av att hon fallit mot hårt föremål med trauma mot huvudet som följd". Tingsrätten gjorde även bedömningen att Esmeralda med "hög sannolikhet utsatts för våld av fadern". Tre av dessa skador talar för att de kan ha orsakats av slag eller liknande från annan person. Advokaten går nu igenom vad "talar för" innebär. Hon säger att denna skrivning gör utrymme för att skadorna KAN ha uppkommit även på andra sätt.
• Klockan 12:05. Advokaten visar nu på att Esmeralda, enligt en journalanteckning som åklagaren gick igenom igår från bvc, haft överrörliga leder och inåtvridna fötter. Advokaten påvisar nu att inåtgående fötter kan ge större risk för att snubbla och få blåmärken. "Det går inte att säga hur många blåmärken Esmeralda fått genom att snubbla, men det är viktigt att ta med sig", säger advokaten.
• Klockan 12:07. Advokat Righammar går igenom de substanser som hittades i Esmeraldas kropp respektive i hennes hår. Det handlar om bland annat ångestdämpande och kramplösande substanser. Advokaten pekar på att flera substanser tros ha intagits i nära anslutning till Esmeraldas död. Advokaten menar att tingsrätten gjort rätt bedömning i att Esmeralda fått flera av de här substanserna efter det påstådda fallet i badkaret, strax innan dödsfallet.
• Klockan 12:24. Advokat Righammar ska nu läsa upp delar ur den biologiska mammans journal gällande hennes mående under häktningstiden. Den 3 februari beskrivs att den biologiska mamman befinner sig i en krisreaktion och samma dag framgår att hon inte sovit på flera dagar. Den 6 februari har hon gått ner tre kilo på fyra dagar. Den 7 februari gör vakthavande befäl på häktet en logg över samtliga klienter. Där framkommer att den biologiska mamman ska till psykakuten på grund av vanföreställningar och annalkande psykos. Den 12 februari diagnostiseras hon med akut stressreaktion. Det framgår att hon varit förvirrad i sitt uppträdande. Hon tror sig ha varit på häktet i flera år.
Klockan 12:33. Advokat Righammar vill med de här utdragen ur journalen påvisa att den biologiska mamman mått mycket dåligt under den här perioden och att det hon sagt i förhör inte går att förlita sig på. Samma dag som ett långt förhör sker har hon vanföreställningar och efter förhöret blir hon förd till psyket.
Klockan 12:40. Ordföranden har ett par kompletterande frågor. Han undrar bland annat om de biologiska föräldrarna haft gemensam vårdnad under hela tiden som Esmeralda bott hos dem.

Förhandlingen tar nu en paus för lunch och återupptas klockan 14:00.


Förhandlingen har nu återupptagits och ordet går nu över till åklagaren Helene Gestrin som ska gå igenom en del av mammans journal som inte togs upp igår. Hon vill peka på beroendeproblematiken som man menar att Esmeraldas mamma haft.

• Klockan 14:05. Åklagaren visar på skrivelser från 2015. Där står att mamman har en "otroligt hög konsumtion av beroendeframkallande läkemedel". Hon går igenom flera datum från 2015 som handlar om mammans receptbelagda mediciner. Den biologiska Mamman uppger under sommaren 2015 att hon tycker doserna hon får är för låga.
• Klockan 14:11. Åklagare Gestrin fortsätter gå igenom skrivelser i mammans journal gällande hennes receptbelagda mediciner från år till år. (Via skärmen i salen följer den biologiska mamman och hennes advokat nu de journaler som åklagaren går igenom.) I slutet på november blir hon upprörd över att sjukvården anser att hon ska sluta med stesolid, framkommer i journalen.
• Klockan 14:15. Nu går åklagaren igenom journalhandlingar från tiden den biologiska mamman satt i häkte. Den biologiska mamman har vid ett flertal gånger i samtal med vården hävdat att hon är drogfri, men enligt åklagaren finns det journalanteckningar som vittnar om missbruk.
• Klockan 14:20. Åklagaren går igenom en skrivelse från mars 2020 när den biologiska mamman befinner sig på rättspsyk i Vadstena. Hon uppger då att hon inte använder droger men på direkt fråga framkommer det att hon rökt cannabis ungefär två gånger i månaden under längre tid. Åklagaren går också igenom den biologiska pappas mående under olika perioder. Även han har lidit av ångest och depression.
• Klockan 14:25. Båda parternas sakframställningar klara.
• Klockan 14:32. Nu spelas ett förhör med Esmeraldas storebror upp. Detta förhör spelades in efter Esmeraldas död. OBS. Med hänsyn till vittnes ålder då begränsas rapporteringen.
• Klockan 14:44. Brodern uppger att han inte märkt att något var konstigt med hur Esmeralda behandlats i familjen. Dagen innan Esmeralda hittades död fick storebrodern hämta mat till familjen på Max. Esmeralda var inte med och åt, men hon brukade enligt honom äta lite tidigare och inte samma mat eftersom hon var kräsen med vad hon tyckte om.
• Klockan 15:06. är det paus i förhandlingen.
• Klockan 15:17. återupptogs förhandlingen och uppspelningen av förhöret med storebrodern fortsätter.
• Klockan 15:30. Förhörsledaren frågar i det uppspelade förhöret om julfirandet som storebrodern deltog i. Han säger att han inte märkte att det uppstod något bråk då, vad han kommer ihåg. Förhöret avslutas och nu spelas nästa förhör upp med storebrodern. Förhöret görs med brodern ett par veckor efter det första. Under andra förhörstillfället får storebrodern återigen frågan om det fanns någon gång då han upplevde att Esmeralda inte mådde bra. Han uppger då att den biologiska mamman då kan ha sagt att Esmeralda var krasslig på tisdagen innan hon hittades död. Brodern berättar om att han var inne i Esmeraldas rum en kort stund på tisdagskvällen och hörde då att hon var lite rosslig när hon andades. Dagen efter såg inte brodern till Esmeralda. Han gick upp tidigt och gick till skolan. Inte heller på kvällen, då brodern hämtade mat på Max, såg han till sin lillasyster. Esmeraldas storebror har inte sett några tabletter hemma utöver Ipren och liknande.
• Klockan 16:03. Uppspelningen av förhöret med brodern sätts på paus och man avslutar här dagens förhandling. I morgon 26 maj fortsätter förhandlingarna i Hovrätten med uppspelningar utav tidigare förhör, bland annat från tiden då den biologiska fadern satt häktad för Esmeraldas död.

Ingen ny bevisningen eller nya vittnen kommer att delges eller delta under morgondagens förhandling.

Följ den mer detaljerade rapporteringen på www.corren.se