Lilla hjärtat – förhandlingarna i Hovrätten, Linköping, dag 1

Idag inleddes förhandlingarna i Hovrätten, Linköping mot den biologiska mamman som tidigare i tingsrätten dömdes för att ha vållat treåriga Esmeraldas död.

Dag 1, förhandlingarna inledes klockan 10:00.

• Klockan 10:06 uppger domstolen att ytterligare bevisuppgifter har lämnats in till hovrätten i fredags, från både åklagare och försvarare.

• Åklagare Helene Gestrin vill att Esmeraldas biologiska mamma döms för mord.

• Försvaret tar vid och vill att mamman frias för Esmeraldas död. Mamman nekar till grovt vållande till annans död.

• Åklagaren yrkar på straffskärpning.

• Klockan 10:10 och börjar åklagaren gå igenom sakframställan och åberopade bevisningen.

• Utöver media är det 2-3 åhörare på plats i salen.

• Åklagaren går igenom bakgrunden med datum Esmeralda föddes, längd och vikt. Åklagaren återger om föräldrarnas bakgrund, familjeförhållanden, syskon och arbeten mm.

• Åklagaren visar upp bilder på skärmen i salen som är tagna februari 2019 respektive september 2019. Åklagaren visar på att Esmeralda är tunnare och inte ser lika pigg ut på den senare bilden.

• När åklagare Gestrin går igenom journalanteckningar på skärmen, följer den biologiska mamman det som visas. I journalen från födseln finns en kommentar. Där står att flickan är skakig och att den biologiska mamman tar stesolid.

• I september 2018 finns en notering i journalen om oro för att Esmeralda ska flyttas hem. I januari 2019 gör vårdcentralen en orosanmälan till soc om att Esmeralda inte mår bra när hon träffar de biologiska föräldrarna.

• Sos-samtalet som rings in av Esmeraldas biologiska pappas bror spelas upp för rätten efter att visa tekniska problem åtgärdats.

• Åklagaren går efter uppspelningen igenom ett detaljerat händelseförlopp som äger rum i lägenheten i Norrköping efter att polis anländer till platsen klockan 13:12 den 30 januari 2020.

• Klockan 13:20 går åklagaren igenom obduktionen av Esmeralda.

• Den biologiska mamman har begärt att få sitta i ett enskilt rum när bilder på Esmeraldas döda kropp visas upp. Åklagaren har dock uppgett att inga bilder kommer att visas upp inför rätten. Hon har istället hänvisat till bilder som rätten kan ta del av på egen hand i handlingarna.

• Åklagaren går igenom en lång rad skador som funnits på Esmeraldas kropp. Det handlar bland annat om underhudsblödningar och hudavskrapningar. Skador i Esmeraldas huvud talar för yttre våld. Det går heller inte att utesluta att Esmeralda skakats kraftigt enligt rättsläkarens bedömning.

• Åklagaren går igenom det rättskemiska utlåtandet och de preparat som hittats i Esmeraldas kropp och i hennes hår. Det handlar om flera narkotikaklassade preparat.

• Åklagaren går igenom resultatet över vilka substanser föräldrarna hade i kroppen och i håret vid- och efter gripandet. Esmeraldas biologiska pappa hade flera narkotikaklassade preparat i håret, bland annat amfetamin. Esmeraldas biologiskw mamma hade flera preparat i blodet när hon greps. Hårproverna visade också flera preparat. Bland annat tramadol och amfetamin.

• Klockan 14:01 Toxikologen menar i ett yttrande att proverna talar för att Esmeraldas lillebror intagit oxikodon, tramadol buprenorfen och klonazepam. Totalt handlar det om 15 olika preparat som någon av familjemedlemmarna haft i blod, muskler, urin eller hår.

• Klockan 14:17 går åklagaren igenom beslagsprotokoll kopplade till Esmeraldas biologiska föräldrars telefoner. Åklagaren ska peka på vissa utvalda delar från tömningen av mammans telefon.

• Åklagaren visar email från mammans telefon, gällande orderbekräftelses för bitcoins. Åklagaren pekar på ett meddelande från 24 december 2019. I meddelandet står det bland annat att mamman inte ska tillåta att pappan behandlar barnen illa. Det står också "din dotter mår inte bra".

• Åklagaren visar sökhistorik från den biologiska mammans mobil där det bland annat från mammans telefon gjorts sökningar på "tvångströja barn", "hur man får sår och blåmärken att läka snabbt" Och "får soc undersöka barn"

• Den 29 januari, då Esmeralda är död enligt åklagaren, görs sökningar på krediter och hur man kan samla lån. "Det sker regelbunden telefonaktivitet under den här perioden", säger åklagaren.

• Åklagaren går igenom sms som skickats och tagits emot av mammans telefon även meddelanden som skickats mellan de biologiska föräldrarnas telefoner.

• Klockan 15:02 går åklagaren igenom visa delar ur Esmeraldas lillebrors journalanteckningar.

• Klockan 15:56 vill åklagaren som en sista sak för dagen, visa på bitcointransaktioner som genomförts från Esmeraldas biologiska mammas bankkonto. Totalt har 103 000 kronor överförts från den biologiska mammans konto. Detta är ny bevisning som inte togs upp i tingsrätten.

• Enligt chefsåklagaren Torsten Angervåg, som höll i ärendet när den nya bevisningen lades fram ska transaktionen visa att den biologiska mamman under en längre tid återkommande köpt narkotika.

16:12 avslutats förhandlingen för dagen.

Förhandlingen återupptas klockan 09:00 i morgon 25 maj. Då kommer försvaret inledningsvis få lägga fram sin sakframställning. Efter lunch väntar uppspelning av förhör med Esmeraldas storebror och med den biologiska pappan som avled i häktet i februari förra året.

Följ den mer detaljerade rapporteringen på www.corren.se